Kinondena  ang pag-insulto sa Propeta ng Islam (pbuh), sa Bansang Kanluran
Hinding hindi makikitungo sa usapang siglo