?>

Ang Rebolusyon ng Ashura: Ang Walang Hangganang Simbolo ng Pagkapangyarihan

Ang Rebolusyon ng Ashura: Ang Walang Hangganang Simbolo ng Pagkapangyarihan


Ang Karbala ay isang pangalan ng lugar sa Iraq. Maaaring sabihin na walang rebolusyon sa kasaysayan ng Islam, sa mga tuntunin ng heograpikal na kalawakan at ang tagal ng mga kaganapan na mas maliit at mas maikli kaysa sa rebolusyong Karbala. Sa ganitong pangyayari, ang 72 na sinasakdal ng Imam Hussein (a) ay tumayo nang tuwid laban sa 30,000 tropa ng kaaway. Ang kaganapang ito ay bahagi ng pinaka kagulat at maimpluwensyang kasaysayan ng Islam. Sa ganitong maliit na heograpikal na rehiyon, ang lahat ng mga kagandahan, kamahalan, at mga halaga ng buhay ay makikita.


Ang Karbala ay isang pangalan ng lugar sa Iraq. Maaaring sabihin na walang rebolusyon sa kasaysayan ng Islam, sa mga tuntunin ng heograpikal na kalawakan at ang tagal ng mga kaganapan na mas maliit at mas maikli kaysa sa rebolusyong Karbala. Sa ganitong pangyayari, ang 72 na sinasakdal ng Imam Hussein (a) ay tumayo nang tuwid laban sa 30,000 tropa ng kaaway. Ang kaganapang ito ay bahagi ng pinaka kagulat at maimpluwensyang kasaysayan ng Islam. Sa ganitong maliit na heograpikal na rehiyon, ang lahat ng mga kagandahan, kamahalan, at mga halaga ng buhay ay makikita.

Ang pinakadakilang kuwento sa kasaysayan ay nagsisimula nang ilarawan ng araw ang uniberso sa Ashura. Sa pagsikat ng araw, sinimulan ni Imam Hussein (a) ang pag-aayos ng kanyang tropa. Matapos ang pagdarasal ng bukang-liwayway, hinati niya ang kanyang mga tropa sa tatlong iskwad ng 32 mangangabayo at 40 na naglalakad. Ang unang koponan ay nasa sektor ng Maimanah, ang ikalawang koponan sa sektor ng Maisarah, at ang ikatlong pangkat ay inalerto sa gitna.

Ang mga utos ng sektor ng Maimanah ay ginagampanan ni Zuhair bin Qain, ang utos ng sektor ng Maisarah ni Habib bin Madhahir, at ang gitnang sektor ay pinangunahan ni Imam Hussein (a) mismo. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mga tropa sa kanyang kapatid, si Abbas bin Ali o mas kilala bilang Qamar Bani Hashim, habang ang mga tolda ay nasa likod ng mga tropa.

Ibinahagi din ni Umar ibn Sa'ad (la)ang kanyang mga mahihinang hukbo sa mga grupo. Ang dalawang tropa ay nakaharap sa isa't isa at naghahanda upang magsimula ng isang tiyak na labanan. Si Husein ibn Ali (a) ay nagsisikap na pigilan ang digmaan at pagpatay ng mga Muslim. Sinubukan niya ang lahat ng paraan upang maiwasan ang digmaan at ang pagdanak ng dugo ng sinuman sa mundo.

Ngunit ang mga kaaway - na ipinagmamalaki ang kanilang mga malalaking numero at hindi bababa sa mga tagasuporta ng Husein dahil binale-wala nila ang anumang paraan at hindi tumugon positibo sa anumang panukala. Sa Araw ng Ashura, nagpadala ang Imam (a) ng ilan sa kanyang mga Kasamahan upang makipag-usap sa mga tropa ng kaaway at sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa katotohanan at katotohanan, na pumipigil sa kanila na gumawa ng mga krimen.

