?>

Ang mensahe mula sa Kalihim ng Pangkalahatang Asemblyang Mundo ng Ahlul-Bayt (AS) sa okasyon ng Hajj / Ang Hajj ay dapat na humantong sa pagkakaisa ng mga Muslim na Ummah

Ang mensahe mula sa Kalihim ng Pangkalahatang Asemblyang Mundo ng Ahlul-Bayt (AS) sa okasyon ng Hajj / Ang Hajj ay dapat na humantong sa pagkakaisa ng mga Muslim na Ummah

Sinabi ni Ayatollah Ramezani: Ang Hajj ay dapat humantong sa pagkakaisa ng mga Muslim na Ummah. Ang mga kaaway ng Islam ay palaging sinubukan na lumikha ng pagkakaiba-iba sa mga tagasunod ng mga relihiyon, maging sa mga tagasunod ng isang relihiyon. Sinusubukan ng mga kaaway na palakasin at palawakin ang pagkakaiba-iba sa iba't ibang paraan.


Ayon kay Ayansyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) - Balita ng ahensyang ng ABNA, ang Kalihim ng Pangkalahatang As Assemblyang Mundo ng Ahlul-Bayt (AS), ay nakasaad sa isang mensahe sa okasyon ng mga araw ng araw para sa mga mahilig sa ispiriywal na paglalakbay. Ayon sa ilang mga pagsasalaysay, ang lahat ng mga bata ay nagpapatuloy sa Hajj sa ilang paraan upang bisitahin ang bahay ng Diyos, Ka'bah.

Dagdag pa ni Ayatollah "Reza Ramezani": Ang Hajj na ito ay kilala bilang Ibrahimikang Hajj. Kung saan mo isinasagawa ang Hajj, nakikita mo ang pagkakaroon ni Propeta Ibrahim (AS) bilang arkitekto ng monotheismo, at kung pag-aralan mo ng mabuti ang Qur'an, makikita mo rin ang banal na talento ng binabanggit ng Qur'an, ang mga ibat-ibang katangian para kay Propeta Ibrahim (AS).

Dagdag ng Kalihim ng Pangkalahatang Kapulungan ng Ahlul-Bayt (AS): Si Propeta Ibrahim (AS), sa katotohanan siya ay isang Propeta at Mensahero ng Panginoong Allah na binubuo ng isang kasalukuyang monotheismo laban sa idolatriya at pagmamataas. Si Propeta Ibrahim (AS) ay isang Muslim, kung saan nakuha at naabot niya ang posisyon ng Imamah. Matapos niyang malampasan ang mga mabibigat na pagsusulit, ang bawat isa ay mas mahirap at mahirap kaysa sa isa pa, binigyan siya ng Diyos na Makatatag na posisyon ng Imaging.

Sinabi din ni Ayatollah Ramezani: Si Propeta Ibrahim (AS) ay kabilang sa mga aliping Propeta habang siya rin ang naging desisyon ng Panginoong Diyos bilang tagapangala at tagabantay ng bahay ng Dios, Ka'bah. Sapagkat siya din (Propeta Ibrahim) ang tagapagtatag at arkitekto mismo ng Ka'bah. Si Propeta Ibrahim (AS) ay puro at palagi ang pagpunta sa Isa-Isang Diyos at siya rin ay kabilang sa mga Propeta ng Allah, bilang pag-isip at minamahal ng Panginoong Diyos. Si Propeta Ibrahim (AS) din ay talagang nagbabayad at mapagpasensya sa lahat ng mga pagsubok na ipinadala sa mga ito. Si Propeta Ibrahim (AS) din ay isang taga-wasak at taga-basag ng mga idolo at ang unang programa na kukuha lamang siya ng mga polytheista na itinakda ni Propeta Ibrahim (AS). Si Propeta Ibrahim (AS) ay mayroon ding mga dalubhasa sa Diyos. Ang imigrasyon sa Dios ay iminungkahi ni Allah para kay Propeta Ibrahim (AS). Isa rin siya sa mga mababait at mapagbigay na Propeta ng Pnginoong Diyos. Parati siya nagpapasalamat at nagpapasalamat sa Diyos ng walang katapusan. Isa rin siya sa mga pinaka-matapat at matapat na Propeta ng Panginoong Allah. Tinupad din niya ang kanyang pangako at muli din niyang ipinagkatiwala sa Panginoong Diyos ang bagay. Siya rin ang tawag sa loob ng Qura'n na Hanif at Muslim. Makita pa ang pagbati ng Panginoog Diyos at palagi sumunod sa mga Banal na Kautusan inutos ng Panginoong Diyos sa mga Salita. Isa rin siya sa mga pinaka-matapat at matapat na Propeta ng Panginoong Allah. Tinupad din niya ang kanyang pangako at muli din niyang ipinagkatiwala sa Panginoong Diyos ang bagay. Siya rin ang tawag sa loob ng Qura'n na Hanif at Muslim. Naghihintay ka para sa Panginoog Diyos nang sabay-sabay bilang Banal na Kautusan inutos mula sa Panginoong Diyos. Isa rin siya sa mga pinaka-matapat at matapat na Propeta ng Panginoong Allah. Tinupad din niya ang kanyang pangako at muli din niyang ipinagkatiwala sa Panginoong Diyos ang bagay. Siya rin ang tawag sa loob ng Qura'n na Hanif at Muslim. Makita pa ang pagbati ng Panginoog Diyos at palagi sumunod sa mga Banal na Kautusan inutos ng Panginoong Diyos sa mga Salita.

