?>

Apat ang kundisyon itinakda ng Turkey para umatras ang kanilang mga tropa mula sa lupain ng Syria

 Apat ang kundisyon itinakda ng Turkey para umatras ang kanilang mga tropa mula sa lupain ng Syria4 ang kundisyon itinakda ng Turkey para umatras kanilang mga sundalo mula sa Syria. Ang mga kondisyon ng Ankara para sa pag-alis ng kanilang mga tropa mula sa Syria ay malinaw, na ipinapaalam sa mga partido sa pakikipag-ayos sa bawat pagpupulong tungkol sa kalagayan sa Syria...Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Ang Turkey ay naghayag ng kanilang pagtanggi sa isang pahayag ni (Alexander Avrntiev) ng Russian President "Vladimir Putin" Representative sa Syria, ang mga kinatawan ng Ankara inihayag naman nila sa isang pulong ng "Astana", na kung saan ay ginanap ilang araw na ang nakalilipas sa The Kazakh capital, "Nur-Sultan", inihayag naman ang intensyon ng mga sundalong Turko, na umalis na sila mula sa lupain ng Syria sa unang pagkakataon.

Ayon naman sa website ng Syrian "Awqat al-Sham News Agency", ang Turkish na pahayagan, Hurriyet, ay nag-claim, na binanggit nila ang mga pribadong mapagkukunan, na ang presensya ng militar ng Turkey sa linya ng hangganan sa Syria ay laban sa mga organisasyong terorista (sa pagtukoy sa organisasyon ng PKK), na sinasabi, na ang Ankara ay tinatarget ang integridad ng teritoryo ng Turkey sa isang antas.

Ang mga pinagmumulan nito ay nagpahiwatig naman sa Turkish na pahayagan, na ang mga kondisyon ng Ankara para sa pag-alis mula sa Syria ay malinaw na ipinapaalam sa mga partido sa pakikipag-ayos sa bawat pagpupulong tungkol sa Syria, ngunit sa kabila nito, may ilan pang mga grupo ay patuloy na sadyang nagpapadala ng tinatawag nilang "napakalinaw na mga mensahe" sa paraang maaaring iba ang pakahulugan.

Mga kondisyon para sa pag-alis ng mga puwersa ng Turko mula sa Syria:

Nilinaw ng Ahensyang Hurriyet, na ang mga kondisyon para sa pag-alis ng Turkey mula sa Syria ay nasa apat na bahagi:

1- Sumasang-ayon ang lahat ng partidong Syrian sa bagong konstitusyon upang protektahan ang mga karapatan ng lahat ng bahagi ng mga lipunan.

2- Pagtatatag ng isang sistema ng elektoral kung saan ang lahat ng bahagi ng lipunan ay malayang makalahok sa sistema.

3- Pagbuo ng isang lehitimong pamahalaan pagkatapos ng mga halalan nito.

4- Aalisin ang lehitimong pamahalaan sa mga organisasyong terorista, na nagta-target sa integridad ng teritoryo ng Turkey sa pagitan ng hangganan ng Syria at Turkey at magsagawa ito ng bagong pamahalaan.

Itinuro ng naman ng nasabing pahayagan, na sinabi ng Ankara, na kung matugunan ang apat na kundisyong ito, mawawala ang mga dahilan ng pagkakaroon ng mga sundalong Turko sa teritoryo ng Syria, at kinumpirma rin nito na ito ang mga mensaheng naihatid sa mga kalahok sa pulong ng Astana noon, sa kabisera ng "Nur-Sultan."

.......................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*