?>

Ang kabuohang teksto ng panawagan para sa Kultura at Artistikong Festival ng "Ana Min Hussein (as)" + I-download ang registration form

Ang kabuohang teksto ng panawagan para sa Kultura at Artistikong Festival ng "Ana Min Hussein (as)" + I-download ang registration form. Ang Ashura International Foundation, na may partisipasyon ng World Assembly ng AhlulBayt (as), ang artistikong distrito ng Islamic Development Organization, habang ang komprehensibong website ng Islamic art, habang ang ABNA News agency naman at iba pang mga siyentipiko, kultural at artistikong institusyon, ay mag-oorganisa sa nababanggit na paligsahan. Ang "Ana Min Hussain (as)" Kultura at masining na pagdiriwang sa iba't ibang visual, audio at nakasulat na mga sangay sa temang "Ang relasyon ni Propeta Muhammad (saww) sa kanyang martir na mga apo, si Imam Hussain (as)".

Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Ang nababanggit na Ashura International Foundation, ay may partisipasyon ng World Assembly ng Ahlul-Bayt (as), ang artistikong distrito ng Islamic Development Organization, ang komprehensibong art website na Islamika, habang naman ang ABNA news agency at iba pang siyentipiko, kultura at artistikong institusyon, ay mag-oorganisa ng "Ana Min Hussain" Kultural at masining na pagdiriwang sa iba't ibang visual, audio at nakasulat na mga sangay sa temang "Relasyon ni Propeta Muhammad (saww) sa kanyang martir na mga apo, na si Imam Hussain (as)".Ang buong teksto ng paanyaya para makilahok sa pagdiriwang na ito ay ang mga sumusunod:

Sa ngalan ng Mahabaging Diyos, ang Pinakamaawain,


"Ako ay nagmula kay Hussein (as)" Festival

* aNG Panimula:

Ang Ashura International Foundation ay isang pandaigdigan, non-governmental organisasyon, na may seryosong misyon na ipakilalang mga tao sa mundo sa larangan ng iba't ibang relihiyon, sekta at nasyonalidad kay Imam Hussein (as), ang kultura ng Ashura at ang kanyang pag-aalsa, at sa papalapit na ito, hinahangad nilang gumamit ng iba't ibang kakayahan sa kultura, propaganda at media at gumamit ng mga artistikong pormat para gawin ang kani-kanilang mga trabaho sa nasabing paigsahan.

samakatuwid, ang "International na Ashura Foundation" mula pa sa pakikipagtulungan ng "Scientific and Cultural Deputy of the World Assembly of Ahlul-Bayt (AS)", Habang ang "Art Center of the Islamic Revolution naman ng", "Ahlul-Bayt News Agency (AS) - ABNA" ang nangunguna dito sa programang nasabi, ang "Komprehensibong site naman ng Islamic art" at ilang kultural at artistikong institusyon, "Festival ng Ana Min Hussein" sa iba't ibang visual, audio at panunulat ng kategorya sa tema "Ang relasyon ng Banal na mahal na Propeta Mohammad al-Mustafa (saww) at sa kanyang mga martir na apo at ng mga anak sumunod kay Imam Hussein (as)".

* Mga Layunin:

1. Para ipakita naman ang personalidad ni Imam Hussein (as) at ang kaganapan na nagyayaring Ashura sa mga Ummat Muslimeen, sa pamamagitan ng Propetang Awa at ng mga Hustisya ni Muhammad al-Mustafa (saww).
2. Ipakita ang epekto ng pag-aalsa ng Ashura sa kaligtasan ng relihiyon ng Propetang Khatam (saww).
3. Pagpaparamdam sa mga komunidad na hindi Shiah at di-Muslim sa mga katotohanan ng tunay na Islam at kultura ng Ashura; Sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa kaalaman ng mahal na Propeta (saww).
4. Paglalahat ng mataas na halaga ng kultura ng Ashoura sa pamamagitan ng mga kasangkapang pangkultura at masining; Sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa kaalaman ng dakilang Propeta (saww).
5. Hikayatin ang mga may-akda, mga tagapagsalin, mga artista, mga gumagawa ng pelikula at manunulat upang tugunan ang mga isyu na may kaugnayan sa mahal na Propeta (saww) at kay Imam Hussein (as).
6. Kilalanin at hikayatin ang mga manunulat at mga artistang nakatuon sa relihiyon at tumuklas ng mga bagong talento.
7. Maglatag ng mga batayan para sa pagbabago at pagpapalitan ng mga ideya at natutunan ng mga artista.

