?>

Ang Israel ay hindi isang bansa, kundi ito ay isang kampo ng terorista laban sa mamamayang Palestino at sa iba pang mga bansang Islam

Ang Israel ay hindi isang bansa, kundi ito ay isang kampo ng terorista laban sa mamamayang Palestino at sa iba pang mga bansang Islam


Ang Israel ay hindi maituring isang bansa, kundi ito ay isang kampo ng terorista laban sa mamamayang Palestino at sa iba pang mga bansang Islam. Ang Pinuno ng Rebolusyong Islam, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay nagpatibay sa isang pakikipanayam noong Biyernes (kahapon) sa okasyon ng International Jerusalem Day, na "ang isyu ng Palestino ay nananatiling pinakamahalagang karaniwang isyu para sa bansang Islam...


Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Report Agency: Kinumpirma ng Pinuno ng Islamikang Reolusyon ng Iran, na si Ayatollah Seyyid Ali Khamenei, na "ang Israel ay hindi lamang di kabilang sa isang estado, ngunit ito ay isang teroristang estado laban sa kampo ng mga Palestino at sa iba pang mga bansang Muslim sa buong mundo." Binibigyang diin niya, na "ang pakikibaka laban sa brutal na rehimeng na ito ay ang paglaban sa Inhustisya at partikular na labanan ang terorismo, at ito ay pangkalahatang tungkulin ng bawat mamamayan."

Ayon pa ulat na iniulat ng (Mehr News Agency), na ang Pinuno ng Islamikang Rebolusyon, na si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay nagkumpirma sa isang pakikipanayam noong Biyernes (kahapon) sa okasyon ng International Quds Day, na "ang tanong pa rin ba na ang bansang Palestine pa rin ba ang pinakamahalagang karaniwang isyu para sa bansang Islam? Kung saan nagpapahiwatig pa rin na ang mga patakaran ng sistemang kapitalista ay pumutol sa kamay ng isang buong mamamayan mula sa kanilang bayan at itinatag hanggang dito. "Isang rehimeng terorista ang Israel at isang banyagang mamamayan."

Tinanong ng pinuno ng Islamikang Rebolusyon, na ano ba talaga "Ang mas mahina at walang laman kaysa sa putol na lohika ng paglikha ng entidad ng Sionista? Inangkin ito ng mga Europeo at ginagampanan nila ang mga Hudyo mula pa sa mga kapanahunan ng Ika-dalawang Mundong Digmaan pa ang nakakaraan (World War II), kaya't ang mga Hudyo ay dapat babayaran. buong tao sa Kanlurang Asya at gumagawa ng mga kalupitan sa kanilang bansa..!

Nagbabala ang kanyang Eminence na "ito ang lohika kung saan umasa ang mga pamahalaang Kanluranin sa entidad ng Zionista sa kanilang matatag at sirang ulo na pag-suporta dito, sa gayon ay sinabog na ang lahat ang kanilang maling huwad tungkol sa mga karapatang pantao at demokrasya, at ang nakakatawa pa, itong kakila-kilabot na kwentong ito ay nagaganap sa loob ng higit pa sa pitumpung taon ang nakaraan, hanggang ngayon at pagkatapos ay isa pang papel na ang idinagdag dito."

Ipinahiwatig din ni Ayatollah Seyyid Ali Khamenei, na ang mga Zionista ay ginawa nila ang pagsakop sa lupain ng Palestine sa isang kampo ng terorista mula pa noong unang araw na pananakop nito.

Sinabi pa niya, na "ang Israel ay hindi lang di isang estado, ngunit ito ay isa pang teroristang kampo laban sa mga mamamayang Palestino at sa iba pang mga Islamikang bansa, at ang pakikibaka laban sa brutal na rehimeng ito ay upang labanan ang kawalan ng katarungan at labanan ang terorismo, at ito ay isang pangkalahatang tungkulin ng bawat mamayang Muslim."

Ang kanyang Eminence pa ay nagsabi, na ang "Dapat pansinin sa kabila pa ng pagtatatag ng pananakop sa pamahalaang Palestino noong taong 1948 pa, ang mga paghahanda nito upang maabot lamang ang kritikal na punto nito sa rehiyon ng Islam ay nagsimula ng ilang taon na bago ang pananakop."

Ang sumusunod ay ang buong teksto ng pagsasalita niya sa telebisyon, na inihatid ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko sa okasyon ng International Jerusalem (Quds) Day:

Sa Ngalan ng Allah, Lubos na Mapag-mahal at Lubos pang Maawain..

