Pinapaligiran ng Puwersang Saudi Arabia sa isang syudad ng Awamiyah

Pinapaligiran ng Puwersang Saudi Arabia sa isang syudad ng Awamiyah

Isang lungsod sa Probinsiya bandang Kanluran ng Saudi Arabia na kung saan ito pinapaligiran sa pamamagitan ng mga puwersang seguridad ng Saudi Arabia para sa ika-anim na araw magkakasunod.Isang Lungsod ay isang Probinsiya Bandang Kanluran ng Saudi Arabia na kung Saan Ito pinapaligiran SA pamamagitan Ng Mga puwersang Seguridad ng Saudi Arabia para SA ika-anim na Araw magkakasunod.

Ayon SA Balitang Ahensya Ng Ahlul-Bayt (ABNA24) - Ang Isang bayan na matatagpuan ay isang probinsyang Kanluran ng Saudi Arabia Ay kung Saan Ito pinapaligiran SA pamamagitan Ng Mga puwersang Seguridad ng Saudi Arabia para SA anim Araw na magkakasunod.

Ang Saudi awtoridad Ay Nagsimula upang inilunsad Ang pag-atake ay isang lungsod ng Awamiyah noong Mayo 10 na maaaring paggamit Ng Mga mabibigat na armas.

Sinabi Ni Riyadh rehimen, Ang Aksyon Ay inilunsad upang ihanda Ang Daan Para Sa Mga Gawain Ng pagsira ng Isang makasaysayang kapitbahayan na maaaring pangalang Almosara matatagpuan ay isang Lungsod. Ang plano Ng Riyadh, upang ilunsad Ang Isang proyekto ay isang pagsasaayos Ng Ang site ay isang Probinsya.

Ang Mga Aktibista Ay NAI-upload Ang Mga larawan sa Mga video na nagpapakita Ng paggalaw Ng mabibigat na kagamitan, sinamahan Ng nakabaluti Mga sasakyan na kabilang ay isang Mga tropa magmura-papa-ulunan ay isang site.

Sinabi rin Si nila Na Ang Mga Residente Ng Awamiyah ngayon Ay humaharap Sa Isang kakulangan Ng tubig Dahil sa paglusob. Ayon SA Mga Ito, Ang Mga Residente Ay nagkaroon din upang umaasa SA Mga pribadong generators upang makuha Ang machine power supply.

Ameen Nemer, Isang masugid na tao na nagmula SA Awamiyah sinabi Ng online news portal, Sa Gitnang Silangan Eye Na Ang entrance ay isang Lungsod ng Ay hinarang din Ng Mga awtoridad ay isang Riyadh.

"Ang kalinisan Manggagawa Ay hindi pinahihintulutan upang mangolekta Ng Basura. Fire Ay hindi pinahihintulutan na dalhin Ang firefighting Mga tungkulin kung Saan kinakailangan. Ambulances Ay hindi pinapayagan ay isang Awamiyah," sinabi Niya.

"Ang sitwasyon ng Ay napakahirap para SA Mga populasyon. Ito Ay Mahirap na isipin. Lagi Si nila pagpapaputok Para Sa 24 na Oras. Ang Mga tao Ay hindi maaaring matulog," idinagdag Niya.

Noong nakaraang buwan, Isang UN espesyal na reprter , na si Leilani Farha binalaan ng Saudi Arabia Sa Isang pagkukumpuni ay isang proyekto na kung Saan sinabi Niya nanganganib Ang makasaysayang sa kultural Nang Pamana ng Awamiyah.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

haj 2018