?>

Ang Islamikang Rebolusyon at karapatan ng kababaihan sa pakikilahok sa politika

Ang Islamikang Rebolusyon at karapatan ng kababaihan sa pakikilahok sa politika

Ang karapatan ng kababaihan sa pakikilahok sa politika sa Islamikang Rebolusyon. Sa buong kasaysayan ng tao, ang isyu ng pakikilahok sa pampulitika ng kababaihan ay palaging isang paulit-ulit na tema na kung saan sumailalim sa pabagu-bago ng katayuan. Tumagal ng ilang taon at sa mga oras ng mga dekada para sa mahusay na mga rebolusyon upang maipakita at matupad ang pakikilahok sa politika ang tema ng mga kababaihan.
Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (as) ABNA News Report: Sa buong kasaysayan ng sanlibutan, ang isyu ng pakikilahok sa pampulitika ng kababaihan ay palaging paulit-ulit na tema na kung saan sumailalim sa pagbabago-bago ng katayuan. Hanggang sa tumagal ng ilang taon at sa mga oras ng dekada para sa mahusay na mga rebolusyon hanggang sa maipakita at maisatupad ang pakikilahok sa politika ng mga kababaihan. Ang kasalukuyang artikulo sa Op-Ed ay sumusubok siyasatin ang isyu ng pakikilahok ng mga kababaihan sa politika sa taong 1979 sa Islamikang Rebolusyon ng Iran.


Ang Suffragettes ay isang pangkat ng mga kababaihang pambabae sa Amerika na nagsama noong ika-19 na siglo na nagpoprotesta laban sa hindi pantay na mga karapatang pampulitika ng mga kababaihan at humiling ng pagboto sa kababaihan sa Estados Unidos. Ang kahalagahan ng pagboto para sa mga kababaihang ito ay nakalagay sa katotohanan, na ito ay isang pagpapakilala sa anumang uri ng pakikilahok sa politika o karapatan. Ang grupong ito ay nabuo noong taon 1848, na kung saan ay 60 taon na nakakalipas pagkatapos ng Amerikanong Rebolusyon [1] at pagkatapos naman ng 70 taon ng paglaban, sa wakas ay nagawa nilang makamit ang pagboto sa lahat ng mga kababaihang Amerikano noong taong 1920. Kasabay nito, naniwala din si Thomas Paine sa dahilan para sa Amerikanong Revolution ay ang laban para sa pagprotekta sa Amerika bilang kanlungan para sa kalayaan at paglaban ng karunungan ng tao laban sa mga banta ng mga tyrants. [2] Gayunpaman, parang walang lugar para sa mga kababaihan pagdating dito sa kanlungan na ito.

Ang Rebolusyong Pransya, ay mayroon ding katulad na katayuan. Ang Great French Revolution, ay nabuo din sa loob ng sampung taong pagitan ng mga taong 1789-1799 na binibigkas ang slogan ng kalayaan. Nagtapos ito pagkatapos ng giyera at maraming pagdanak ng dugo. Pinayagan ng mga pulitiko at istoryador na isaalang-alang ang rebolusyon na ito bilang ina ng mga rebolusyon, na nakapagpabago ng monarkiya sa isang demokratikong republika at humantong sa laïcité sa Pransya. [3] Ang rebolusyon na ito ay naudyukan din ng pagnanais ng kalayaan at republikanismo at nasa ilalim ng impluwensya ng mga pagbabago sa panahon ng pag-iilaw. [4] Gayunpaman, sa kabila ng mga islogan na ito, pagkatapos naman ng rebolusyon, ang pagboto ay hindi ipinagkaloob sa mga kababaihan hanggang sa makilala ni Charles de Gaulle ang karapatan ng mga kababaihan na bumoto sa kauna-unahang pagkakataon isa't kalahating siglo pagkatapos ng French Revolution noong 1944.