Ang kinatawan ng mga mamamayan ng Syudad Gilan As Assemblyang Pamunuang Eksperto ay nagsabi na ipinakilala ang Banal na Qura'n kay Hazrat Ibrahim (AS) at siya rin ang Banal na Propeta ng Islam (AS) bilang isang modelo na ipinapadala ng Panginoong Diyos: Sa bawat lugar ng Hajj, naroroon din ang lugar ng mga palatandaan at ipinag-daanan ng tanghali ni Propeta Ibrahim (AS).

Binigyang diin din ni Ayatollah Ramezani: Ang Hajj ay isang pang-internasyonal na ugnayan sa pagitan ng mga bansa at mundo ng Islam. Ang lahat ng mga bansa ng Islam ay nagtataglay doon kasama ang pagdadala at pagkakaiba-iba ng mga kultura, at ang buhay na kumperensya ng mga bansang Muslim ay makikita rin sa oras ng Hajj.

Inilarawan ng Kalihim ng WMundong As Assemblya ng Ahlul-Bayt (AS) ang "pagsamba at pag-ispiritwal" bilang isang pangunahing sukat ng Hajj kung saan ang mga tao ay nakakatagpo ng kapayapaan at nauuhaw at nawala sa buong kasaysayan ng ng uhaw para dito.

Sinabi rin niya: Na ang tao ay nagsasagawa ng mujahid sa Hajj bilang isang mujahid sa landas ng Mahabagibng Diyos. Sa Hajj, walang katulad na jihad para sa mga pagkain ng mga Panginoong Diyos at para sa kapakanan ng iba pang mga nilikha sa Niyang bagay. Sinusunod ng mga tao ang lupain ng isang bagong at naging isang paghahanap ng Diyos at umabot sa isang posisyon kung saan inilalagay niya ang lahat ng kanyang paggalaw para sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

Sinabi din ni Ayatollah Ramezani: Sa Hajj, sinisikap ng mga tao na malaman ang lahat mula sa mahusay na aralin na kung ang lahat ay tumatakbo sa pag-asa ng Mahabaging Diyos at ng banal na kulay, mananatili ito. Libon-libong taon na ang nakakakaraan, ang mga tao hanggang ngayon ay oatuloy pa rin ang pag-uulat sa katotohanan ng bawat labi sa mga tunog-ang kanilang mga mahal, pagdating sa araw ng mga ritwal sa Makkah at Madina at iba pang mga bansang banal at lubos na kaalaman ... Ang mga paanyaya na ito ay mula pa sa Mahabaging Diyos. Nariyan na rin ang mga Hajji sa pamamagitan ng pagbabawal na paanyaya at nais pa rin nila mula maabot at makakapunta sila muli sa panahon ng pagdaan na ipinasa sa Panginoong Diyos.