*

Ang mga seksyong "Ana Min Hussein" naman na may pangkultura at masining na pagdiriwang ay nagaganap sa sumusunod na limang mga seksyon:

1. Ang Cinematic na seksyon; May apat na mga sangay: 1. Maikling pelikula 2. Dokumentaryong maikling pelikula 3. Animasyon 4. Iskrip
2. Seksyon ng mga tula; May apat ding sangay ito: 1. mga Classical na tula 2. May mga bagong tula 3. mga Tula para sa mga kabataan at mga maliliit na mga kabataan 4. Panaghoy
3. Writings section; May dalawang sangay din: 1. Artikulo 2. Aklat
4. Seksyon ng nilalaman ng Cyberspace; May tatlong sangay: 1. Mga animated na graphics 2. Mga Podcast 3. Mga Clip
5. Mga partikular na ideya na seksyon.

I) Mga cinematic na bahagi:

A) Ang mga Cinematic na seksyon

Ang seksyon ng pelikula ng pagdiriwang ay nagaganap sa sumusunod na apat na kategorya:

1. Maikling kwentong pelikula 2. Maikling dokumentaryo. 3. Animasyon 4. Sitwasyon

B) Mga tema ng seksyon ng sinehan at ng mga

maikling na pelikula at animation, gayundin ang mga senaryo na kalahok sa pagdiriwang ay dapat gawin at isulat sa mga sumusunod na paksa:

1. Pinagsama-samang kasaysayan ng buhay ng Propeta (saww) at ang'Imam Hussein (as).
2. Relihiyoso, moral at panlipunang pagpapakita ng mga utos ng Banal na Quran sa panahon ng pag-aalsa ng Ashura.
3. Ang epekto ng pag-aalsa ng Ashura sa kaligtasan ng relihiyon ng Banal na Propeta (saww).
4. Ilarawan sa isip ang mga hadith ng Propeta (saww) at ang tungkol kay Imam Hussein (as).
5. Anumang may karaniwang nilalaman sa pagitan ng Propeta (saww) at si Imam Hussein (as).

C) Mga Panuntunan para sa mga maikling pelikula at animation:

