?>

Ang mga Moske ng Egypt ay Magpunong-abala Uli ng Biyernes na mga Pagdarasal

Ang mga Moske ng Egypt ay Magpunong-abala Uli ng Biyernes na mga Pagdarasal

Nagsabi ang Egypt na bubuksan uli nito ang pangunahing mga moske para sa mga pagdarasal sa Biyernes mula Agosto 28, iniulat ng panloob na media.

Ayon sa ABNA News Agency, Ang Ministro ng Awqaf (Pagbibigay) ng Egypt na si Mohamed Mokhtar Gomaa ay nagsabi na ang mga mananamba ay kailangang magsuot ng mga maskara, panatiliin ang pagbigay agwat ng bawat isa, at magdala ng kanilang sariling mga banit sa dasal.

Ang sermon ay magatagal ng 10 mga minuto at ang mga moske ay magsara kaagad pagkatapos ng mga panalangin.

Ang mga pasilidad ng paghugas [wudu] na nakaugnay sa mga moske ay mananatiling sarado. Hindi pa magagamit ang mga moske para sa mga pagdarasal na pagtitipon para sa mga patay.

Ang mga moske na lumabag sa mga patakaran ay mawawala ang kanilang pahintulot na gaganapin ang mga pagdarasal sa Biyernes, ayon sa GNews.

Ang mga Muslim na natatakot na mahawaan ng COVID-19 ay maaaring magpatuloy na magdasal sa bahay para sa panahong ito, sinabi ni Gomaa.

Pinayagan ang mga mananamba na bisitahin ang mga moske para sa limang pang-araw-araw na mga dasal mula noong huling bahagi ng Hunyo at ang mga simbahang Kristiyano ay muling binuksan para sa pagtitipon na mga pagdarasal noong Agosto 3, ngunit mayroon na mga pag-iingat sa kalusugan.

Idinagdag ni Gomaa na ang pangunahing mga moske at mga moske sa unibersidad ay mabubuksan muli sa kagalagayan na mayroong isang imam o isang mangangaral na pinahintulutan sa pamamagitan ng Kagawaran ng mga Pagbibigay.

Inihayag pa ng ministro na ang mga manggagawa sa bawat moske ay mananagutan para sa pagpapatupad ng mga hakbang sa pag-iingat ng mikrobyong korona.

Mula noong Marso 21, ang Kagawaran Panrelihiyong Pagbibigay ay tinigil ang mga pagdarasal sa Biyernes at pagtitipon na mga pagdarasal, at isinara ang lahat ng mga moske at kanilang mga kalakip, bilang bahagi ng pag-iingat ng pamahalaan upang hadlangan ang pagsiklab ng mikrobyong korona.

Unti-unting binuksan muli ang mga moske noong Hunyo 27 para sa limang pang-araw-araw na mga pagdarasal. Ang pagbabawal sa pagtitipon na pagdarasal ng Biyernes, gayunpaman, ay nasa lugar pa rin.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*