Deklarasyon ng Mundong Asembleo ng Ahlul-Bayt (AS) pagkondena sa pagpatay ng lahi ng mga Muslim sa Myanmar

Deklarasyon ng Mundong Asembleo ng Ahlul-Bayt (AS) pagkondena sa pagpatay ng lahi ng mga Muslim sa  Myanmar

Mundong Asembleo ng Ahlul-bayt (as)- nagbigay ng isang pahayag na kinondema ang pagpatay ng lahi ng mga Muslim sa Myanmar, panawagan para sa mga internasyonal porum upang mamagitan malutas ang krisis.Mundong Asembleo ng Ahlul-bayt (as)- nagbigay ng isang pahayag na kinondema ang pagpatay ng lahi ng mga Muslim sa Myanmar, panawagan para sa mga internasyonal porum upang mamagitan malutas ang krisis.

Ayon sa Balitang Ahensiya ng Ahlul-bayt (A) (ABNA24) - Ang Mundong Asembleo ng Ahlul-bayt ay nag-isyu ng isang pahayag at kinondema ang pagpatay ng lahi ng mga Rohingyang Muslim sa Myanmar, ang bagong pagpatay ng lahi sa bansang ito at kagulat-gulat na yugto, hiniling ang internasyoal na porum upang mamagitang malutas ang krisis na ito.

Ito ay nakapaloob sa isang seksyon ng pahayag na ito: Ang mga tao ng Rohingya ay inaapi sa ilalim ng pagkukunwari na hindi naisailalim para sa maraming mga taon na kawalan ng katarungan at pang-aapi sa mga krimen laban sa kanila na kung saan ay binalak sa pamamagitan ng mga Budsimong ektremisto at ang pagpapatupad ng mga hukbo at ang suporta ng mga pamahalaang Myanmar, ang pagpatay ng mga rohingyang Muslim at pagsunog ng kanilang mga tahanan at mga moske at ang kanilang mga tindahan at ang parsel ng kanilang mga sariling tahanan ay marahas at kasuklam-suklam na mga kahubugan.

Ang pahayag na itinuturo ang papel na ginagampanan ng mga Wahhabi grupo ng ektremisto sa pagpapatuloy ng mga paghihimagsik na ito, nagpapahiwatig pati na rin ang mga Budismong ektremisto, hindi dapat tinatanaw ang papel na ginagampanan ng "mga grupong ektremisto" at "Wahhabis" din, ang mga grupong ito sa tulong na may petrodollars Gulf na kumalat ang galit at Islamophobia sa mundo ay walang awa sa mga Muslim.

Ang Kristiyano, Budismo at mga tagasunod ng iba pang mga relihiyon, sila ngayon ang gumaganap ng unang ikot ng pamamaraan na kung saan ang Zionisto ay humihimok sa mga kriminal upang gawin karumal-dumal na gawain, at bigyang-katwiran ang kanilang mga krimen, at gumalaw upang simulan ang sedisyon sa pagitan ng mga Muslim at mga Budismo.

Ang buong teksto ng pahayag ng Mundong Asembleo ng Ahl al- Bayt (AS) sa mga sumusunod:

Sa ngalan ng Allah, Lubos na Mahabagin at Lubos na Mapagmahal
Nagsimula ang isang bagong yugto ng pag-atake sa estado ng mga Rohingyang Muslim sa Myanmar, kasunod ng kabiguan at kahinaan ng mga kayabangan ng Kanlurang bansa at internasyonal na institusyon.

Mga inaapi ay sa ilalim ng pagkukunwari na ito ay hindi nasailalim para sa maraming mga taon na kawalan ng katarungan at pang-aapi, sa mga krimen laban sa kanila na kung saan ay binalak sa pamamagitan ng Budismong ektremisto at ang pagpapatupad ng mga hukbo at ang suporta ng mga pamahalaang Myanmar, ang pagpatay ng mga Muslim at pagsunog ng kanilang mga tahanan, mga moske at tindahan, at mga parsel mula sa kanilang sariling mga tahanan sa marahas na paraan at kakila-kilabot.

Batay sa mga pinakabagong istatistika, ang bilang ng mga karahasan sa mga huling linggo ay higit sa 400 mga tao, habang sa limang taon nakalipas na may mga daan-daang libu-libong mga tao - na direktang - namatay o nalunod sa mga dagat sa panahon ng sapilitang paglikas at ang bilang ng mga nagsilikas na mga Muslim na populasyon ay kabilang sa milyon-milyong iba pa..

Ang Mundong Asembleo ng Ahl al- Bayt (AS) bilang isang institusyon ay kabilang sa daan-daang mga piling tao ng mga Muslim sa mundo, ito ay nakakakuha ng pansin ng mga tao sa mundo sa mga sumusunod na mga puntos:

1. Ang hiyas ng relihiyon sa "pag-iisa" at "moralidad" at "pag-ibig," at " mapayapang magkakasamang buhay sa pagitan ng uri ng mga tao ", at samakatuwid, sa anumang grupo o pamahalaan tumagal ang inisyatiba upang patayin ang mga tao, at kinondema ang anumang relihiyon o doktrina , ito ay hindi totoo.