1. Para gawain ng mga kalahok, ang mga paksa sa itaas ay dapat na tahasang matugunan ng mas maaga.
2. Ipinagbabawal ilarawan at ipakita ang mukha ng Banal na Propeta (saww), ang ng kanyang mga Ahlul-Bayt (as), ang mga na-unang mga caliph at ang mga asawa ng mahal na Propeta (as).
3. Walang mga paghihigpit sa wika sa pagdiriwang at ang wika ng mga gagawin ay maaaring alinman sa mga buhay na wika sa mundo.
4. Ang tagal ng feature film at ang animation ay may 30 minuto at ang maximum at ang documentary film na ito ay may haba ng 40 minuto ang pinaka-maximum nito.
5. Ang mga gawain naman ay dapat ipadala kasma na nito ang DVD sa sekretariat ng pagdiriwang.
6. Isang epekto lamang ang dapat ibigay sa bawat DVD.
7. Ang paglahok ng mga video na nai-record ng mga mobile camera ay hindi hinahadlangan.
8. Ang pagsusumite ng mga behind-the-scenes na larawan at video ng paggawa ng mga akda ay sapilitan para sa mga akdang aabot sa yugto ng paghusga ng ibang tao sa paligid.
9. Ayon naman sa festival, ang lumagda sa festival na entry form ay ang may-ari ng trabaho at ang mga kahihinatnan ng mga salungat na pag-panggap ay sasagutin ng mga aplikante.
10. Kung sakaling makilahok ang mga legal na mga tao, ang isang natural na tao ay dapat iharap bilang may-ari ng trabaho.
11. Ang World Assembly ng Ahlul-Bayt (AS) at ang Ashura International Foundation ay may karapatang gamitin ang mga akdang natanggap at ilathala ang mga ito sa may-katuturang media at sa kanilang sariling mga pahina.1. Ang bilang ng mga scripts, ay dapat proporsyonal sa haba ng maikling na nabanggit na pelikula - i.e. maximum na may 30 mga pahina/minuto.
2. Ang mga inangkop na akda ay dapat na may kasamang pagbanggit ng pinagmulan at ang buod nito.
3. Walang mga paghihigpit sa wika sa pagdiriwang at ang mga kalahok ay maaaring magsulat ng mga script sa lahat ng buhay na wika sa mundo.
4. Ang mga nababanggit naman script na isinumite ay hindi dapat nagawa noon pa.
5. Ang mga script ay dapat i-type at ilagay sa WORD software na may 14 na font at may numero ng pahina.
6. Dapat i-print din ng mga kalahok ang kanilang senaryo sa tatlong single-sided na kopya sa A4 na papel at ipadala ito sa festival secretariat, na may kasamang CD, na walang talcum powder, strips, staples o binding o kahit anumang uri.
7. Ang buod ng iskrip ay dapat iharap sa isang pahina at ang nai-type na teksto ng buod ay kinakailangan din na kalakip sa CD na binanggit sa talata 6.
8. Ayon naman sa pagdiriwang, ang lumagda sa festival entry form ay ang may-ari ng akda at ang mga kahihinatnan ng mga salungat na paghahabol ay sasagutin ng nagsasakdal.
9. Kung mayroong ilang mga may-akda ng akda o ang partisipasyon ng mga legal na tao, isang natural na tao ang dapat iharap bilang may-ari ng gawain na nabanggit.
10. Ang mga premyo ay isagawad sa mga nanalong entry
11. Ang World Assembly ng Ahlul-Bayt (AS) at ang International Ashura Foundation ay may karapatang gamitin ang mga natanggap na script na magbabanggit ng mga pangalan ng may-akda.

E) Mga parangal sa Tampok na Pelikula, Dokumentaryo at Animasyon na kategorya:

1. may 20 milyong toman ang igagawad sa bawat isa sa mga unang gamawa sa loob ng tatlong sangay na ito.
2. 15 milyong toman din ang igagawad sa bawat isa sa pangalawang gawa sa tatlong sangay na ito.
3. At magbibigay din 10 milyong toman, ang ibibigay sa bawat isa sa ikatlong gawain sa tatlong sangay na ito.
4. Lahat ng kalahok ay makakatanggap ng sertipiko ng pakikilahok sa pagdiriwang.

F) Script Awards:

1. 10 milyong Toman din ang igagawad sa unang gawain sa script section ng festival.
2. habang 7 milyong toman din ang igagawad sa ikalawang gawain sa script section ng festival.
3. Ang ikatlong gawain sa script section ng festival naman ay tatanggap din ng 5 milyong toman.
4. Lahat ng lalahok ay makakatanggap ng sertipiko ng pakikilahok sa nasabing pagdiriwang na ito.

II) Seksyon ng tula

A) Mga tema:

Ang seksyon ng mga tula, ay ang seksyon ng tula ng pagdiriwang ay gaganapin sa sumusunod na apat na sangay:

1. Tulang klasikal 2. Bagong tula 3. Tula para sa mga bata at kabataan 4. Panaghoy

B) Mga tema din ng seksyon ng tula:

Ang mga tula at panaghoy ng mga kalahok sa pagdiriwang ay dapat binubuo sa mga sumusunod na paksa:

1. Mga karaniwang pagpapakita ng buhay ng Propeta (saww) at kay Imam Hussein (as).
2. Relihiyoso, moral at panlipunang pagpapakita ng mga utos ng Banal na Quran sa panahon ng pag-aalsa ng Ashura.
3. Ang epekto ng pag-aalsa ng Ashura sa kaligtasan ng relihiyon ng Banal na Propeta (saww).
3. Ang epekto ng pag-aalsa ng Ashura sa kaligtasan ng relihiyon ng Banal na Propeta (saww).
4. Mga Hadith ng Propeta (saww) tungkol kay Imam Hussein (as).