Ang rebolusyon noong 1988 sa Inglatera ay may halintulad na rin sa kuwento. Ang mapayapang rebolusyon na ito ay sumigaw ng slogan ng pakikipaglaban sa diktadura at humingi ng isang konstitusyong monarkiya at nakamit ito sa slogan ng kalayaan, ngunit hindi ito nagbigay ng anumang uri ng patas na pagbabahagi sa mga kababaihan. Mahigit sa isa at kalahating siglo matapos ang tagumpay na ito, noong 1866, isang petisyon ang ipinakita sa parlyamento ng Britanya kung saan hiniling ng mga kababaihang British na baguhin ang alituntunin ng halalan upang makilala ang kanilang karapatang bumoto. Ngunit, ang petisyon na ito ay humantong ng marahas na protesta ng mga kumakalaban sa petisyon, na itinuring ang paghabol ng kababaihan bilang isang malaking banta sa Inglatera. Naniniwala din ang parlyamento ng Britain na ang panghihimasok ng kababaihan sa patakaran ay kung saan sumisira ito sa buhay ng pampulitika at sinisira rin ang katatagan ng pamilya. Samakatuwid, hindi nila isinagawa ang petisyon na iyon. Mula noong 1867, ang mga suffragette ay naging aktibo din sa bansang ito at, sa wakas, taliwas din ito sa mga pagsasalaysay sa mga kilusang humihiling para sa karapatan ng kababaihan sa partisipasyong pampulitika sa mga bansa pagkatapos ng rebolusyon at mga post-repormistang bansa, ang Iran naman ay isa sa ilang mga bansa na walang ganoong mga rekord sa kasaysayan ng post-rebolusyon mula pa sa simula ng pagbuo hanggang sa dumating ang Rebolusyong Islamiko sa Iran, na kung saan dito na nag-umpisa kinilala ang pagboto ng kababaihan sa bansa.

Ang pagbabahagi ng kababaihan sa slogan ng kalayaan

Ang isang pagsusuri sa kasaysayan ng pagboto sa mga bansa na nakaranas ng mga rebolusyon na naghahanap ng kalayaan ay humantong sa tanong kung bakit ang diskriminasyon laban sa kababaihan at pag-agaw sa kanila ng kalayaan ay nagpatuloy at tumaas pa matapos ang higit sa isang siglo mula sa mga rebolusyon na ito? Ang muling pagbasa ng mga pangunahing prinsipyo ng mga rebolusyon na ito at paghahambing sa mga ito ay makakatulong upang mahanap ang sagot sa katanungang ito.

Sa mga nabanggit na rebolusyon, kakaunti lamang ang kilala sa paghahanap ng kalayaan bilang Rebolusyon ng Pransya. Ngunit ang slogan na ito ay walang nagdulot para sa mga kababaihan. Si Muller Akin, ang teoretiko ng pambabae na pampulitika, sa kanyang aklat na pinamagatang Women in Western Political Thought ay nakatuon sa maliit na papel ng kababaihan sa kasaysayan ng patakaran sa kanluran at sinuri ang kabalintunaan ng Rebolusyong Pransya sa kaisipang Rousseau. Si Jean-Jacques Rousseau ay ang pilosopo ng Pransya sa panahon ng pag-iilaw at ang mapagkukunan ng inspirasyon para sa Great Revolution. Itinuloy niya ang ideya ng pagkakapantay-pantay at kalayaan sa kanyang mga saloobin, ngunit isinasaalang-alang niya ang dalawang mahahalagang tampok na ito bilang mahalaga sa mga kalalakihan at tinitingnan ang mga kababaihan sa isang hindi pantay na katayuan sa mga kalalakihan dahil ang mga kalalakihan, sa likas na katangian, ang mga masters at women ay likas na masunurin at masunuran (Moller 193) [5] At ang kalikasan ay hindi isang bagay na maaaring makaapekto sa pagpapalaki sa kagustuhan ng tao. Samakatuwid, walang bukas na landas sa pagbabago ng katayuan ng kababaihan. Batay sa pananaw na ito, malinaw na sinabi niya, na ang mga kalalakihan at kababaihan ay dapat hiwalay sa bawat isa maliban kung sa ilang mga kinakailangang kaso upang ang mga kalalakihan ay mabuhay nang malaya at malayo sa pakikipag-usap ng kababaihan (Moller 193). Malinaw na ang anumang kaisipang pampulitika na lumabas sa paniniwalang ito ay hindi maaaring magbigay ng anuman para sa mga kababaihan.