2. Ang karapapatan ng pagiging mamamayan ng mga taong nabibilang sa mga bansa at sa lupa ay isa sa pinakamalinaw na likas na katangian ng mga karapatan ng mga tao sa bawat bansa, bilang nakumpirma sa pamamagitan ng lahat ng mga internasyonal na kasunduan at resolusyon.

3. Ang anumang pamahalaan ay hindi magkaroon ng karapatan na paalisin o magsunog ng mga bahay ng isangpangkat ng mga tao mula sa kanilang mga lupain kung hindi mo kinikilala ang mga ito bilang mga mamamayan.

4. Habang nakikita natin na maraming mga bansa sa mundo ay tumanggap ng paghalili sa pag-alis ng mga tao mula sa lugar ng digmaan, at ito ay kakaiba sa pamahalaan ng Myanmar upang paalisin ang batang walang tahanan sa kanyang mga tao na ay nanirahan sa bansang ito sa loob ng ilang mga dekada, kaya ito ay di-makataong pamamaraan.

5. Sa habang panahon, at pati na rin ang Budismong ektremisto, hindi dapat tinatanaw ang papel na ginagampanan ng "mga grupong ektremisto" at "Wahhabis" din, ang mga grupong ito sa tulong na may petrodollars Gulf na kumalat ang galit at Islamophobia sa mundo ay walang awa sa mga Muslim. Ang mga Kristiyano, Budismo at mga tagasunod ng ibang relihiyon, at sila ngayon ay ginaganap ang papel na ginagampanan ang unang plano para sa Zionisto bilang humihimok sa mga kriminal na karumal-dumal na gawain, at bigyang-katwiran ang kanilang mga krimen, at gumalaw upang simulan ang sedisyon sa pagitan ng mga Muslim at Budismo.

6. Ang pangangasiwa ng US at iba pang mga pangunahing mga kapangyarihan na istigmatisahin ang kanilang daing sa mundo na sabay matatagpuan ang mga marahas na insidente sa mga minoryang muslim sa pamamagitan ng ektremisto, sila ay nananatili tahimik sa harap ng mga taong ito upang simulan ang pagpatay ng lahi ng mga Muslim sa Myanmar, at ang posisyon parin ng bilateral patungo sa pag-uusig na ito o pagsasalita ng mga salita upang likutin na walang batayan.

7. Hinihimok namin ang matapang na OIC at ang Islamikong Unidos upang kondemahin ang pamahalaan ng Myanmar at ang organisasyon ng mga karapatang pantao upang limitahan ang patuloy na pagpuksa ng mga Muslim, tulad ng ipinahayag sa pamamagitan ni Imam Khamenei sa kanyang pahayag para sa Hajj , na sinasabi: "Pagpapatotoo ng mga Pinuno ng mga Muslim sa mundo ng pampulitika, relihiyon at kultural na mga piling Muslim sa mundo at seryosong tungkulin kasama na ang: ang mahalagang obligasyon ng pagtatanggol sa mga naaping mga Muslim sa Burma at iba pang aping minoryang Muslim ".

8. Ang pamahalaan ay nagbigay din ng babala sa mga kahihinatnan ng mga krimen sa Myanmar at nanawagan sa mga partido na nababahala upang malutas ang krisis sa pamamagitan ng mga negosasyon batay sa etikal na mga pamantayan at internasyonal na batas.

9. Ang tawag ng hugnayan para sa Malayang Mundo at mga Muslim na itaas ang kanilang tinig at maghatid ng kanilang mga protesta sa iba't-ibang mga anyo sa mga tainga ng mundo, ito ay maaaring mayroong isang buhay na budhi na naghahangad upang limitahan ang pag-uusig ng mga tao sa pangalan ng relihiyon.

الَّذينَ أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حَقٍّ إِلّا أَن يَقولوا رَبُّنَا الله وَلَولا دَفعُ الله النّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَهُدِّمَت صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذكَرُ فيهَا اسمُ اللَّهِ كَثيرًا وَلَيَنصُرَنَّ الله مَن يَنصُرُهُ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزيز. ﴿سوره حج، آیه ۴۰﴾

At ang mga yaong puwersahang pinaalis sa kanilang mga tahanan na walang anumang kadahilanan maliban sa ginawa nilang pagyakap sa katotohanan na sila ay nag-Muslim at kanilang sinabi: “Ang Aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ang Allâh lamang na Bukod-Tangi.” At kung hindi lang itinala ng Allâh na ihiwalay ang pang-aapi at kasinungalingan sa pamamagitan ng pakikipaglaban ay matatalo ang katotohanan sa bawa’t Nasyon, at mawawasak ang kalupaan at masisira ang anumang lugar ng sambahan na katulad ng mga monasteryo, simbahan, sinagoga at mga ‘Masjid’ ng mga Muslim na kung saan doon sila nagsasagawa ng ‘Salâh’ at doon nila pinupuri ang Pangalan ng Allâh nang paulit-ulit.

Kabanata Hajj / Bersikulo: 40.

Mundong Asembleo ng Ahl al- Bayt (AS)

14 Dhu al- Hijjah 1438 AH


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

haj 2018