?>

"Anibersaryo ng Pagsilang ng Imam An-Naqi Al-Hadi (as)" "


Si Imam Ali Ibn Muhammad (saw), ay ang ikasampung Imam. Ipinanganak siya sa isang bayan sa Medina na tinawag na Saraban, noong ika-15 ng Dhul Hijjah sa taong 212 ng kalendaryong Muslim. Ang kanyang ina ay alipin na nagngangalang Samanah "ang Kanluranin." Ang pinakatanyag na pamagat ng ika-10 Imam ay "An-Naqi" at "Al-Hadi". At ang mapagbigay na taong ito ay tinawag din na "pangatlong Abu Al-Hassan."Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Report Agency:Talambuhay ni Imam Ali bin Muhammad (Ang Kapayapaan ay nawa nasa kanya)

Pangalan: Ali
Pamagat: An-Naqi, Al-Hadi, Abu-Al-Hasan
Ipinanganak: Ika-15 araw ng buwan ng Dhul Hijjah sa taong 212 aH
Kanyang ama: Muhammad Al -Yawad (as).
Ang kanyang ina: Si Samanah ay
Namatay: Sa ika-3 araw ng buwan ng Rajab sa taong 254 AD

KANYANG PANGANAK AT ANG KANYANG IMAMATE 

Imam Ali bin Muhammad (as), ay ang ikasampung Imam. Ipinanganak siya sa isang bayan sa Medina na tinawag na Saraban, noong ika-15 ng Dhul Hijjah sa taong 212 ng kalendaryong Muslim. Ang kanyang ina ay alipin na nagngangalang Samanah "ang Kanluranin."

Ang pinakatanyag na pamagat ng ika-10 Imam ay "An-Naqi" at "Al-Hadi". At ang mapagbigay na taong ito ay tinawag din na "pangatlong Abu Al-Hassan."

Si Imam Al-Hadi (as) noong 220 AD pagkatapos ng pagkamartir ng kanyang ama, ay minana ang Imamate, noong siya ay walong taong gulang pa lamang. Siya ay Imam sa loob ng tatlumpu't tatlong taon; nabuhay siya sa loob ng apatnapu't isang taon at ilang buwan, at naging martir noong taong 254 M.


Ang mga nag-interbyu sa kanya ay nagsabi: nagliliwanag ang mukha. ".


Ang Imam ay nabuhay sa panahon ng pamamahala ng pitong mga Abbasid caliphs; bago siya naging Imam kasama si Abdullah Al-Ma'mun (198-218 a.d.) at ang kanyang kapatid na si Muhammad Al-Mu'tasim (218-227 a.d.). At sa mga taon ng kanyang pagiging pari sa natitirang pamahalaan ng Al-Mu'tasim at ang gobyerno ni Harun Al-Waziq (227-232 aH) na anak ni Al-Mu'tasim, at ng Ya'far Al-Mutawakkil (232-247 dH) kapatid ni Al-Waziq, at Muhammad Al-Muntasir (247-248 dH) na anak ni Al-Mutawakkil, at Ahmad Al-Musta'iin (248-252 dH) na anak ng ama ng ama ni Al-Muntasir, at Muhammad Al-Mu'tazz (252-255 dH), isa pa sa mga anak na lalaki ni Al-Mutawakkil.


Ang Imam ay martir noong panahon ni Al-Mu'tazz. Ang kanyang Imamate ay tumagal ng tatlumpu't tatlong taon, at namatay siya sa edad na apatnapu't isang taong gulang. Siya ay mayroong apat na anak na lalaki at isang babae. Ang mga anak na lalaki ng Imam na ito ay: ang pang-onse ng Immaculate Imam, Imam Al-'Askari (as), Hussain, Muhammad, Ja'far at isang anak na babae na nagngangalang 'Iliiah. Ang Imam ay inilibing sa kanyang sariling bahay sa Samarra.

Si Mutawakkil ang pinakahigpit na kalaban ng Tao ng Kapulungan ng Propeta, kasama ng mga Abbasid. Kinamu
muhian niya si 'Ali (as), ang Amir ng Mga Mananampalataya, na siya ay binastos at isinumpa niya sa publiko. Sa kanyang mga piging ay nagkaroon siya ng isang jester na kinutya si Imam 'Ali (as). Sa taong 237 ng kalendaryong Muslim ay inutos niya na sirain ang dambana ng Imam Husayn (as). Sa panahon ng kanyang paghahari, ang mga inapo ng 'Ali (as) ay nagdusa ng matinding paghihirap.


Itinalaga ni Mutawakkil si Abdullah bin Muhammad bilang gobernador ng Medina, na nagpadala sa kanya ng maling ulat tungkol kay Imam Al-Hadi (as) na inakusahan siya na nakikipagsabwatan laban sa kanyang gobyerno. Nang malaman, ang Imam mismo ay sumulat sa caliph na nagsasabi sa kanya na ang mga akusasyon ni Abdullah Al-Mutawakkil ay kasinungalingan, pinadalhan niya siya ng isang magalang na liham na kinikilala ang kanyang pagiging inosente, pinupuri ang Imam at sinabi sa kanya na tatanggalin niya si Abdullah bin Muhammad at magtalaga ng ibang gobernador , na pupunta ako na may mga utos na igalang at sundin siya. Magalang din siyang humiling sa kanya na lumipat mula sa Medina patungong Samarra, na noon ay ang kabisera ng mga 'Abbasid. Ang balak ni Al-Mutawakkil ay pagmasdan siya ng mabuti at pigilan ang impluwensyang taglay ng Imam sa mga tao.


Ang Imam (as) ay lumipat sa Samarra at para sa isang oras ay ginagamot ng mga karangalan sa publiko. Nais ni Al-Mutawakkil na mahulog siya sa ilang bitag, ngunit hindi niya magawa. Hindi niya siya mapasali sa kanyang mga piging, ni makahanap siya ng paraan upang singilin siya ng sabwatan. Maya-maya ay namatay siya at sinundan ng iba pang mga 'Abbasids. Sa panahon ng caliphate ng Mu'tazz, si Imam Al-Hadi (as) ay pinatay bilang isang pagkalason.


.....................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*