Binabati naming kayo sa mapalad na anibersaryo ng huling Sugo ng Panginoong Allah, si Propeta Muhammad (s)

Binabati naming kayo sa mapalad na anibersaryo ng huling Sugo ng Panginoong Allah, si Propeta Muhammad (s)

Ang mga Muslim ay nagmamahal at nakakaramdam ng malaking pagmamahal sa kahuli-huling dakilang propeta ng Islam, na siyang aksis ng lahat ng emosyon at kaisipan sa relihiyong Islam.

Ang mga Muslim ay nagmamahal at nakakaramdam ng malaking pagmamahal sa kahuli-huling dakilang propeta ng Islam, na siyang aksis ng lahat ng emosyon at kaisipan sa relihiyong Islam.

Ayon sa Balitang Ahensya ng Ahlul-bayt (ABNA24) - Sa katunayan, ang pokus ng pagkahumaling ay isa sa mga dahilan para sa diskarte ng mga Muslim at mga paaralan ng Islam sa bawat isa sa buong daigdig. Tinawag at pinangalanang linggo ng pagkakaisa sa Islam, mula 12 hanggang 17 ng buwan ng Rabi-ul-Awwal (Disyembre 01 hanggang 6), dahil sa dalawang pagsasalaysay tungkol sa petsa ng kapanganakan ng propeta ng Islam (s).

Sinisikap ng mga Muslim na magkaisa ang sangkatauhan upang ipagdiwang ang mabait na kapanganakan ng Propeta ng Islam (s) na kumakatawan sa pagkakaisa ng mundo ng mga Muslim at hindi Muslim upang iangat ang karangalan at pagmamataas lalong-lalo sa mga mudong Muslim na may isang pagkakaisa.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

haj 2018