Binibigyang din din ang "dimensyang panlipunan at pampulitika ng Islam" ay napabayaan na, ang Kalihim ng Pangkalahatang As Assemblya ng Mundong Ahlul-Bayt (AS) ay pinatunayan niya: Nah ang "Pagkatapos lamang ng rebolusyon ng Islam at, binuksani binulu Yumaong Imam Khomeini (RA) ang eksaktong pagpapakahulugan ng Abrahamikang Hajj para sa pangka-lahatan. " Ang dimensyang panlipunan at pampulitika ng Hajj, ay nangangailangang tanungin ng mga Muslim ang isang uri ng anak ng Relihiyong Islm, pakikipag-ugnay, synergiya at pagbabagong Pinakabagong-anyo ng iba pang mga bawal na awgana sa huli ang lipunan Islam at di 'Islam.

Ang kinatawan ng mga mamamayan ng Syudad ng Gilan sa Asembleya ng Mga Ekspertong Pamunuan, na nagsasabi ng dimensyong pampulitika ng Hajj ay nag-uudyok, idinagdag pa niya: Nahihiwalay ang (Pagbabangon) na ito ay nangangahulugan ng isang mamamaka ang kanyang panlabas na mga kaaway, tulad ng nalalaman niya sa kanyang panloob na kaaway sa dumaan sa sukat ng ispiritwal at pagsamba sa kaarawan ng Hajj.

Sinabi pa rin ni Ayatollah Ramezani: Ang Hajj ay dapat humantong sa pagkakaiba ng mga Muslim at Ummah. Ang mga kaaway ng Islam ay palaging sinubukan na pagkakaiba ng pagkakaiba-iba sa mga tagasunod ng mga relihiyon, maging mga tagasunod ng isang relihiyon. Sinusubukan nila ang mga kaaway na palakasin at palawakin ang pagkakaiba-iba sa iba pang ibang paraan at taktika.

Sinabi ni Binigyang: "Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Muslim ay sa katunayan ay hahantong sa kahinaan ng mga iba pang mga kapatirang mga Muslim." Ang pagkakaiba ng mga Muslim at Ummah ay makakapagbigay ng pag-iisip at pag-aaral sa kultura, pampulitika at panlipunan. Ang hindi na ito magiging papayagan na ang mga kaaway ng Islam na makakalusot kapag ito ay nakatakda at nagkakaisa ang mga pamayanang Muslim.

Sinabi din ng Kalihim ng Pangkalahatang Pandaigdigang Asamblea ng Ahlul-Bayt (AS): "Ngayon, ang pagmamasid ay naroroon din sa ilang mga bansang Islam dahil ang pagkakaiba ng mga Ummat ng Islam ay hindi lumalagay sa mga labi ng Islamikang".

Si Ayatollah Ramezani, na binibigyang diin niya ang Hajj ay magbibigay ng malaking pag-kakkataon para sa Islamikang mga Ummah, binigyan pa siya: "Nah kung isasaalang-alang-alang lamang natin ang mga dimensional na pang-ispiritwal, atampulanika pan "pagkakaiba ng mga Ummat ng Islam, makagusto natin na ang mga ispiritwal na epekto ng Hajj at ang kapangyarihan ng pagmamaniobra sa pagbabawal." Ibinigay ang pandaigdigan para sa mga Ummat ng Muslim sa iba't ibang mga sukat sa politika, panlipunan, kultura at pang-ekonomiya.

Sa huli na huling mensahe, ang Kalihim ng Pangkalahatang Asamblea ng Mundong Ahlul-Bayt (AS) ay nagpahayag ng mga katotohanan na ang kanyang pag-asa sa ganoon ay bibigyan sila ng Maawaing Diyos na Makapangyarihang para lamang sa kanilang mga Lahat ng mga Muslim dito sa mundong ito, ay kinakailangan pa rin ang pakikipag-ugnayan ng isa-isa mula sa susunod na taon, Insha'Allah.

Dahil sa patuloy na pagsasanay ng Pandemiyang sakit ng coronavirus at dahil dito, nagkakaroon ng isang matibay na limitadong bilang isang tao para makarating sa Hajj ngayong taon, sinabi din niya: ay limitado, dapat pa ring limitahan ang mga quota mula sa lahat ng bansang Islam sa mundo upang mabigyan pa rin ng pagkakataon na makamit ang pagdaan sa panahon ng Hajj, mula sa lahat ng mga pangunahing bansa ng Islam. " Sa kasamaang palad, hindi ito nangyari.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*