Eidul Ghadir Khum Saed sa Iran, ang simbuyo ng damdamin at kagalakan.

Eidul Ghadir Khum Saed sa Iran, ang simbuyo ng damdamin at kagalakan.

"Ang pinto sa aking kaalaman, na inilalantad ang aking bansa, na kung saan pinalaganap sa misyon matapos para sa akin. Ang pag-ibig para sa kanya ay isang simbolo ng pananampalataya at pag-alipusta para sa kanya ay hindi katapatan simbolo".


"Ang pinto Sa Aking kaalaman, na inilalantad Ang aKing bansa, na kung Saan pinalaganap ay isang misyon matapos Para Sa kauri. Ang pag-ibig para Sa Kanya Ay Isang Simbolo Ng pananampalataya sa pag-alipusta para Sa Kanya Ay hindi katapatan Symbol".

Ayon SA Balitag Ahensiya Ng Ahlul-bayt (ABNA24) - Ngayong Araw, Sabado 18 Dhul-Hijah 1438 AH Ay kasabay Ng Set 9, 2017, kung Saan Ay Isang masayang Araw ay isang Iran tinatawag na Eidul Ghadir Khum, Isang pangunahing Muslim piesta ay isang kasaysayan Ng Islam.

Ghadir Khom Ay Ang pangalan ng Isang rehiyon ay isang pagitan Ng Mekka sa Medina, kung Saan Ang Propeta Muhammad (saw) ay isang kanyang huling peregrinasyon ay isang Mekka (Hijat al-Wawa), sinabi ni Imam Ali (bilang), Ang Unang Imam Ng Shiah, Bilang Isang Gabay "Wali" Ng Mga Muslim matapos Ang pagka-propeta ni Propeta Mohammad (saw).

Si Propeta Mohammad (saw) Bilang Kapalit Mula sa kanyang huling Hajj, Ang Isang Lugar na tinatawag na Ghadir Khom, kung Saan LAHAT Ng Mga Muslim na lumahok ay isang Hajj Ay natipon, nagpakita Ang Imam Ali (bilang) Bilang kanyang tagapagmana, Kapatid na lalaki sa kahaliling Hinirang ng Diyos Lubos -Makapangyarihang.

Ang Propeta Ng Islam (saw) idineklara Ang Isang pangunahing sermon: ". Ako ang inyong pinakamataas na puno, Ito Ay magiging Inaprubahan Ng Allah sa sumpain Ang Taong inimizar Sa Kanya ...".

Ang Ilang Mga Oras Ng Buhay Ng Islam Propeta (saw), Ang iba't-ibang Mga aspeto, Ay maaaring partikular na kahalagahan, isa ay isang Mga pinaka natitira Ay Ang naganap ay isang Ghadir Khom.

Ang Mensahero Ng Allah (saw), pinapaboran Niya na maaaring pamagat Ang "Amir al-Mu'minin" (Prinsipe Ng Mananampalataya), sa pinangalanan Ang kanyang Mga kahalili ay isang Araw na Ito kung Saan Ay Araw ng "Al-Ghadir". Sa kanyang karangalan dumating Ang pahayag Ng talata 3 Ng Kabanata 5 (Surah Surah Al-Ma'idah) "Ngayon nakumpleto Ko Ang Para Sa Iyo Ang layunin Ng Islam ay isang pamamagitan Ng relihiyon;. Pati na rin Ang kataas-taasang Diyos Ay Ang paghihirang Bilang paghalili kay Ali (a) sa ang kanyang kaluwalhatian sa alisin ang patotoo ng Mga Ito. "

Ang kaganapan Ay naitala SA Mga aklat Ng kasaysayan, kung saan, pagkatapos Ng paghirang kay Ali Ibn Abi Taleb ay isang pamamagitan Ng Mensahero Ng Diyos "Khalifah", ibig Sabihin, Kapalit na Imam sa pinuno Ng Mga Muslim, Ang Propeta Mohammad (saw) iniutos Ang LAHAT Ng naroon abisuhan Ang Mga wala ay isang kaganapan. Ang Ilang Mga tao na nagngangalang Al- Harith Ibn Nu'man, Hindi nasiyahan ay isang desisyon na Ito, moske ako ay dumating ay isang Sugo Ng Allah ay isang sa sinabi Sa Kanya: "(Pinagpala Sa Kanya sa SA kanyang angkan Diyos sa tinatanggap) O Muhammad , Ikaw ang iniutos ng Walang diyos maliban sA Allah sa mga Ikaw Ay kanyang Sugo sa tanggapin ay isang amin, iniutos sA amin upang manalangin ng limang Beses Araw-araw sa pag-aayuno ay isang buwan ng Ramadan sa peregrinasyon ay isang Kaaba sa bayaran pabago-ang zakat sa sumasang . LAHAT Ng Mga Ito ay isang -Ayon

Gayunpaman, Tulad Ng hindi Sapat, Ngayon Ay SA amin Ang Iyong Dumating Upang Ipataw Pinsan Bilang Kapalit, Ito ay isang LAHAT Ng iba pang Iharap Nagsasabi SA amin: "Kung Ako'y Tinuturing nyu Ang Inyong master, si Ali Ang aKing pamanahan "" Pagkatapos Ng LAHAT, Ito ba ay Mula sa Iyo o nagmumula ay isang Diyos?

Ang Sugo Ng Allah (saw) Ay tumingin Ng matatag sa Ang kanyang Mga Matang pula na maaaring Galit sumagot, "Sa pamamagitan Ng Diyos! Na Walang Diyos maliban Sa Kanya, Na Ito Ay Mula sa Diyos sa hindi Mula Sa Akin!" Inuulit Ang pariralang Tatlong Beses.

Ang Eid Ghadir Khum, Bilang Isang Mahusay Na IsIamikong piyesta "Eid Al-Akbar" ay isang salaysay Ng Islam, Ay maaaring gumanap Ng Papel Bilang Ang pinakamalaking Partido ay isang LAHAT Ng Banal Na relihiyon, Dahil sa Araw Na Ito Ay nagagawa SA Mga pagsisikap Ng LAHAT Ng Mga karaniwan mensahero.

Ang Mga Tapat na mananampalataya sa pagdiriwang Ng Iran na nagaganap ay isang gabi sa SA Araw ng Eid Al-Ghadir Khum, Saksi ay isang relihiyon Ang Mga Lugar sa Mga Moske, pamamahagi Ng Mga matatamis at magsagawa Ng iba't-ibang Mga piyesta kabilang Ang pagbisita SA bawat isa.

Binati din Ng IRIB Ng Eid Al- Ghadir Khum Ang LAHAT Ng mg aShiah sa iba pang Mga Muslim sa SA Mga maaaring hilig Ng Kalayaan sa buông Mundo.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Quds cartoon 2018