?>

Ang Pagpabakuna sa Mikrobyong Korona ay Hindi Makaimbalido ng Pag-aayuno: Al-Azhar

Ang Pagpabakuna sa Mikrobyong Korona ay Hindi Makaimbalido ng Pag-aayuno: Al-Azhar

Sinabi ng Sentrong Islamiko ng Al-Azhar sa Ehipto na ang pag-iniksyon ng bakuna sa COVID-19 ay hindi magpapawalang-bisa sa pag-aayuno sa panahon ng banal na buwan ng Ramadan.

Ayon sa ABNA News Agency, Ang Sentro ng Fatwa (pangrelihiyong utos) ng Al-Azhar sa isang pasiya na inilathala sa kanyang pahina sa Facebook ay nagsabi na dahil sa nilalaman ng bakuna ay hindi pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng bibig ng isang tao, hindi nito pinawawalang-bisa ang pag-aayuno, iniulat ng Al-Bayan.

Ang sentro binanggit din na ang bakuna sa mikrobyong korona ay hindi itinuturing na isang uri ng pagkain o inumin at ginagamit para sa paggamot ng impeksyon.

Gayunman, inirekomenda ng Fatwa na gawin ang iniksiyon ng mikrobyong korona sa Ramadan pagkatapos ng Iftar (pagputol ng pag-ayuno).

Ang Ramadan ang ikasiyam na buwan ng kalendaryong Hijri na lunar.

Sa buwang ito, ang mga Muslim sa buong mundo ay nag-aayuno mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw at pinutol ang kanilang pag-aayuno sa pamamagitan ng pagkain na 'Iftar'.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*