C) Mga Panuntunan sa Kategorya ng Tula:

1. Sa apat na sangay na nabanggit, maaaring buuin ng mga kalahok ang kanilang mga tula sa lahat ng pormat ng tula.
2. Walang mga paghihigpit sa wika sa pagdiriwang at ang mga kalahok ay maaaring lumahok sa lahat ng buhay na mga wika sa buong mundo.
3. Ang bawat tao ay maaaring magsumite ng tula sa lahat ng nabanggit na sangay at magsumite ng maximum na limang akda sa bawat sangay.
4. Dapat isumite ang mga tula sa pamamagitan ng email ng festival, at ang follow-up ng resibo ay ginagawa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa secretariat ng festival.
5. Ayon sa festival, ang lumagda sa festival entry form ay ang may-ari ng trabaho, at ang mga kahihinatnan ng mga salungat na claim ay sasagutin ng mga aplikante.
6. Ang mga karapatang gamitin ang mga gawa ay nakalaan para sa Ahlul-Bayt (as) World Assembly at Ashura International Foundation.

D) Mga Premyo sa Kategorya ng Tula:

1. Ang mga mananalo sa bawat sangay ay tatanggap ng 7 milyong Toman.
2. Ang 2nd winner naman mula sa bawat branch ay makakatanggap din ng 5 million Toman.
3. Ang 3rd winner naman mula sa bawat branch ay makakatanggap din ng 3 million Toman.
4. Lahat ng mga kalahok ay tatanggap ng sertipiko ng pakikilahok sa pagdiriwang.

III. Kategorya:

Ang mga Akda A) Mga Sangay ng Kategorya ng mga Akda

Ang Kategorya ng mga Akda ay nagaganap sa sumusunod na dalawang sangay at format:

1. Artikulo 2. Aklat

B) Mga Tema ng Kategorya naman ng mga Akda

1. Ang paraan ng pagpapakilala kay Imam Hussain (as) sa mga hindi Muslim.
2. Ang paraan ng pagpapakilala ng pag-aalsa ng Ashura sa mga di-Muslim.
3. Ang paraan ng pagpapakilala kay Imam Hussain (as) sa pamamagitan ng mga turo ng Quran at tradisyon ng propeta sa mga di-Shia na Muslim.
4. Ang mga paraan naman ng pagpapakilala ng pag-aalsa ng Ashura sa pamamagitan ng mga turo ng Quran at tradisyon ng propeta sa mga di-Shia na Muslim.
5. Ang legal, moral at espirituwal na relasyon ng Rebolusyon ni Hussain (as) na may katulad na laban sa pang-aapi at pag-aalsa sa paghahanap ng hustisya sa kasaysayan at paniniwala ng mga pinuno at tagasunod ng mga banal na relihiyon.
6. Ipaliwanag ang mga aspeto kung saan ang mga tagasunod ng mga di-Shia na relihiyon ay naging huwaran sa pag-aalsa ni Imam Hussain (as) sa mga pag-aalsa laban sa pang-aapi noong nakaraang panahon.
7. Ipaliwanag ang mga positibong aspeto ng pagsunod sa espirituwal at politikal na mga pinuno ng banal o pantao na mga relihiyon ni Imam Hussain (as).
8. Ipaliwanag ang mga matagumpay na karanasan sa pagpapalaganap sa pagpapakilala kay Imam Hussain (as) at Ashura sa mga di-Muslim at hindi-Shiah na mga Muslim.
9. Ang mga Dapat at Hindi Dapat gawin ng Pagpapalaganap, Agham, Kultura at Sining sa Pagpapakilala kay Imam Hussain (as) at ang mga Moral na Aral ng Ashura sa mga Di-Muslim at hindi-Shiah na mga Muslim sa tradisyonal at modernong media.
10. Mga estratehiya upang ipaliwanag at palawakin ang kultura at mga turo ng Ashura sa Kanlurang mundo.