Lahat ng papuri ay sa Diyos, Panginoon ng lahat ng mga mundong nilalang, at mga panalangin at kapayapaang ay pinapadala sa ating mahal na Propeta Muhammad, siya na ang Tatak at ng kahuli-huling mga Propeta NIya ipinapadala, at pinaka-marangal sa lahat ng mga nilikha, ang kanyang mabuti at dalisay na pamilya, ang kanyang napiling mga kasama, at ng mga sumunod sa kanilang mga kasamahan hanggang sa Araw ng Paghuhukom.

Ang tanong ng Palestine pa rin n ang pinakamahalagang pinagsamang isyu sa pagitan ng Islamikang Ummah at isa na dito ay punong-puno ng buhay. Ang mapang-api at nakamamatay na sistemang kapitalista ay binalak na pag-agawin ang isang tao ng mga mang-aawit nito, ang tinubuang bayan ng kanilang mga ninuno at mula pa sa kanilang mga ninuno, upang ipag-patuloy at itaguyod sa kanilang lugar na ang isang entidad ng terorista at mga kakaibang pa tao mula sa mga kakaibang pananaw ang nanghimasok dito.

Aling lohika ang higit pang katawa-tawa at payat pa kaysa sa isang pilay na lohika ang pagtataguyod ng entidad ng Zionista? Ang mga Europeo-batay pa sa kanilang inaangkin-ay nagkasala pa sa mga Hudyo, mula pa sa mga panahon ng World War II, at alinsunod pa dito, ang mga Hudyo ay kailangan maghiganti sa pamamagitan ng pag-alis ng kanilang mga tauhan sa West Asia at paggawa ng mga kahila-hilakbot na patayan sa bansang iyon..!

Ito ang lohika ng mga bansang kanluranin, na ang kanilang sinasandalan sa kanilang magagarang, ay isang sirang ulo na suporta para sa entidad ng Zionista, at sa gumagawa nito, nalampasan nila ang linya ng nulidad sa kanilang buong maling mga pag-angkin tungkol sa demokrasya at karapatang pantao. Ito ang kwento ng pitumpung taong nakakaraan, umiiyak sa trahedya, at nagpapatuloy pa rin ito, at isa pang bagong kabanata ang idinagdag pa dito minsan.

Ginawang agaw ng mga Zionista ang bansang Palestine mula sa simula sa isang batayan para sa terorismo. Ang Israel ay hindi lamang isang estado, ngunit ito ay isang kampo pa ng terorista laban sa mamamayang Palestino at sa iba pang mga mamamayang Muslim, at ang pakikipaglaban dito sa namamatay na entidad na ito ay isang pakikibaka laban sa kawalan ng katarungan at pakikibaka laban sa terorismo, at ito ay isang pangkalahatang responsibilidad ng bawat isa sa atin.

Mahalagang tandaan, na ang usurper entity na ito ay itinatag noong 1948, ngunit ang mga pasiya sa pagkontrol sa sensitibong bahagi ng rehiyon ng Islam ay nagsimula noong ilan taon na ang nakalilipas bago itong pananakop.

Ang mga taong ito ay isinama sa mabisang interbensyon ng Kanluranin laban sa mga bansang Islam, na may layuning magpataw ng sekularismo, bulag na ekstremistang nasyonalismo at napaka-lupit na dominasyon, nabighani o papet pa ng mga ibang Arabong gobyerno.

Ang isang pagsusuri sa mga kaganapan ng mga taong ito, ay sa Iran, Turkey at sa mga bansang Arabo sa Kanlurang Asya hanggang Hilagang Africa ay nagsisiwalat ng mapait na katotohanan pagdating dito, ang katotohanan, na ang kahinaan at diskriminasyon sa bansang Islam ay mga kadahilanan na humantong sa pag-agaw ng Palestine, at sa gayon, ito ay isang sapak ng mundo ng kayabangan ay naipataw sa bansang Islam.

Ito ay isang aralin na makikita sa panahong ito, ay ang kapitalista at mga komunistang kampo ay pareho silang nagtapos ng isang pakikitungo sa pagsasama sa kontinental ng Sionista, binalak din ng Britain, na ang pinagmulan ng pagsasabwatan at sundan ito, at ang mga kapitalista ng Zionista ay kinuha ang pagpapatupad nito mula sa kanilang pera at sandata, at ang Unyong Sobyet naman, ay ang unang bansa na opisyal na kinikilala kanilang iligal na entidad pagdating dito, at itinulak ang masa ng mga Hudyo patungo rito sa bansa.

Ang usurper entity na ito, ay ang kinalabasan ay ang mga sitwasyong nito ngayon sa mundo ng Islam sa isang banda, at ang European conspiracy, atake at pananalakay sa kabilang banda.