Siya rin ay paulit-ulit na nagpunta upang ipaalam ang mga pwersa ng kaaway at may nakapapaliwanag na mga sermon, na tinatawagan ang mga ito na panatilihing kalmado at hindi magbuhos ng dugo. Ngunit ayon sa Imam (a), ipinagbabawal sa kanila ang mga ipinagbabawal na pagkain mula sa pag-unawa sa katotohanan, na nananatili sa kanilang pagtalikod, at nanawagan sa pagsisimula ng digmaan.

Si Umar bin Sa'ad (la) opisyal na nagsimula ang digmaan sa pamamagitan ng ilalabas ang mga arrow patungo sa hukbo ni Imam Hussein (a) at iniutos ang kanyang hukbo upang salakayin ang mga hanay ng mga hukbo ni Imam Hussein (a). Sa loob ng maikling panahon, ang dalawang hukbo ay lumapit sa isa't isa at nakikibahagi sa mabangis na pakikipaglaban. Sa ganitong labanan, ang mga makasaysayang kababalaghan ay nangyari at ang mga balanse ng militar ay nagkakalat na katulad; pagtatanggol ng mas mababa sa isang daang sundalo, kung saan ang ilan sa kanila ay mga tinedyer o mga magulang, laban sa isang hukbo na may kapangyarihan ng sampu-sampung libong tauhan.

Ang maliit na mandirigma, kasama ang kanyang tapang at katapangan, ay nagtatanggol at nagpoprotekta sa lahat ng kanyang karangalan at pag-iral, ang kanyang paniniwala at paniniwala sa relihiyon at pulitika, at hindi napapailalim sa kaaway. Ang tapat na mga kasamahan ni Imam Hussein (a) ay isang tunay na halimbawa ng salitang ito ng Diyos, " At ang mga kasama niya (Muhammad) ay mahigpit laban sa mga hindi naniniwala, ngunit mapagmahal sa ibang-kapwa at makatao."

Sa Karbala, ang mga puso ng mga Kasamahan ng Imam Hussein (a) ay puno ng pagmamahal sa Diyos. Sa mga mahirap na kondisyon, ang kanilang katapatan at katatagan ay walang kaparis sa kasaysayan ng mundo. Isang dalubhasa sa Silangan Alemanya, sinabi ni Marbien si, "Al-Hussein ay nagbigay sa mundo ng isang sakripisyong aralin sa gastos ng mga pinaka-minamahal at upang patunayan lamang ang katotohanan ng dahilan, pang-aapi at kawalan ng katarungan na pagkaroon nang harapan. Ginawa niya ang Islam at Muslim napupunta sa aklat - makasaysayang aklat."

Ang mga Kasamahan ni Imam Hussein (a) ay may marangal na pinapaboran ng syahadah o sa pamamagitan ng patuloy na paglaban, na bumagsak at namamatay ang kaaway. Ang pag-aakala na kaaway sa una ay ang isang maliit na hukbo ni Imam Hussein (a) sa unang segundo ng isang napakalaking pag-atake ay lubos na nilipol at ang labanan ng Karbala ay madaling magwakas, ngunit pagkatapos ng digmaan sa kanila, ang mga bagong kaaway natanto na sila ay nahaharap sa isang bundok na matatag ng pananampalataya at paniniwala at hindi madaling matalo.

Ang mga Kasama ni Imam Hussein (a) ay nagpatuloy sa labanan mula umaga hanggang sa gabi ng Ashura, at ipinagtanggol si Imam Hussein (a) pati na rin ang huling patak ng dugo. Ang kaaway na hindi nakuha ang anumang mga resulta sa isang ganap na pag-atake, unti-unti nagsimulang lumipat sa isa-sa-isang digmaan. Dahil, sa kabila ng lahat ng mga pwersa ni Umar bin Sa'ad (la) ay dumating upang makipag-away sa Imam Husein, ngunit kasama ng mga ito ang maraming mga tao na hindi gusto ng isang tabak sa paglipas ng anak ng Rasulullah (saw), at sila ay sapilitang upang sumali sa posisyon ng hukbo ni Umar bin Sa'ad (la).

