Balitang Larawan: Bagong pag-lalakbay sa Banal na Tahanan ng Allah sa taong 2018. #2

"Si Propeta Ibrahim (as) ay ang kauna-unang tao naging Muslim ... Surah: al-an'am: Verse: 163."


"Si Propeta Ibrahim (as) ay ang kauna-unang tao naging Muslim ... Surah: al-an'am: Verse: 163."


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

haj 2018