Ang sitwasyon ng mundo ng Islam ngayon, ay hindi na kagaya noong panahon. Dapat nating laging isipin, na ang katotohanang ito. Ang balanse ng kapangyarihan ngayon ay nagbago na sa pabor ng mundong Islam. Ang iba`t ibang mga pangyayaring pampulitika at panlipunan sa Europa at Amerika ay inilantad at inilantad ang mga kahinaan ng mga West at malalim na mga depekto sa istruktura, administratibo at moral sa mga sanlibutan sa buong mundo. Ang mga isyu sa halalan sa Amerika, ang maliwanag na karanasan ng pag-mamayabang at mayabang na pamamahala dito, at sa gayon, ang nabigo na paghaharap sa loob ng isang taon patungo sa pandemikong Corona sa Amerika at Europa at ang nakakahiyang mga epekto nito, at ang kamakailang kaguluhan sa politika at panlipunan sa pinakamahalagang European pang mga bansa. Ang lahat ng mga ito ay indikasyon ng pagbaba at pagbaba ng Western camp sa Europea.

Sa kabilang banda, ang pagtaas ng paglaki ng mga pwersa ng paglaban sa mga pinaka-sensitibong mga rehiyon sa bansang Islam, ang pagdami ng kanilang pagtatanggol at nakakasakit na mga kakayahan, ang paglago ng kamalayan mula sa kanikanilang sarili, pagganyak at pag-asa sa mga mamamayang Muslim, ang pagtaas ng takbo patungo sa mga turo ng Islam at ang Qur'an, pag-unlad na pang-agham, at pagtaas ng diwa ng kalayaan at pagtitiwala sa sarili sa mga tao ay pawang mga pinagpalang tagapagpahiwatig. Magbalita ng isang mas mahusay na bukas.

Ang pinagpalang hinaharap na ito ay nangangailangan ng pagsasama sa pagitan ng mga bansang Islam ay maging isang sentral at pangunahing layunin, at mukhang hindi ito malayo. Ang axis ng pagsasama na ito ay ang tanong ng Palestine, lahat ng Palestine, at ang kapalaran ng Al-Quds Al-Sharif. Ito ang parehong katotohanan na gumabay sa nakapagpapaliwanag sa puso ng dakila ni Yumaong Imam Khomeini (nawa ay kalugdan siya ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat) upang ipahayag ang Araw ng Internasyonal ng Jerusalem sa huling Biyernes ng pinagpalang buwan ng Banal na Ramadhan.

Ang pagsasama ng mga Muslim sa paligid ng axis ng Al-Quds Al-Sharif, ay ang bangungot ng kaaway na Zionista at ang kanyang mga tagapagtanggol sa Amerika at Europa. Ang nabigong "Deal of the Century" na proyekto, at pagkatapos ay ang pagtatangka na ginawang normal ang bilang ng mga bansang Arabo na may mahinang relasyon sa kaaway ng Zionista, ay nabigo ang kanilang mga pagsisikap upang makatakas sa bangungot na iyon.

Sinabi ko ito ayon sa kategorya: Ang mga pagsisikap na ito ay mabibigo, at ang nagbabalik na grap patungo sa pagkamatay ng kaaway ng Zionista ay nagsimula na at dito na titigil.

Mayroong dalawang mahalagang kadahilanan na humuhubog sa hinaharap ng Israel: Ang una - at pinakamahalaga - ay nagpapatuloy sa paglaban sa loob ng mga teritoryo ng Palestino at ang pagpapalakas ng landas ng jihad at martyrdom.

At ang pangalawa, ay ang pandaigdigang suporta para sa mga mamamayang Palestinong mujahideen, ang mga pamahalaang Muslim at mga tao sa buong mundo.

Tayong lahat - mga pinuno, intelektwal, iskolar ng relihiyon, partido, paksyon, naiinggit na kabataan at iba pang mga pangkat - ay dapat tukuyin ang kani-kanilang mga posisyon sa komprehensibong hakbang na ito at tuparin ang ating tungkulin pagdating dito. Ito ang pumipigil sa taktika ng mga kaaway at itinatala ang banal na pangako: {O nais na masira, ang mga hindi naniniwala ay ang mga manloko} na sertipikado sa pagtatapos ng panahon. {Ang Diyos ay madalas nasa kaayusan, ngunit hindi alam ng karamihang mga tao}.

