Mga balitang larawan: Bagong pag-lalakbay sa Banal na Tahanan ng Allah (baytullah) sa taong 2018. #6

Si Ibrahim (as), ang taga-pagtatag at arkitekto ng Ka'bah
"At kasama ni Ibrahim (as) ang kanyang anak na si Isma'il (as) nang itinayo nila ang mga pundasyon ng Tahanan ng Allah(baytullah, ang Ka'bah)." Kabanata: al-Baqara. Bersikulo: 127.

Si Ibrahim (as), ang taga-pagtatag at arkitekto ng Ka'bah "At kasama ni Ibrahim (as) ang kanyang anak na si Isma'il (as) nang itinayo nila ang mga pundasyon ng Tahanan ng Allah(baytullah, ang Ka'bah)." Kabanata: al-Baqara. Bersikulo: 127.

Si Ibrahim (as), ang taga-pagtatag at arkitekto ng Ka'bah "At kasama ni Ibrahim (as) ang kanyang anak na si Isma'il (as) nang itinayo nila ang mga pundasyon ng Tahanan ng Allah(baytullah, ang Ka'bah)." Kabanata: al-Baqara. Bersikulo: 127.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

haj 2018