C) Mga Panuntunan para sa kategorya ng mga maaring sulatin:

1. Walang mga paghihigpit sa wika sa pagdiriwang at maaaring isulat ng mga may-akda ang kanilang mga artikulo at aklat sa alinman sa mga buhay na wika sa mundo.
2. Ang partisipasyon ng lahat ng manunulat at palaisip - ng lahat ng relihiyon, denominasyon at nasyonalidad - mula sa lahat ng bansa sa mundo sa pagdiriwang ay walang hadlang.
3. Ang mga artikulo ay dapat na hindi pa nai-publish sa ibang mga journal.
4. Ang mga aklat ay hindi dapat nai-publish bago ang 2021.
5. Ang kabuuang sukat ng artikulo - kasama ang abstract, teksto, konklusyon at mga mapagkukunan - ay dapat hindi bababa sa 3,000 at hindi hihigit sa 8,000 salita.
6. Ang kabuuang sukat ng aklat ay dapat hindi bababa sa 14,000 salita.
7. Ang mga artikulo at libro ay dapat na nai-type sa Office Word software sa laki 14 at ang mga pahina ay dapat na bilang.
8. Ang mga kalahok ay dapat mag-print ng dalawang hard copy ng kanyang artikulo o libro sa isang gilid ng A4 na papel na walang hard cover, staples o anumang uri ng binding at ipadala ito sa secretariat ng festival, kasama ang kanyang electronic copy sa isang CD.
9. Ang pagkumpleto at paglagda sa porma ng pakikilahok sa pagdiriwang ay sapilitan at nagpapahiwatig ng ganap na pagtanggap sa mga tuntunin sa pagdiriwang.
10. Ayon sa festival, ang lumagda sa festival entry form ay ang may-ari ng trabaho, at ang mga kahihinatnan ng mga salungat na claim ay sasagutin ng aplikante.
11. Sa kaso ng kontribusyon ng higit sa isang may-akda para sa artikulo o sa aklat, isang natural na tao ang dapat iharap bilang may-ari ng akda.
12. Ang mga nanalong gawa na may higit sa isang may-akda ay makakatanggap ng isang premyo.
13. Inilalaan ng Ahlul-Bayt (as) World Assembly at ng International Ashura Foundation ang karapatang gamitin ang mga akdang natanggap sa pamamagitan ng pagbanggit sa pangalan ng may-akda.

D) Mga Gantimpala sa Papel:

1. Ang bawat isa sa tatlong nangungunang papel sa pananaliksik na pang-agham ay makakatanggap ng 8 milyong toman.
2. Ang bawat isa sa nangungunang tatlong mga bagay na pang-agham at pang-promosyon ay makakatanggap ng 6 na milyong toman.
3. Ang bawat isa sa nangungunang tatlong siyentipiko at propesyonal na mga papeles ay makakatanggap ng 4 na milyong toman.
4. Bilang karagdagan sa mga nanalong artikulo, ang iba pang mga artikulo na may kinakailangang pamantayan ay ilalathala sa koleksyon ng artikulo ng festival o babasahin sa mga komisyon nito.
5. Lahat ng kalahok ay tatanggap ng sertipiko ng pakikilahok sa pagdiriwang.

E) Book Awards:

1. Ang pinakamahusay na libro ay makakatanggap ng 10 milyong toman.
2. Ang 2nd winning book ay makakatanggap ng 8 million Tomans.
3. Ang 3rd winning book ay makakatanggap ng 6 million Tomans.
4. Lahat ng kalahok ay tatanggap ng sertipiko ng pakikilahok sa pagdiriwang.

