?>

Ang Mundong Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) at ang World Council of Churches ay nagbibigay-diin sa pagtataguyod ng relihiyosong diyalogo

Ang Mundong Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) at ang World Council of Churches ay nagbibigay-diin sa pagtataguyod ng relihiyosong diyalogoAng Mundong Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) at ang World Council of Churches ay nagbibigay-diin sa pagtataguyod ng relihiyosong diyalogo sa Pranse. Ang Secretary-General ng Mundong Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) "si Ayatollah Reza Ramadhani", at ang Acting Secretary-General ng World Council of Churches, "si Dr. Rev. Ioan Soca" ay nagbigay-diin sa pangangailangan upang palakasin ang diyalogo sa pagitan ng ibat-ibang relihiyon.Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Kalihim-Heneral ng Mundong Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) "Si Ayatollah Reza Ramadhani," ang Kalihim-Heneral ng World Council of Churches sa ngalan ng " Rev. Dr. Ioan Soca", ang pangulo ng Unibersidad ng "Ahlul-Bayt (AS) Internasyonal na Organisasyon sa Iran, "si Sheikh Saeed Jazari".

Sa pagsipi mula sa IQNA, ipinahiwatig ni Reverend Dr. Ioan Soca sa kanyang talumpati sa pulong na ito, na ang World Council of Churches, ay naglalayong bumuo ng tulay ng komunikasyon sa pagitan ng mga tagasunod ng iba't ibang relihiyon, at idinagdag pa niya: "Ang Kristiyanismo, tulad din ng ibang mga relihiyon, ay may iba't ibang denominasyon, kaya tayo ay may pag-iisip ng pagpapakita ng mga karaniwang halaga, at ito ang paraan upang makamit ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga relihiyon at mga iba pang sekta."

Ayon sa anunsyo nito, na inilabas ng Public Relations Department ng World Assembly of Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan); Sa kanyang talumpati sa pulong na ito, ang Pangulo ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) International University sa Iran ay nagbigay-diin din na ang Islam at ang mga makalangit na relihiyon ay sumasalungat sa rasismo, at nagsabi: "Kaya dapat tayong magsisikap na makamit ang isang mapayapang buhay, at sa ating mga pananaw sa mga tao ay hindi dapat maging rasista."

Ang Kalihim-Heneral ng Ang Mundong Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) "Si Ayatollah Reza Ramadhani" ay binigyang-diin din niya sa pulong na ito ang pangangailangan para labanan ang labis at kapabayaan, at sinabi pa niya: "Ang lahat ng mga pinuno ng relihiyon ay dapat pigilan ang pag-uusig ng mga tao," pagpuna, isa sa mga pangunahing istratehiya upang makamit ang layuning ito ay ang kooperasyon sa soberanya sa pulitika; Sapagkat ang mga politiko dito ang dapat mag-aplay ng mga banal na katuruan ng mga propeta sa mga gawaing makatotohanang pulitikal.

Sa pagtatapos ng pulong na ito, ipinahayag din ni Ayatollah Ramadhani ang kanyang kasiyahan sa paglulunsad ng isang bagong yugto ng pag-uusap sa pagitan ng mga pinuno ng relihiyon at sinabi pa niya: "Ito ay isang napakakasiya-siya at nangangako na isyu, at kung nais ng Diyos, lahat tayo ay gagana sa direksyon na ito."

Idinagdag pa niy: "Ang paniniwala ng Kritiyanismo at Shiismo ay medyo magkahawig pagdating sa Muling Pagka-buhay (ukhrawiyah), sa makatuwid, ang isyu ng Muling Pagka-buhay at sa Pamamamgitan "intercession" (tawasul) ay mahalaga para sa may pagkahawig na relihiyon, sapgkat ito ay isang ispirutuwal at mystical na mga isyun na kung saan saby-sabay ito hindi paniniwalaan at tinatanggihann ng ilang mga sektang Muslim sa Islam. Bagamat, ito'y Pamamagitan, ayon sa paniniwala ng Shiah Islam dito sa Pamamagitan ay kapareho din ng Mystical Unity.
..........................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*