• Arba'eeni Husseini (as)

  Ang Arba'een ay kasabay ng 20 Safar sa kalendaryong Hijriyah. Ito ang ikaapatnapung araw pagkatapos ng trahedya ng Karbala kung saan si Imam al-Hussein (as) at ang kanyang mga kasama ay na-martir sa araw ng Ashura noong A.D. 61 Al-Hijrah.

  Read More ...
 • Sermon ng Al-Ghadeer (Teksto)

  Sermon ng Al-Ghadir (Teksto) Ang Ghadīr Sermon (Arabe: خطبة الغدير) ay isang sermon na ibinigay ng Propeta (saww) kung saan ipinakilala niya ang 'Ali (as) bilang Wali (tagapag-alaga) ng mga Muslim. Ipinahayag ng propeta (saww) ang sermon na ito sa (Dhu l-Hijja 18 ng 10 / Marso 19, 632) sa kanyang pagbabalik mula sa Hajjat ​​al-Wida '[Hajj of Farewell] sa isang lugar na tinawag na Ghadeer Khumm. Maraming mga pantas ng mga Shi'a at Sunni ang nagkwento ng sermon na ito.

  Read More ...
 • Annibersaryong Shahadat ni Hadrat Zainab (sa) Anak na babae ni Imam Ali (as)

  Annibersaryong Shahadat ni Hadrat Zainab (sa) Anak na babae ni Imam Ali (as). Ang anak na Babae ni Imam Ali (as) at si Hadrat Fatima Zahra (sa) at ang Pinakadakilang Sugo ng Rebolusyon ni Imam Hussein {Husseiniyah Movement}, si Hadrat Zainab binti Ali (sa) na nagpalaganap ng mensahe ng Hussaini Rebolusyon at naglatag ng pundasyon ng Pagluluksa mismo kay Imam Husain (AS) ay kung saan sumakabilang-buhay siya noong ika-15 araw sa buwn ng Rajab 62 AH sa Damasco (Syria) ng namumuno na ang mga Umayyad caliph. Sa ganitong Kalungkutan at Pagdadalamhating Panahon, gusto namin ipinapaabot ang aming Taos-pusong Pakikiramay sa lahat ng mga patuloy nag-mamahal at mag-mamahal sa Banal na Ahlul-Bayt (AS) ng Propeta (pbuh) sa buong mundo.

  Read More ...