IV. Kategorya ng Nilalaman ng Cyberspace:

A) Mga Sangay ng Nilalaman ng Cyberspace ang

Kategorya ng Nilalaman ng Cyberspace ay ginaganap sa sumusunod na tatlong sangay at format:

1. Motion Graphics 2. Mga Podcast 3. Mga Video Clip

B) Mga Tema ng Nilalaman ng Cyberspace

1. Kontemporaryong Buhay ni Propeta Muhammad (saww) at Imam Hussain (as).
2. Relihiyoso, moral at panlipunang pagpapakita ng mga utos ng Banal na Quran sa panahon ng pag-aalsa ng Ashura.
3. Ang impluwensya ng pag-aalsa ng Ashura sa kaligtasan ng relihiyon ng Banal na Propeta Muhammad (saww).
4. Mga Hadith ng Propeta Muhammad (saww) tungkol kay Imam Hussain (as).
5. Mga emosyonal na sandali sa relasyon nina Propeta Muhammad (saww) at si Imam Hussain (as).
6. Anumang karaniwang nilalaman sa pagitan ng Propeta (saww) at si Imam Hussain (as).

C) Regulasyon ng Kategorya ng Nilalaman ng Cyberspace:

1. Ang mga akdang isinumite ng mga kalahok ay dapat direktang tumugon sa mga paksang binanggit sa talata B.
2. Ipinagbabawal na katawanin ang mukha ng Banal na Propeta (saww), ang mga Ahlul-Bayt (as), ang mga unang mga caliph at ang mga asawa ng Propeta (saww).
3. Walang mga paghihigpit sa wika at ang wika ng mga gawa ay maaaring alinman sa mga buhay na wika ng mundo.
4. Ang mga produksyon ay dapat ipadala sa DVD sa kalihim ng pagdiriwang.
5. Isang item lamang ang dapat lumabas sa bawat DVD.
6. Ayon sa festival, ang lumagda sa festival entry form ay ang may-ari ng trabaho, at ang mga kahihinatnan ng mga salungat na claim ay sasagutin ng mga aplikante.
7. Sa kaganapan ng paglahok ng isang legal na tao o isang kolektibong gawain, ang isang natural na tao ay dapat iharap bilang may-ari ng produksyon.
8. Ito ay ipinag-uutos na magpadala sa likod ng mga eksena ng mga larawan at video ng proseso ng paggawa ng mga music video, podcast at ang proseso ng pag-edit ng mga produksyon na umabot sa yugto ng paghatol
9. Ang AhlulBayt (as) World Assembly at ang International Ashura Foundation ay nagpapanatili ng karapatan upang gamitin ang mga gawa na natanggap at i-publish ang mga ito sa may-katuturang media at sa kanilang sariling mga pahina at website.

D) Mga Premyo sa Podcast:

1. Ang mananalo ay makakatanggap ng 4 na milyong toman.
2. Ang 2nd prize winner ay makakatanggap ng 3 million Tomans.
3. Ang 3rd prize winner ay makakatanggap ng 2 million Tomans.
4. Lahat ng kalahok ay tatanggap ng sertipiko ng pakikilahok sa pagdiriwang.

E) Motion Graphics at Music Video Awards:

1. Ang mananalo sa bawat sangay ay makakatanggap ng 10 milyong Tomans.
2. Ang 2nd prize winner sa bawat branch ay makakatanggap ng 7 million Tomans.
3. Ang 3rd prize winner sa bawat branch ay makakatanggap ng 5 million Tomans.
4. Lahat ng kalahok ay tatanggap ng sertipiko ng pakikilahok sa pagdiriwang.

V. Kategorya ng mga makabagong plano

Ang kategoryang Innovative Ideas and Plans ay isang pagkakataon para sa lahat ng mga artista mula sa iba't ibang larangan ng sining na ipakita ang kanilang mga partikular na ideya at plano sa anyo ng isang obra na maaaring itanghal sa pagdiriwang. Kasama sa mga makabagong plano ang malawak na hanay ng visual arts, writing, crafts, modern at traditional arts, performing arts, digital, at higit pa. Samakatuwid, ang pakikilahok ng mga artista na aktibo sa lahat ng larangan ng sining sa kategoryang ito ng pagdiriwang ay walang hadlang, at walang mga paghihigpit sa pagpapadala ng mga gawa.

