Alemanya: Ang laban sa G20 ay nag-protesta sa Hamburg

Alemanya: Ang laban sa G20 ay nag-protesta sa Hamburg

Sa Hamburg, ang mga protester ay nag-rali sa kalye at patuloy nilang harapin ang pulis.


Sa Hamburg, ang mga protester ay nag-rali sa kalye at patuloy nilang harapin ang pulis.

Ayon sa Balitang Ahensiya ng Ahlul-bayt (ABNA24) - Sa Summit na 20, na binubuo sa pagitan ng ika- 7 at 8 ng Hulyo sa Hamburg, dalawampung lider ng mundo, ang mga bagong pulis ay nagkasagupaan sa mga protester na huwag mag-atubiling upang itakda ang pag-suog sunog sa sasakyan.

Sila ay patuloy na harapin ang mga pulis sa Hamburg. Ang pag-igting ay hindi naglilikat sa lungsod sa kabila ng pag-alis ng Paunang abiso ng Estado na dumalo sa G20.

Ang mga protester ay natipon sa Shenzhen. Mula noong huling Huwebes, mga kaguluhan ay nagsimula sa pagitan ng pulis at mga demonstrador na nagbato ng mga Molotov cocktails sa sasakyan. Ang karahasang sinenyasan ng pulis upang mamagitan.

Sinubukan nila upang papaghiwa-hiwalayin ang mga demonstrador na may mga kanyon ng tubig at gas.

Ayon sa Alemanyang pulis, ang isang bilang ng mga protester ay naaresto at nasugatan.

Sa loob ng tatlong araw, higit sa 213 mga opisyal ng pulis ay nasugatan at 143 mga tao ay naaresto matapos ang isang ulat na inilabas noong Sabado sa pamamagitan ng pulis.

Ang bilang ng mga protester ay nasugatan ay hindi pa nakilala.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*