?>

Ang Pinuno ng Nujaba ay Nagbigay ng Paggalang sa Yumaong Ayatollah Shahroudi

Ang Pinuno ng Nujaba ay Nagbigay ng Paggalang sa Yumaong Ayatollah Shahroudi

Inilarawan ni Sheikh Akram al-Kaabi, ang pangkalahatang kalihim ng kilusang al-Nujaba ng Iraq na ang yumaong kleriko na si Ayatollah Seyed Mahmoud Hashemi Shahroudi bilang isang tunay na tagapagtanggol ng paglabang Islamiko.

Ayon sa ABNA News Agency, Sa isang mensahe sa ikalawang anibersaryo ng pagkamatay ni Ayatollah Hashemi Shahroudi, sinabi ni Sheikh Kaabi na ang dating pinuno ng Konseho ng Kapakanan ng Iran ay isang tagasuporta ng paglabang Islamiko sa mga salita at mga gawa.

Si Ayatollah Hashemi Shahroudi ay namatay sa Tehran noong Disyembre 2018.

Sa panahon ng kanyang buhay, naglingkod siya sa maraming mahahalagang mga posisyon sa Iran.

Ipinanganak siya noong 1948 sa lungsod ng Najaf sa Iraq, na kung saan nagpunong-abala ng maraming mga iskolar na Muslim.

Sa Iraq, dumalo si Ayatollah Shahroudi sa mga klase na ginanap ng yumaong tagapagtatag ng Republikang Islamiko, si Imam Khomeini (RA).

Nakipaglaban siya laban sa diktador na pamamahala ni Saddam Hussein ng Iraq at nakulong at pinahirapan sa pamamagitan ng kanyang mga puwersa.

Naglakbay si Ayatollah Shahroudi sa Iran matapos ang tagumpay ng Rebolusyong Islamiko upang maglingkod bilang tagapamagitan sa pagitan ng Imam Khomeini at mga iskolar at mga pinuno ng Iraq.

Kinuha niya ang pagkapinuno ng Konseho ng Kapakanan noong 2017 upang humalili sa yumaong Ayatollah Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani.

Pangunahin na responsable ang Expediency Council para sa arbitrating sa pagitan ng Iranian Parliament at ng Guardian Council, na mismong namamahala sa Parlyamento.

Si Ayatollah Shahroudi ay nagsilbi rin bilang pinuno ng Hudikatura ng Iran sa loob ng 10 taon. Ang kanyang mga pagtatangka para sa pagpapabilis ng mga takdang proseso at pagtaguyod ng malapit na pakikipag-ugnay sa ordinaryong tao ay kabilang sa mga nakamit na kinilala sa huli na pari.

Si Ayatollah Shahroudi ay isang miyembro at bise presidente din ng Assembly of Experts ng Iran, na hinahalal at pinangangasiwaan ang pagganap ng Pinuno ng Islamic Revolution.

Siya ay naging miyembro ng Guardian Council sa loob ng maraming taon din.

Bilang isang iskolar at guro na pangrelihiyon, kilalang-kilala siya sa kanyang tumpak na pangangatuwiran at matitibay na mga pamamaraan.

Naglathala si Ayatollah Shahroudi ng maraming mga aklat at mga artikulo sa iba't ibang mga larangan, kabilang ang Islamikong Hurisprudensiya at batas.

Kabilang sa kanyang mga aklat ay ang: 'Pamahalaang Islamiko', 'Kitab ul-Hajj', 'Mga Ritwal ng Hajj' sa Arabiko at Persiano at 'Kitab ul-Muzariba'.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*