?>

Ang mataas na antas ng seguridad sa araw ng Arba'een ay ang resulta mula kay Shahid Qassem Soleimani

   Ang mataas na antas ng seguridad sa araw ng Arba'een ay ang resulta mula kay Shahid Qassem SoleimaniAng mataas na antas ng seguridad sa araw ng Arba'een ay ang resulta mula kay Shahid Qassem Soleimani. Ang manlalakbay na Ivory Coast, na isang kasama sa prusisyon ng Arba'een sa Najaf hanggang Karbala, ay nagsabi, "Dumating kami sa araw ng Arba'en upang gunitain ang pagkamartir ni Imam Hussein (as) at ang mga kaganapan ng Ashura.Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: - Isa sa mga peregrino ng Ivory Coast, na sumama sa prusisyon ng Arba'een, ang nagsabi, "Dumating kami sa Araw ng Arba'een upang namin gunitain sa araw ng pagkamartir ni Imam Hussein (as) at ang mga kaganapan ng Ashura.

"Si Taj al-Din Muhammad, 31 taong gulang, mula sa Lebanon, ang nagsabi sa isang interview mula sa ABNA Journalista," Dumating kami sa Karbala para sumama sa Arba'een upang si Aba Abdillah Al-Hussein (as) ay maaaring gabayan kami sa matuwid na landas at patungo sa paraiso kapag ang aming kamatayan ay dumating, tiyak ang Imam (as) ay makakasama at dadalhin niya kami sa kalangitan. Nagpunta kami dito upang akayin ang aming Imam (as) sa landas na malapit sa ipinagdaanang kahirapan na dinanas ng kanyang mga Ahlul-Bayt (as).

"Hindi ko maipahayag ang aking damdamin," sinabi niya tungkol sa kanyang damdamin sa pakikilahok sa paglalakad mula sa syudad ng Najaf hanggang sa banal na syudad ng Karbala. “Kasi ang pakiramdam ko hindi talaga makapaniwala at pambihirang mga ispirituwal na karanasan. Ang ibang hindi pa dumarating sa Karbala at ang paglalakbay sa Arba'een ay hindi pa maaaring makaramdam ng ganoong bagay na karanasan, katulad ng mga iba pang perigrino na nkakapunta; ito ay isang Himala, "muli niyang ipinaliwanag.

Siya, ay nakatira sa Abidjan, ang kabisera ng Ivory Coast, ay nagpatuloy siya. Ang matutunan ko mula sa Ahlul-Bayt ng Propeta (as), ay ang paraan ng pamumuhay, mabuting pag-uugali, kung paano makasama sa lipunan at mabuting pakikitungo sa mga kapwang-tao, kabaitan at kabutihang loob puso at anumang bagay sa ilalim ng aninong kabutihan sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga nilikha dito sa mundong ito. At ito na ang lahat upang makamit ang banal na paraiso at ang kanyang Propeta (saw) at ang kanyang mga pamilya.

Isinalaysay niya ang Mensahe ng Arba'een, "Ang mensahe ng Arba'eeni Husseini (as) ay upang makita ang katotohanan. Pinatay ng mga kaaway ng Islam sina Imam Hussein (as) at ang kanyang mga Ahlul-Bayt (as). Ngunit ngayon tila ang dakilang Haram na ito ay binisita ng milyun-milyong mga peregrino na pupunta rito ay adhikaing dapat pa rin nila makita at personal na bisitahin; Ito ay sapagkat ito ang katotohanan. Ito ang landas na nais ng Rasulullah (saw) na daanan natin.”

Sa layunin ng mga peregrino para sa pamamasyal sa Arbaeen, sinabi ni Taj al-Din Muhammad, "Ang papel na ginagampanan ng lahat ng mga Muslim na kung bakit sabik-na-sabik gustong nagtipon dito sa Karbala, Najaf at sa Iraq sa pangkalahatan ay isang layunin lamang, ito ay isang pagkilala sa Ahlul-Bayt (AS). Ang mga Iraqi ay mapagbigay na tao, na nag-aalok ng lahat ng mga anu-anong bagay, tulad ng mainit na pagkain at malalamig na inuming tubig habang naglalakbay. Samakatuwid, ang papel na ginagampanan ng lahat ng mga taong ito ay upang magtulungan at magkaisa; Bagaman ang mga manlalakbay ay nagmula sa iba't ibang lahi, lahat sila ay nagsisigaw ng slogan ng Karbala sa pangyayari na nagyari kay Imam Hussein (as), kanyang mga kapamilya at ng kanyang mga tunay na mga kasamahan ayaw humiwalay sa kanila."

Sa mga obligasyon ng mga Muslim ngayon, sinabi niya, "Ang tungkulin ng mga Muslim ay ipakita sa buong mundo, na ang pagsasakripisyo ng mga sariling buhay ng Ahlul-Bayt (as) ay talagang ipinakita at itinuturo sa atin na bilang legacy na ito dapat nating sundin ang kanilang mga paraan, sibilisado at tradisyonal upang maaari nating makamit ang kaligayahan ng pamumuhay dito sa Mundo at para makamit natin ang Paraiso para sa Kabilang-buhay. Ngayon, higit sa 20 milyong mga Shiahs ang natipon dito, at ang tanging layunin lamang nila ay ang sumamba at lumapit sa Makapangyarihang Diyos, Kusa ng Diyos, ang Imam at ang Ahlul-Bayt (as) ang mamagitan para sa ating lahat na Huling Mararating."

Sa bilang ng mga manlalakbay mula sa Ivory Coast sa prusisyon ng Arba'een, sinabi niya, "Ang mga mamamayan ng Ivory Coast mula sa France, Algeria, Mauritius, India, pati na rin sa Iran at sa Lebanon ay dumating din sila para sa prusisyon ng Arba'een ni Imamul Hussein (as), at ang pangalan ng aming ang prusisyon ay ang Mawkib Islami Faransawi Abijan."

Sa papel na ginagampanan ng al-Hashd al-Shabi at sa mga mandirigmang martir tulad nina Shaheed Qassem Soleimani at si Abu Mahdi al-Mohandes, sa pagpapanatiling ligtas sa Iraq, sinabi niya, "Nang makarating kami sa Iraq, nakita namin ang mga problema sa seguridad dito ay napakaseryoso; Sa katunayan, kahit saan tayo lumingon ay kung saan nagkakaroon talaga ng seguridad kaya ang "Lahat ng mga sulok dito sa Iraq ay nasa ilalim ng pag-kokontrol at ang mga lungsod ay ligtas. Bilang isang resulta ng mga aksyon ni Martir Qassem Soleimani, mayroon tayong isang napakataas na antas ng seguridad; dahil milyon-milyong mga peregrino ang narito mula sa ibat-ibang panig ng mundo."

Sa huli, sinabi ni Taj al-Din Muhammad, "Ang lahat ng mga Shiahs nakapunta sila dito sa Iraq mula sa Ivory Coast ay nagtungo sila sa aming Husainiyah upang ipagdiwang ang Arbaeen, nagma'tam sila ng kanilang mga dibdib at nagbhos ng kanilang luha para kay Imam Hussein (as), upang magabayan ng paninindigan ng pakikibaka ng Ashura, habang nagbibigay ng paggalang kay Imam Hussein (as) at sa kanyang pamilya. Marami kaming mga Shiahs sa Ivory Coast. Ang bilang ng aming mga Shiahs ay hindi bababa sa 100,000. mahigit-kumulang"

.....................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*