Nasrallah: Ang pag-aatake ng US laban sa Syria ay isang kabuuang kabiguan ng Washington

Nasrallah: Ang pag-aatake ng US laban sa Syria ay isang kabuuang kabiguan ng Washington

Si Seyyed Hassan Nasrallah, pangkalahatang kalihim ng Lebanese Hezbollah, ay nakilahok sa isang pulong ng eleksyon sa pamamagitan ng videoconference sa lungsod ng Mashghara, ang pinakamahalagang lokalidad ng Western Bekaa, sa Lebanon.


Si Seyyed Hassan Nasrallah, pangkalahatang kalihim ng Lebanese Hezbollah, ay nakilahok sa isang pulong ng eleksyon sa pamamagitan ng videoconference sa lungsod ng Mashghara, ang pinakamahalagang lokalidad ng Western Bekaa, sa Lebanon.

Ayon sa Balitang Ahensya ng Ahlul-Bayt (ABNA24) - Sinabi niya na ang kilusan ng Amal at Hezbollah ay tatakbo sa mga pangkaraniwang listahan sa panahon ng eleksyon. "Anumang kandidato sa listahan ng Amal ay magiging isang kandidato sa listahan ng Hezbollah," sinabi niya.
Sa pagtukoy sa mga welga ng Amerikano, Pranses at British sa Syria, sinabi din niya:

"Bagong mag-umaga ng Sabado, ang buong mundo ay nanginginig sa pagbabanta ng mga strike ni Trump laban sa Syria uli. Sa kabilang panig, ang Israel at ang mga armadong grupo sa Syria ay nagbibigay ng libre sa kanilang mga pangarap. Nasaksihan namin ang isang bagong Amerikanong pagmamataas.

Bakit nag-lusoba ng Estados Unidos ng kanilang cruise missile sa Syria noong Sabado ng umaga? Sapagkat ito ay ang araw ng isang komisyon ng pagtatanong ng OPCW [Organisasyon para sa Pagbabawal ng Chemical Armas] ay dumating sa Syria. Ang ikalawang koponan ay magsisimula ng isang pagsisiyasat noong Linggo at kumuha ng mga halimbawa mula sa pinangyarihan ng pinaghihinalaang atakeng kemikal sa Douma.

Alam ito ni Trump, UK Premier May at ng pangulo ng Pransya na ang pag-atake ng kemikal ay huwad at gawa-gawa lamang nila. Iyan ang dahilan kung bakit pinabomba nila ang Syria bago dumating ang mga imbestigador para sitahin sites kung may katotoohanan ba ang alegasyon ng US,British at France, nang walang pag-apruba ng UN Security Council. Narito naobserbahan natin ang isang bagong anyo ng pagmamataas ng Amerikano sa kanilang lumang-luma na diskarte.

"Ang France at ang United Kingdom ay mga vassal mula sa Estados Unidos. Dahil sa ang bilang ng mga Syrian site na naka-target, isang tripartite koalisyon ay hindi kinakailangan pang banggitin.

Isinasaalang-alang namin ang lahat ng mga kaganapan at sinusuri nammin ang lahat ng nais naming malaman. Ang lahat ng mga palagay ay mabuti dahil hindi namin alam kung anong desisyon ang nakukuha ni Trump."

Pinuri ni Hassan Nasrallah ang Syrian DCA, na nakaharang sa dalawang-ikatlo ng mga misilles na inilunsad ng US, UK at France laban sa Syria. "Ang mga pwersang Siryano ay palaging nakaukit sa kanilang mga posisyon. Ang kanilang tapang ay isang hinangaan ng Islamikong Resistansya at kapuri-puri, "sinabi niya.

Sa mga ulat ng mga balita sa Kanluran, sinabi niya, "Kung titingnan natin ang Western media, ang mga hangarin na hinahangad ng US sa kanilang mga welga ay ang sumsunod: 1- upang matakot at pasupilin ang mga Siryano: ano ang ginagawa ay hindi naganap; - Upang mabawasan ang moral ng mga Syriano at kanilang mga kaalyado. 2- Ang mga welga ay may kabaligtaran na epekto dahil ang kanilang pagtitiis ay nadoble pa; 3- Kung ang layunin ay upang mapasigla ang mga kaligtasan ng grupo ng terorista, nakikita natin na ang kanilang moral ay sa halip na pagbabago ng laro sa pabor ng Israel, na hindi ito ang kaso."

"Sinabi ng mga Amerikano na nais nilang sirain ang mga pasilidad ng kemikal ng Syria. Sa bawat tagumpay, nagpapanggap sila ng isang kemikal na atake. Ang pag-ikot na ito ay hindi nagtatapos. Sinuri ni Imam Khamenei araw-araw ang Iran ay hindi nagnanais na gumawa ng mga sandatang nuklear at ang lahat ng katibayan ay sumusuporta sa katotohanang ito. Ang resulta: Ang Iran ay pinahintulutan ayon sa mga maling alegasyon at ito ay parehong paniniwala para sa Syria."

Sa huling bahagi ng kanyang pananalita, ang nangungunang tayutay ng Hezbollah ay sumangguni sa mga pakana ng mga bansa sa Gulf Arab: "Nagtrabaho sila sa pananalapi para sa mga welga sa mga instalasyon ng Syria. Nais ng lobi ng Zionista sa lahat ng mga gastos sa isang buong pag-atake. Ngunit ang mga welga ay maagap sa oras dahil alam ng militar ng US na hindi na ito matapos-tapos ang digmaan sa loob ng Syria.

Ang Estados Unidos ay hindi na maaaring tanggihan ang kapangyarihan ng axis ng Resistance. Kami ay lumaki din, gayon din ang aming seguro. Kami ay kumbinsido na ang silid ng aming mga kaaway kaya naming imaneuver at hindi makitid ang aming mgaimpormasyon pagdating sa larangan ng digmaan. "


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

haj 2018