?>

Ang Pagpanaw ni Ayatollah Mesbah Yazdi ay Malaking Pagkawala para sa Islamiikong mga Seminaryo: Pinuno

Ang Pagpanaw ni Ayatollah Mesbah Yazdi ay Malaking Pagkawala para sa Islamiikong mga Seminaryo: Pinuno

Ang Pinuno ng Islamikong Rebolusyon na si Ayatollah Seyed Ali Khamenei nag-alay ng pakikiramay sa pagkamatay ng mataas na kleriko na si Ayatollah Mohammad Taqi Misbah Yazdi, inilarawan ang kanyang pagkamatay bilang isang malubhang pagkawala para sa Islamikong mga seminaryo.

ABNA24 : Si Ayatollah Mesbah Yazdi ay namatay noong Biyernes ng gabi sa edad na 86 dahil sa sakit bituka.

Siya ay na-ospital mula noong Sabado matapos ng lumala ang kanyang kalusugan.

Ang sumusunod ay ang buong teksto ng mensahe ng pakikiramay ng Pinuno.

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain

Natanggap ko ang balita tungkol sa pagkamatay ni Ayatollah Hajj Sheikh Mohammad Taqi Misbah Yazdi - isang iskolar na pang-espiritwal at isang mujahid, faqih at hakim - na may matinding kalungkutan. Ito ay malubhang pagkawala para sa mga seminaryong Islamiko at para sa kagandahang-asal na Islamiko sa pangkalahatan.

Siya ay isang tanyag na taong mapag-isip at tagapamahala na may kakayahan sino mahusay na pagsasalita ng katotohanan at sino tumayo nang matatag sa tuwid na landas. Ang kanyang mga paglilingkod sa paggawa ng mga kaisipang panrelihiyon, sa pagsulat ng mga aklat na pagtuturo, sa pagsasanay ng mga maluningning at mabisang mga mag-aaral at pagpapakita ng kanyang pagkakaroon sa lahat ng mga larantgan kung saan kinakailangan ang kanyang pagkaroon ay talaga at tunay na natatangi.

Mula sa kanyang kabataan hanggang sa wakas ng kanyang buhay, ang kabanalan at deboto ay ang kanyang banal na mga katangian at ang pagpapala ng pagtahak sa landas ng tawhid (Pagkakaisa) na pag-uunawa ay ang dakilang gantimpala ng Diyos para sa kanyang pangmatagalang pagsusumikap.

Bilang na pagdadalamhati sa aking sarili para sa pagkawala sa itong dating panahon at mahal na kapatid natin, aking ipaabot ang aking pakikiramay sa kanyang kagalang-galang na pamilya, sa kanyang kagalang-galang na mga anak at kanyang mga kamag-anak, at aking iparating ang aking pakikiramay sa mga mag-aaral at mga humahanga sa dakilang guro na iyon at sa mga seminaryong Islamiko.

Humihiling ako sa Diyos na itaas ang kanyang katayuan at ibigay ang Kanyang kapatawaran at awa sa kanya.

Sayyid Ali Khamenei

Enero 2,

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*