Ang Rebolusyong Islamiko at buhay pampulitika ng kababaihan

Matapos ang tagumpay ng Rebolusyong Konstitusyonal sa Iran, ang mga tao ng Iran ay binigyan ng karapatang makilahok sa politika sa kauna-unahang pagkakataon, ngunit ang karapatang ito ay hindi kasangkot sa mga kababaihan. Gayunpaman, sa Rebolusyong Islamiko, ang mga kababaihan ay aktibong kasangkot sa pagbuo nito sa mga lansangan at sa mga demonstrasyon, hanggang sa tinawag ng pinuno ng rebolusyon ang mga kababaihan na pinasimuno ng kilusang ito, hanggat ito matapos ang tagumpay ng rebolusyong ito, sa pamamagitan ng pakikilahok sa kauna-unahang halalan na may pantay na karapatang bumoto at mag-ambag sa pagpili ng sistemang pampulitika ng Iran pagkatapos ng rebolusyon batay sa direktang kaayusan at pag-apruba ni Imam Khomeini (ra) bilang pinuno at teoretiko ng rebolusyon.

Gayunpaman, mula sa paunang pagbuo ng Rebolusyong Islamiko at paggalaw ng mga Islamista, marami rin ang inakusahan ang mga grupong ito ng reaksyon at pag-atras dahil sa kanilang matibay na koneksyon sa relihiyon at hindi binago ang kanilang ideya kahit na matapos ang rebolusyon at isinasaalang-alang ang kilusan ni Imam Khomeini bilang isang pampulitika at may kakayahang magamit. pagliko, na sumasalungat sa kanyang likas na pagkahilig, sapagkat, ayon sa kanila, noong 1341 SC (1963), pagkatapos ng pag-apruba ng State and Provincial Associations Bill, nagbigay din si Shah ng pagboto sa mga kababaihan, ngunit si Imam Khomeini ay sumalungat dito at inihayag ang kanyang oposisyon sa publiko at ang oposisyon na ito ay naging sanhi ng pagkakaawat sa karapatang ito. Ngunit pagdating sa kanyang sariling gobyerno, binago niya ang kanyang pananaw dahil kailangan niya ng suporta ng mga kababaihan. Hindi ba ito kontradiksyon? Ang isang malapit na pagsisiyasat ay nagpapakita na hindi lamang nagkaroon ng pampulitika na pagtatrabaho, ngunit pinilit ni Imam Khomeini (ra) ang kanyang dating posisyon sa bagay na ito. Sa mga unang taon ng kanyang pagtutol, inanunsyo niya na hindi siya kailanman kinontra ang pangunahing ideya ng karapatang bumoto ng kababaihan ngunit inilabag lamang ito sa mga patakaran ni Reza Shah na kung saan humantong sa mga kababaihan sa katiwalian. Si Shah, sa kaibahan, ay may isang nakakaisip na pagtingin sa mga kababaihan at nais na gamitin ang mga ito bilang mga papet. Ang relihiyon ay laban sa mga kalamidad (paghihirap) at paghihirap na hindi kalayaan (Khomeini Vol. 3). [6] Ang Islam ay hindi kailanman sinalungat ang kalayaan. Sa kabaligtaran nito, labag sa konsepto ng paggamit ng isang babae bilang isang bagay at naibalik sa kanya ang kanyang karangalan at karangalan ng iba. Ang mga kababaihan ay pantay sa mga kalalakihan. Malaya sila tulad ng mga kalalakihan upang magpasya ang kanilang kapalaran at magpasya kung ano ang gagawin. Mula sa mga pahayag na ito, malinaw na naniniwala si Imam Khomeini sa kalayaan at karapatan ng kababaihan, ngunit ito hindi isinasaalang-alang kung ano ang isinama sa Estado at Panlalawigan na may mga Batas sa mga Asosasyon na tinitiyak ang kanilang kalayaan sa paniniwala ang Islamika Rebolusyon ay nagbigay ng kalayaan para sa kalayaan ng kababaihan na kung saan malayang makilahok sa pagbuo ng pundasyon ng lipunang Islam. [7] Batay naman sa sistemang intelektuwal na ito, sa sistemang Islam, ang isang babae ay may parehong mga karapatan bilang isang lalaki; ang karapatan sa edukasyon, trabaho, pagmamay-ari, bumoto at iboto. Ang isang babae ay may parehong mga karapatan sa lahat ng aspeto bilang isang lalaki. Nais ng Islam na mapanatili ang dignidad ng kalalakihan at kababaihan. Nais din ng Islam na ang mga kababaihan ay hindi maging isang laruan para sa mga kalalakihan (Khomeini Vol. 5). sa sistemang Islam, ang isang babae ay may parehong mga karapatan tulad ng karapatan ng isang lalaki; ang karapatan sa edukasyon, trabaho, pagmamay-ari, bumoto at iboto. Ang isang babae ay may parehong mga karapatan sa lahat ng aspeto bilang isang lalaki. Nais din ng Islam na mapanatili ang dignidad ng kalalakihan at kababaihan. Nais ng Islam na ang mga kababaihan ay hindi maging isang laruan para sa mga kalalakihan (Khomeini Vol. 5). sa sistemang Islam, ang isang babae ay may parehong may mga karapatan tulad ng karapatan ng isang lalaki; ang karapatan sa edukasyon, trabaho, pagmamay-ari, bumoto at iboto. Ang isang babae ay may parehong mga karapatan sa lahat ng aspeto bilang isang lalaki. Nais ng Islam na mapanatili ang dignidad ng kalalakihan at kababaihan. Nais ng Islam na ang mga kababaihan ay hindi maging isang laruan para sa mga kalalakihan (Khomeini Vol. 5).