Dapat pansinin na sa kategoryang ito, inaasahan ng kalihim ng pagdiriwang na makatanggap ng iba't ibang mga ideya na may kaugnayan sa kumbensyonal na istraktura ng kaugnay na larangan ng sining.

Gayundin, kung kailangan ng payo para magsumite ng isang akda, tutugon ang festival secretariat at mga eksperto sa sining ng festival tungkol dito.

B) Mga tema ng mga makabagong plano

1. Kontemporaryong buhay ni Propeta Muhammad (saww) at kay Imam Hussain (as).
2. Relihiyoso, moral at panlipunang pagpapakita ng mga utos ng Banal na Quran sa panahon ng pag-aalsa ng Ashura.
3. Ang impluwensya ng pag-aalsa ng Ashura sa kaligtasan ng relihiyon ng Banal na Propeta Muhammad (saww).
4. Mga Hadith ng Propeta Muhammad (saww) tungkol kay Imam Hussain (as).
5. Mga emosyonal na sandali sa relasyon nina Propeta Muhammad (saww) at si Imam Hussain (as).
6. Anumang karaniwang nilalaman sa pagitan ng Propeta (saww) at kay Imam Hussain (as).


1. Ang mga planong isinumite ay dapat direktang makitungo sa mga paksang binanggit sa talata B.
2. Ipinagbabawal na kumatawan sa mukha ng Banal na Propeta (saww), ng Ahlul-Bayt (as), ang mga unang caliph at ang mga asawa ng Propeta (saww).
3. Sa mga gawang gumagamit ng musika, ipinag-uutos na sundin ang mga alituntunin ng Sharia. Kung hindi, maaaring bawiin ito ng Supervisory Board para sa mga Isinumite sa yugto ng paghatol.
4. Walang mga paghihigpit sa wika sa pagdiriwang at ang wika ng mga isinumiteng gawa ay maaaring alinman sa mga buhay na wika sa mundo.
5. Ang tagal ng mga gawa na may oras, ay dapat na maximum na 40 minuto.
6. Lahat ng biswal o nakasulat na mga gawa ay dapat ipadala sa DVD sa festival secretariat.
7. Ang bawat DVD ay dapat maglaman lamang ng isang item.
8. Ang pag-film at pagpapadala ng mga bersyon ng DVD ng mga gawa at mga early stage performing arts ay katanggap-tanggap.
9. Ang pagsusumite ng mga behind-the-scenes na mga larawan at video ng mga gawa na umabot sa yugto ng paghusga ay sapilitan.
10. Ang mga gawa at sining ng pagtatanghal na umabot sa huling yugto ng paghatol ay dapat suriin ng isang hurado o kinatawan nito.
11. Sa pagpapasya ng lupon ng editoryal at mga pangangailangan ng pagdiriwang, ang mga gawa at sining ng pagtatanghal na pinili ay dapat iharap sa seremonya ng pagsasara.
12 Ang mga akdang hango o hinango mula sa mga gawa ng magagaling na pintor ay dapat na sinamahan ng pinagmulan at orihinal na gawa.
13. Ang mga nanalong gawa na nilikha o ginawa bilang isang grupo ay makakatanggap ng isang premyo.
14. Ayon sa festival, ang lumagda sa festival entry form ay ang may-ari ng trabaho, at ang mga kahihinatnan ng mga salungat na claim ay sasagutin ng aplikante.
15. Kung sakaling lumahok ang isang legal na tao, ang isang natural na tao ay dapat iharap bilang may-ari ng trabaho.
16. Ang World Assembly of Ahlul-Bayt (as) at ang International Ashura Foundation ay nagpapanatili ng karapatang gamitin ang mga gawa na natanggap at i-publish ang mga ito sa may-katuturang media at sa kanilang sariling mga pahina at website.

D) Gawad sa Mga Makabagong Ideya Seksyon:

1. Ang mananalo ay makakatanggap ng 10 milyong Tomans.
2. Ang mananalo sa pangalawang premyo ay makakatanggap ng 7 milyong toman.
3. Ang ikatlong premyo ay makakatanggap ng 5 milyong toman.
4. Lahat ng kalahok ay tatanggap ng sertipiko ng pakikilahok sa pagdiriwang.