Nais ko ring tugunan nang kaunti ang mga kabataang Arabo sa kanilang wika

Ang kapayapaan ay sumasainyo lahat ang mga malayang Arabo, lalo na ang inyong mga kabataan, at ang kapayapaan ay sumapit na para sa mga taong lumalaban sa panig ng mga Palestino at sa mga Jerusalem na nakadestino sa Al-Aqsa Mosque. Ang kapayapaan ay mapunta sa mga martir ng paglaban at mga pamilya ng mga mujahideen na naghain ng kani-kanilang mga buhay sa daan-daang mga ito, at sa partikular mga martir na katulad nina, Ahmed Yassin, Si martir na si Seyyid Abbas Al-Mousawi, si martir Fathi Shikaki, si martir Imad Mughniyeh, si martir Abdul Aziz Al-Rantisi, si martir Abu Mahdi Al-Muhandis, pagkatapos ay ang mataas na tangkad ng mga martir ng resistensya na si martir Quds Qassem Soleimani... Kayatawat isa sa mga ito, pagkatapos ng kanilang mapagbigay at pinagpalang buhay, iniwan nila ang kanilang patotoo mahalagang mga epekto sa kapaligiran ng paglaban.

Ang mga pakikibaka ng mga Palestino at ang dalisay na dugo ng mga martir ng paglaban ay nagawang mapanatili itong pinagpalang watawat ng Palestine, at daan-daang beses na pinarami ang mga kakayahan sa kanilang sariling Palestinong jihad.

Ipinagtanggol din ng kabataang Palestino ang kanilang sarili gamit ang mga bato sa isang araw, at ngayon ay tumugon sila sa kaaway sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga tumpak na rocket.

Ang Palestino at Jerusalem ay nabanggit sa Banal na Qur'an na "ang Banal na Lupain." Sa loob ng mga dekada, ang dalisay na lupa na ito ay nasa ilalim ng bigat ng mga pinaka masama at masamang anak ng sangkatauhan. Yaong mga demonyo na nagbuhos ng marangal na dugo, pagkatapos ay aminin ito at aminin ito sa lahat ng kabastusan. Ang mga ito ay mga rasista na nagsagawa ng pagpatay, pandarambong, pagkabilanggo at pagpapahirap laban sa mga may-ari ng lupa sa higit pa sa pitumpung taon, ngunit, pasasalamat pa rin sa Diyos, hindi nila masisira ang kanilang kalooban.

Ang Palestine ay palaging buhay, at nagpapatuloy ito sa pakikibaka, at sa tulong ng Diyos, sa wakas ay magagapi rin nito ang masamang kaaway. Ang Al-Quds Al-Sharif at Palestine, at lahat ng Palestine, ay kabilang sa mga sambayanang Palestino, at babalik ito sa kanila, kung nais ng Diyos.

Ang mga pamahalaang Muslim at mamamayan sa kabuuan ay may tungkulin at responsibilidad patungo sa mga Palestino na may hangarin, ngunit ang pokus ng pakikibakang ito ay ang mga Palestino mismo muna, na may labing-apat na milyon sa loob at labas ng nasasakop na mga teritoryo. Ang pinag-isang resolusyon ng milyun-milyong ito ay magdudulot ng isang mahusay na tagumpay.

Ngayon, ang pagkakaisa ay ang pinakadakilang sandata ng mga Palestino.

Ang mga kalaban ng pagkakaisa ng mga Palestino ay ang entidad ng Zionista, ang Amerika at ilan pang ibang mga pwersang pampulitika, ngunit kung ang pagkakaisa na ito ay hindi pumutok mula sa loob ng lipunang Palestino, ang mga panlabas na kaaway ay walang magagawa.

Ang pokus ng pagkakaisa na ito ay dapat nasa panloob na jihad at kawalan ng tiwala sa mga kaaway. Ang mga patakarang Palestino ay hindi dapat nakasalalay sa pangunahing kalaban ng mga Palestino, katulad ng mga Amerikano, Ingles at mga mapanirang Zionista.

Ang mga Palestino, maging sa Gaza man, Jerusalem, o sa West Bank, kung nasa lupain ng isang libong siyam na raan at apatnapu't walo o sa mga kampo, lahat ay bumubuo ng isang katawan, at dapat silang pumunta sa isang diskarte ng pagkakaisa, kaya't ang bawat sektor ay ipinagtatanggol ang iba pang mga sektor, at na makikinabang sila kapag ang presyon ay ipinataw sa kanila. Lahat ng kanilang kagamitan.

