?>

Anibersaryong pagkamatay ni Lady Fatimah Masoumah (as)

Anibersaryong pagkamatay ni Lady Fatimah Masoumah (as)

Anibersaryong pagkamatay ni Lady Fatimah Masoumah (as). Si Hazrat Fatima Masoumeh (as), ay ang Mapalad na Banal na Ginang mula sa Banal na Ahlul-Bayt (AS) ay ipinanganak sa banal na lungsod ng Medina sa Ika-unang Araw ng buwan ng Zee Qa'dah 173 AH.

Ayon sa Ahensyang Balita ng AhlulBayt (AS) ABNA NEWS AGENCY: Si Hazrat Fatima Masoumeh (as), ay ang Mapalad na Banal na Ginang mula sa Banal na Ahlul-Bayt (AS) ay kung saan siya ipinanganak sa banal na lungsod ng Medina sa Unang Araw ng buwan ng Zee Qa'dah 173 AH. Ang kanyang banal na ama ay si Imam Musa al-Kazim (as), ang Ikapitong Banal na Imam ng mga Shi'ah Islam at si Imam Ridha (as) naman, ay ang ikawalong Banal na Imam mula sa kanyang (Hadrath Ma'soomah) na nakatatandang kapatid. Si Hazrat Fatima Masoumeh (as) ay ang pinaka-may kaalamang iskolar at napaka-diyos na ginang at iginalang ng Banal na mga Imam (AS). Siya ay inilibing sa banal na lungsod ng Qom (Central Iran) at ang kanyang banal na dambana ay taun-taon na binibisita ng milyun-milyon ng mga mahilig sa Banal na Ahl al-Bayt (AS).

Ang natutunang Banal na Ginang mula sa Banal na Ahlul-Bayt (AS) na si Hazrat Masoumeh (as) ay pinalaki sa isang napakaharang pamilya. Siya ay anak na babae ni Imam [Imam Musa al-Kazim (as)], siya ay ang kapatid na babae ni Imam [Imam Ridha (as)] at ang tiyahin ni Imam [Imam Muhammad Taqi al-Jawad (as)]. Tinuro nsa kaniya ang lahat ng agham ng Islam nina Imam Musa al-Kazim (as) at si Imam Ridha (AS) at ipinadala niya sa kanila ang Ahadith (mga tradisyon). Naging tanyag siya bilang A'limah (the Learnised Lady) at Muhaddithah (the Learnised Lady ng Ahadith).

Ang mga tradisyon na sinipi ni Hadrat Masumah (as) ay kabilang sa mga tunay na tradisyon na naroroon sa iba't ibang mga libro ng tradisyon.

Siya ay si Masoumeh (ang Immaculate)

Si Hazrat Fatima binti Musa al-Kazim (as) ay pinaka maka-Diyos, marangal at magalang na ginang. Tulad ng kanyang banal na lola na si Hadrat Fatima Zahra (as) palagi siyang abala sa pagsasagawa ng Salaah (mga pagdarasal) at panatilihing mabilis sa karamihan ng mga araw. Siya ay iginagalang ng kanyang banal na ama na si Imam Musa al-Kazim (as) at ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Imam Reza (AS). Siya ay sumikat bilang Masoumeh (the Immaculate) habang siya ay nabubuhay. Sinabi ni Imam Ridha (as) tungkol kay Hazrat Fatima Masoumeh (as) na "Sinumang gumanap ng Ziyarah ni 'Fatima Masoumeh' sa Qom, ay kasing-tulad sila ng taong gumanap ng pag-Ziziyarah sa akin".

Karimah-i Ahlul-Bayt (AS)

Si Hazrat Fatima Masoumeh (as) ay isinasaalang-alang din bilang Karimah-i Ahlul-Bayt (AS) sapagkat siya ay napakabait at barakah. Libu-libong mga himala ang naitala sa banal na libingan niya at ang mga nararapat na hangarin ng mga mananampalataya ay natupad niya at ang mga pasyente na walang lunas ay himalang mapagaling niya. Si Imam Ja'far as-Sadiq (as) ay sumipi ng "Sa pamamagitan ng pamamagitan ni Fatima Masoumeh (as) lahat ng aking Shiah, ay papasok sa paraiso".

Ang Pagkamatay ni Hadrat Masoumeh (as)

Sa taong 200 AH, sa isang taon matapos ang sapilitang paglipat ni Imam Ridha (as) mula sa Medina patungong Marv, sa Khorasan, ng naghaharing Abbasi Khaliph sa panahon ni Mamun, si Hazrat Masoumeh (as) na sinamahan ng kanyang mga kapatid umalis sa Medina patungong Khorasan upang mabisita niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Imam Ridha (as). Nang makarating sila sa Saveh sa gitnang Iran, ay kung saan inilusob sila ng mga hukbong Abbasid at ilan mula sa kanyang mga kapatid na walang awa na ipinag-papaslang.

Mula noon, si Hazrat Masoumeh (as) ay nagkasakit ng malubha at sa kondisyong ito, siya ay lumipat sa Qom kung saan siya ay masayang tinanggap ng mga Shias ng lungsod sa panahong iyon. Dahil sa epekto ng pagkalason sa kaniya, ay nadagdagan sa kanyang maikling pananatili sa Qom at nakamit niya ang pagkamartir noong ika-10 ng Rabi al-Thani sa taong 201 AH. Si Hazrat Masoumeh (as) ay labis na naghahangad na mabisita niya ang kanyang kapatid na lalaki si Imam Ridha (as) ngunit dahil sa kanyang biglaang pag-kamatay, ay hindi niya magawa salubungin siya, Si Imam Ridha (as) ay labis na nalungkot nang nalaman niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na kapatid na si Hazrat Fatima Masoumeh (sa).


...............................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*