?>

Ang Pagbibigay Parusa ng US sa Iran sa Panahon ng COVID-19 na Pagsiklab isang 'Barbarismo ng Estado': Malaysiano na Islamikong S

Ang Pagbibigay Parusa ng US sa Iran sa Panahon ng COVID-19 na Pagsiklab isang 'Barbarismo ng Estado': Malaysiano na Islamikong S

A Malaysian Islamic organization denounced US sanctions against Iran especially given the outbreak of the coronavirus, describing the embargoes as “state barbarism.

Ayon sa ABNA News Agency, Ang Malaysiano na Consultative Council of Islamic Organization ay naglabas ng isang pahayag noong Linggo, sa pagsasabi na malinaw na ipinakita ng US ang patakaran nitong hindi makatao sa pamamagitan ng hindi pagsuspinde sa mga parusa na pumipigil na makamtan ng Iran ang mga gamot at medikal na mga gamit.

Ang sumusunod ay ang buong teksto ng pahayag:

"Kinukondena namin ang US na patuloy na parusa sa Iran sa panahon ng mapanganib na pagsiklab ng coronavirus na may higit sa 1500 na kaswalti at higit sa 17,000 na katao hanggang ngayon sino na impeksiyon ng mikrobyo.

Malinaw na ipinakita ng US ang patakarang hindi makatao na alin ay bagay na hindi bababa sa barbarismo ng estado.

Ang Iran nakikibaka sa paghihigpit sa pamamagitan ng US na mga parusa upang maiwasan ang pagkalat ng nakamamatay na coronavirus.

Ang mga parusa ay lumikha ng malakas na hadlang para sa Iran na alin natamaan ng malakas na mikrobyo na kilala bilang COVID-19.

Naglalaro ang US sa inosenteng mga buhay ng Iranianong mga sibilyan sa pamamagitan nitong iligal na nag-iisang panig na parusa ng US, sa kampanya nito upang magpataw ng 'mataas na paghihigpit'.

Sa pamamagitan ng mga parusa, ang US mismo ay mas mapanganib kaysa sa coronavirus, dahil sa epekto nito ay sinasadya nitong hadlangan ang paglaban sa coronavirus.

Ang mundo ay hindi maaaring maging tahimik kapag milyon-milyong mga mamamayan ng Iran ang naputolan mula sa posibilidad na bumili ng kinakailangang medikal na mga gamit.

Ang patakarang hindi-makatao ng US ay dapat hatulan sa pinakamalakas na salita.

Ang US ay malinaw na paglabag sa mga karapatang pantao sa pamamagitan ng mga paghihigpit na hakbang nito laban sa Iran upang labanan ang mikrobyo.

Nawawala ang mga limitasyon ni Trump kapag nagpapataw siya ng mga peligro sa kalusugan sa mga sibilyan kasama ang kanyang pakay upang mapanalunan ang kanyang heopolitikal na giyera.

Sa katunayan ang pag-anunsyo ni Donald Trump ng pagtaas ng parusa sa Iran ay nagtapos na ang US ay nakagawa ng terorismo ng estado.

Ang pakikibaka ng Iran upang labanan ang nakamamatay na coronavirus ay nasa gilid. Ang parusa ay tumama sa kakayahan ng Iran na humingi ng medikal na mga gamot at kagamitan para sa pagsusuri, pagsusubok at para sa pagpapagamot ng kritikal na mga biktima ng mikrobyo.

Lubha kaming nag-aalala sa kalagayan na kailangang tiisin ng mga Iraniano sa pagharap sa pagsiklab. Ang kawalan ng kinakailangang kagamitan ay humadlang sa labanan laban sa mikrobyo.

Nalulungkot kami sa mga ulat na sa mga nasawi ay kasama ang medikal na mga manggagamot, mga nars at manggagawang pangkalusugan dahil sa hindi sapat na mga pasilidad ng medikal.

Ang parusa ay may direktang epekto sa mga Iraniano lalo na sa panahon ng kakila-kilabot na kalagayan sa mga manggagawa sa linya ng kalusugan sino humaharap sa matinding kahirapan upang makayanan ang labis na mga tao sino nahawaan sa sakit.

Hinihiling namin sa UN at ng WHO na mamagitan upang mawagan sa pagtigil sa parusa at payagan ang lahat ng tulong na ibigay sa Iran upang labanan ang pagsiklab.

Kailangang magkaisa ang mundo upang malampasan ang kalamidad sa kalusugan at tanggihan nang mariin ang anumang mga kapangyarihan na ipagpatuloy ang isang digma sa biyolohikal sa mga sibilyan sa pamamagitan ng pagpipigil sa tulong medikal sa mga bansang nangangailangan ng tulong.

............
340


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*