Ang isang pagsusuri sa mga pananaw na ito ay nagpapakita na hindi lamang ang pagboto at pakikilahok sa politika kundi pati na rin ang lahat ng mga karapatang sibil at panlipunan ay kapwa pinapayagan at mahalaga sa pag-iisip ni Imam Khomeini (ra). Ang sistemang Islamika (naghaharing) ay isang humanistic system na ang pagbuo nito ay lampas sa kasarian na may pantay na pakikilahok ng kalalakihan at kababaihan at ang kaligtasan nito ay nakasalalay sa synergy na ito. Ang pananaw na ito ay magbubunga ng mahihinang mga nagawa at kinalabasan para sa mga kababaihan kung ito ang magsisilbing pundasyon ng isang rebolusyon.

[1] Mayroong naman mga magkasalungat na pananaw pagdating sa kasaysayan ng rebolusyong ito. May ilan din ay naniniwala na nangyari ito sa saklaw ng oras ng 1765-1783 at ilang isinasaalang-alang ang 1757 bilang oras kung kailan ito nagsimula at isinasaalang-alang ang 1789 at ang pagkapangulo ng George Washington bilang pagtatapos nito.

[2] Ferguson, Robert A. "The Commonalities of Common Sense." Ang William at Mary Quarterly, vol. 57, hindi. 3, 2000, pp. 465-504. JSTOR, www.jstor.org/stable/2674263. Na-access noong Peb. 2021.

[3] Bachrach, Bernard S. "France". Encyclopedia Britannica, 20 Ene 2021

[4] Abbott, John. SC French Revolution ng 1789, tulad ng Tiningnan sa Liwanag ng Mga Institusyong Republikano. Rarebooksclub Com, 1887.

[5] Okin, Susan Moller. Babae sa Kaisipang Pulitikal sa Kanluran. Princeton University Press, 2013.

[6] Khomeini, Ruhollah Mousavi. Isang Antolohiya ng Mga Talumpati ni Imam Khomeini, Mga Mensahe, Mga Panayam, Mga Utos, Mga Pahintulot sa Relihiyoso, at Mga Sulat (Sahifa). Ang Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works, 2008.

[7] Imam Khomeini, ika-4 ng Nobyembre, 1979, Panayam sa lingguhang magasin ng Nieuwe Revu tungkol sa pamahalaang Islam.

...........................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*