Mayroong higit na pag-asa para sa tagumpay ngayon kaysa sa nakaraan. Ang balanse ng kapangyarihan ay nagbago nang husto pabor sa mga Palestinian. Ang kaaway ng Zionist ay humina taun-taon, at ang kanyang hukbo, na dati ay sinabi niyang "hindi matatalo na hukbo", ay ngayon matapos ang karanasan ng tatlumpu't tatlong araw sa Lebanon, ang karanasan ng dalawampu't dalawang araw at ang karanasan ng walong araw sa Gaza, ay nagbago sa isang "hukbo na hindi matitikman ang lasa ng tagumpay." ". Ang mapagmataas na nilalang nito sa sitwasyong pampulitika ay sapilitang sa loob ng dalawang taon na magsagawa ng apat na halalan, at sa sitwasyon ng seguridad nito pagkatapos ng sunud-sunod na pagkatalo at ang pagtaas ng pagnanasa sa mga Judio na ibalik ang imigrasyon ay nasaksihan ang isang iskandalo pagkatapos ng iskandalo.

Ang tuluy-tuloy pa rin ang pagsisikap na ginawa niya sa tulong ng Amerika upang gawing normal ang mga relasyon sa ilang mga bansang Arabo ay kapareho rin ng mga pahiwatig ng kahinaan ng nilalang na ito. Siyempre, hindi ito makakatulong. Nagtatag ito ng mga pakikipag-ugnay sa Ehipto mga dekada na ang nakakaraan, ngunit mula noong panahong iyon hanggang ngayon, ang kaaway ng Zionista ay mas mahina at mas nabali. Kitang-kita mo, sa lahat ng ito, ang mga pakikipag-ugnay sa isang bilang ng mahina at kasuklam-suklam na pamahalaan na maaaring makinabang sa kanila?! Sa halip, ang mga pamahalaang iyon, sa kabilang banda, ay hindi makikinabang sa mga ugnayan nito, dahil ang kaaway ng Zionista ay gagawasin ang kanilang lupa, pera, at seguridad.

Ang mga katotohanang ito, ay hindi dapat makalimutan ng iba ang kanilang mabigat na responsibilidad para sa aksyong ito. Dapat ideklara ng mga iskolar na Muslim at Kristiyano na ang normalisasyon ay ipinagbabawal ng batas, at ang mga intelektwal at liberal ay bumangon upang ipaliwanag ang mga resulta ng pagtataksil na ito, na isang pag-tratraidor sa likod ng Palestino mula sa lahat.

Sa kabilang banda pa, ang pagbibilang sa entidad ng Zionista, ang pagtaas ng mga kakayahan ng harap ng paglaban, ang pagtaas ng depensa nito at mga kakayahan ng militar, ang pagkamit ng sariling kakayahan sa paggawa ng mga mabisang sandata, ang pagtaas ng kumpiyansa sa sarili sa mga mujahideen, ang pagkalat ng kamalayan sa sarili sa mga kabataan at ang pagpapalawak ng bilog ng paglaban sa buong lupain ng Palestinian at higit pa, at ang kasalukuyang regalo ng kabataan ng Palestino. Bilang pagtatanggol sa Al-Aqsa Mosque, at ang pagsasalamin ng mga echoes ng jihad ng mamamayang Palestino at ang pang-aapi nito nang sabay sa mga opinyon ng publiko sa ilang bahagi ng mundo.. lahat ay nagpapahayag ng isang magandang kinabukasan.

Ang lohika ng pakikibakang Palestino, na naitala ng Islamikang Republika ng Iran sa mga dokumento ng United Nations, ay isang sopistikado at progresibong lohika. Ang mga militanteng Palestino ay maaaring magsagawa ng isang reperendum sa mga katutubong naninirahan sa Palestine. Tutukuyin ng reperendum na ito ang sistemang pampulitika ng bansa, at lalahok ang mga katutubong tao ng lahat ng nasyonalidad at relihiyon, kasama na ang mga lumikas na Palestino. Binabalik ng bagong sistema ang mga walang tirahan sa kita at nagpasya sa kapalaran ng mga dayuhang naninirahan.

Ang proyektong ito ay batay sa batayan ng tanyag na demokrasya na kinikilala sa mundo, at walang sinuman ang maaaring kuwestiyonin ang pagiging sopistikado at pagiging epektibo nito.

Ang mga Palestinong Mujahideen ay dapat ipagpatuloy na magpatuloy sa kani-kanilang lehitimo at moral na pakikibaka laban sa umagaw at mananakop na mga sundalo nilalang hanggang sa pumayag ang entidad na ito sa pagtanggap sa karapatang ito.

Sumulong sa pangalan ng Diyos pasulong, at alam namin na "bibigyan sila ng Diyos ng tagumpay."

.............................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*