?>

Al-Azhar Nagbigay ng Qur’anikong Payo para sa Paghaharap sa Coronavirus na Pandemya

Al-Azhar Nagbigay ng Qur’anikong Payo para sa Paghaharap sa Coronavirus na Pandemya

Ang Tanggapan ng Fatwa ng Sentro ng Islamiko ng Al-Azhar ng Egypt ay nagbigay ng ilang Qur’anikong payo para sa pakikitungo sa pandemya ng COVID-19.

Ayon sa ABNA News Agency, Sa isang mensahe na nai-post sa pahina ng sosyal media nito, sinabi ng sentro na ang Qur’anikong payo para sa gayong mga krisis ay naibuod sa dalawang mga isyu: papalakasin ang pananampalataya sa Diyos at papasalamatan Siya sa Banal na mga pagpapala.

Sumangguni sa talata 147 ng Surah Al-Nisa, "Bakit kayo parurusahan ng Panginoon kung nagpasalamat kayo at naniniwala sa Kanya? Ang Panginoon ay Makagaganyak sa lahat at Mapagpatawad sa lahat,” binibigyang diin nito ang pangangailangan para sa matibay na pananampalataya at pasasalamat.

Ang Banal na Qur’an at Sunnah ng Banal na Propeta (s.k.n.k.) ay nagbigay ng sangkatauhan sa lahat ng pangangailangan nila para sa pagharap sa mga kalamidad, sinabi nito, alinsunod sa website ng elbalad.news.

Idinagdag ng sentro na ang pagkalat ng coronavirus ay bunga ng mga kasalanan na binalaan ng Banal na Propeta (PBUH).

Ang bilang ng mga nakumpirma na mga kaso ng nobelang coronavirus sa buong mundo ay lumampas sa 720,000 hanggang Lunes na may mga nakabawi na higit sa 150,000.

Sa Egypt, mahigit sa 600 na mga kaso ang naiulat at 40 na katao ang namatay mula sa sakit.

.............
340


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*