Mga Pangkalahatang Regulasyon:

1. Ang partisipasyon ng lahat ng mga artista, manunulat, filmmaker, producer at natural at legal na mga tao mula sa buong mundo sa limang kategorya ng festival ay walang hadlang.
2. Ang prinsipyo ng pagkakaisa ng Islam at hindi paglabag sa kabanalan at mga simbolo ng mga relihiyon at sekta ay dapat sundin sa lahat ng mga gawa.
3. Ang pagsali sa iba pang mga pagdiriwang at pagtanggap ng mga premyo ay hindi pumipigil sa mga kalahok na dumalo sa pagdiriwang na ito.
4. Ang pagkumpleto at pagpirma sa form ng pakikilahok sa pagdiriwang ay sapilitan at nagpapahiwatig ng ganap na pagtanggap sa mga tuntunin sa pagdiriwang.
5. Ang pagpaparehistro at pagsusumite ng form ay posible kapwa sa pamamagitan ng e-mail at sa pamamagitan ng post.
6. Ayon sa festival, ang lumagda sa festival entry form ay ang may-ari ng trabaho.
7. Sa kaso kung saan ang trabaho ay may ilang mga may-ari, isang tao lamang ang dapat iharap bilang kinatawan ng mga may-ari ng trabaho.
8. Ang isinumiteng kopya ng lahat ng mga gawa na natanggap - kabilang ang mga pelikula, script, artikulo, atbp. - hindi na ibabalik.
9. Ang Ahlul-Bayt (as) World Assembly at ang Ashura International Foundation ay nagpapanatili ng karapatang gamitin ang mga akdang natanggap.
10. Upang ang mga akda ay makita sa buong mundo, ang festival ay isasalin ang mga ito at ilalathala sa iba't ibang network.
11. Sa pagpili ng tema at ideya, gayundin sa mga sagot sa mga tanong sa relihiyon, ang pagdiriwang ay magpapayo sa mga kalahok at sa mga gumagawa ng pelikula.

Timeline ng festival:

1. Anunsyong panawagan: Marso 6, 2022, kasabay ng anibersaryo ng kapanganakan ni Imam Hussain (as)
2. Deadline para sa pagsusumite ng mga gawain: Setyembre 22, 2022
3. Suriin, husgahan at abisuhan ang mga kalahok: Enero 20, 2023
4. Seremonya ng mga Gantimpala: Pebrero 2023, kasabay ng anibersaryo ng tagumpay ng Rebolusyong Islamiko ng Iran

Mga Hakbang sa Pagsusumite:

1. Basahing mabuti ang mga patakaran at tanggapin ang entry form .
2. Ipadala ang nakumpleto at nilagdaang form, kasama ang CD na naglalaman ng mga gawa sa sinehan, nakasulat na mga gawa at kategorya ng cyberspace, sa festival secretariat sa pamamagitan ng tradisyunal na koreo.
3. Ipadala ang kinumpleto at nilagdaan na form kasama ang mga gawa ng mga sangay ng tula sa festival secretariat sa pamamagitan ng e-mail.
4. Pagtatanong sa pamamagitan ng telepono o SMS sa festival secretariat upang ipaalam sa pagsusumite ng gawain.

I-click lamang at "I-download" sa ibaba para matanggap ang registration form.

Download

Form ng pagpaparehistro para sa Cultural-Artistic Festival "Ana Min Hussain" (Ako ay mula kay Hussain). I- download lamang dito.

Contact: ABNA News Agency

Secretariat Address: 2nd Floor, Sa tabi ng 6th Alley, Islamic Republic Boulevard, Jumhoori Street, Qom, IRI.

Ang Ahlul-Bayt World Assembly (as) Office

arts.fa.abna24.com/p/im-from-hosein

Cell Phone: +989122530366

Phone: +982532131320 (8:00 a.m. hanggang 2:00 p.m.)

SMS Number: 30008070900000

Email: [email protected]


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*