?>

Ang Lebanese na Kleriko ay Pinupuri ang Suporta ng Iran para sa Palestine

Ang Lebanese na Kleriko ay Pinupuri ang Suporta ng Iran para sa Palestine

Isang opisyal sa kilusang Amal na Islamiko ng Lebanon ay pinuri ang Iran sa pagsusuporta sa mga bansang Arabo, lalo na sa Palestine.

Ayon sa ABNA News Agency, Sa pagsasalita sa isang pagpupulong kasama ang pagpapakatawan mula sa Unibersidad na Pandaigdigan ng Al-Mustafa, idinagdag ni Sheikh Zuhair Juaid na ang Republikang Islamiko ay palaging naninindigan kasama sa Palestino at iba pang Arabong mga bansa.

Sinabi niya ito sapagkat ang layunin ng Palestine ay mahalaga para sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo.

Si Sheikh Juaid sa karagdagang pagpahayag sa kasaysayan ng kilusang Amal at mga aktibidad nito at binigyang diin ang magkasama na pakikipagtulungan sa pagitan ng kilusan at Unibersidad na Pandaigdigan ng Al-Mustafa.

Si Seyed Sajjad Hashemian, ang pinuno ng pagpapakatawan ng unibersidad, sa kanyang bahagi, ay pinuri ang pagpupulong kay Sheikh Juaid at sinabi, "Ipinagmamalaki namin ang kapatiran sa mga pinuno ng kilusang Islamikong Amal."

Sa pagpupulong, tinalakay din ng dalawang panig ang mga paksa sa daigdig ng Muslim at ang pangangailangan na salungatin ang mga panunulsol at ideolohiya ng Takfiri.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*