?>

Ang Paligsahan sa Qur’an para sa mga May Kapansanan ay Nagsisimula sa Dubai

Ang Paligsahan sa Qur’an para sa mga May Kapansanan ay Nagsisimula sa Dubai

Ang ika-9 na edisyon ng paligsahan sa Qur’an para sa mga may kapansanan ay nagsimula sa Dubai, UAE, noong Sabado ng gabi.

Ayon sa ABNA News Agency, Isang kabuuan ng 330 na mga katao ay nakikilahok sa edisyong ito, na kung saan ay ginanap sa birtuwal dahil sa mga paghihigpit ng mikrobyong korona, iniulat ng al-Bayan website.

Magpaligsahan sila sa sampung magkakaibang mga antas sa pagsasaulo ng Banal na Qur’an.

Ang paligsahan ay magpapatuloy hanggang Abril 29, ayon sa mga tagapag-ayos.

Ang kaganapang Qur’aniko ay ginanap sa Dubai bawat taon sa banal na buwan ng Ramadan.

Ito ay naglalayong hikayatin iyong mga may kapansanan na sauluhin ang Aklat ng Diyos at kilalanin ang mga bagong kaalaman sa pagitan sa itong mga pangkat ng mga tao.

Ang Ramadan ay ang ikasiyam na buwan sa kalendaryong Islamiko. Ito ay panahon ng pagdarasal, pag-aayuno, pagbibigay ng kawanggawa at pananagutan sa sarili para sa mga Muslim sa buong mundo.

Sa panahon ng Ramadan, ang mga Muslim ay mag-aayuno (umiwas sa mga pagkain at mga inumin) mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw.

Naglaan din sila ng malaking panahon sa buwang ito sa pagbabasa at pag-iisip ng Qur’an. 

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*