Para sa kadahilanang ito, nag-aalinlangan sila sa pagsasagawa ng isang ganap na atake at bukas na digmaan, at pinabayaan nila si Umar bin Sa'ad na matamo ang kanyang masamang layunin. Sinasabi na ang mga indibidwal na digmaan ay mas kanais-nais sa maliit na bilang ng mga hukbo ni Imam Hussein. Sa ilalim ng mga kalagayang ito, ang bawat isa sa mga kasamahan ng Imam ay makikipaglaban sa ilang mga sundalo ng kaaway at ilagay ang mga ito sa isang tinig na posisyon.

Ang mga kasama ni Imam Hussein (a), isa sa isang panahon-na may motibo upang ipagtanggol ang pigura na binanggit ng Propeta bilang isang batang prinsipe ng langit, at may pananampalataya at may malakas na tiwala - humiling ng pahintulot upang lumaban sa Imam (a) at pagkatapos ng makatawag pansin sa isang mabangis na labanan, sila ay tumanggap ng syahadah na may dignidad.

Sa Araw ng Ashura, ang mga tagapagtaguyod ng Husein ay lumilikha ng magagandang tanawin ng pag-ibig at sakripisyo. Ang bawat isa ay nakikipagkumpitensya upang kunin ang mga martir at pinatutunayan nila ang kanyang katapatan sa anak ni Fatimah (sa) na kung mayroon silang ilang buhay, ihahain nila ito para kay Imam Hussein (a) at para sa kanyang banal na dahilan.

Nang ang isa sa kanila ay lumubog sa larangan ng digmaan, una niyang pinawalan ang mga pwersa ng kaaway sa lakas ng kanyang pananampalataya at paglaban, at ipinagtanggol si Husayn nang may kagitingan. Nang lumapit si Imam Husayn sa katawan ng kanyang nasugatan na kaibigan, hiniling ng kanyang kasamahan ang huling oras, "O Husayn, handa ka ba sa akin?" At tinitiyak sa kanya ni Imam Hussein (a) na lahat sila ay walang kapantay sa katapatan at sakripisyo.

Sa wakas ay nahulog si Imam Hussein (a) sa larangan ng digmaan na may lakas ng loob at kaluluwa ng kabalyero. Ang dugo ni Muhammad (saw), Ali (a) at si Fatimah (sa) ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Napatunayan muli ni Hussein na siya ay tapos na sa anumang bagay upang iligtas ang mga tao mula sa kamangmangan at panlilinlang. Nakipaglaban siya at nagpapaalala na ang kanyang muling pagkabuhay ay tanging upang maituwid ang relihiyon ng kanyang lolo.

Ang kanyang kadakilaan ay nagpapaalala sa mga pwersa ng kaaway ng katapangan ni Imam Ali (a). Subalit ang kasakiman para sa posisyon at ari-arian ay gumagawa ng mga mata ng kaaway na hindi makita ang katotohanan. Ang mga sinag ng araw ay dahan-dahan nagsimulang umaga at isang pangunahing kaganapan ang naganap sa Padang Karbala. Ang sagradong dugo ni Imam Hussein (a), ang anak ni Propetang Muhammad (saw), ay nagpalubog sa lupain ng Karbala at ang pinuno ng Husayn ay nasa panulong ng kaaway.

Ang muling pagkabuhay ni Imam Hussein (a), sinamahan ng katwiran at karunungan, ay ginagawa upang maprotektahan ang karangalan ng tao at Islam. Ang muling pagkabuhay na ito ay puno ng moral na halaga at sangkatauhan. Samakatuwid, ang mga siglo ay lumipas mula sa muling pagkabuhay ng Huseini at ang rebolusyon ng Karbala, ngunit ang mga pangalan at mga alaala ng sakripisyong ito at mahabang tula ay mananatiling hindi nababago sa mga puso at mga pahina ng kasaysayan.

Si Imam Hussein (a) ay bilang tatandaan magpakailanman at ang kanyang pagkabuhay na muli ay mananatiling nagniningas. Ang pagkamatay ni Imam Husayn sa araw ng Ashura - pagtatanggol sa katotohanan at katarungan - ay lumikha ng isang magandang at pangmatagalang kuwento ng pag-ibig sa kasaysayan at binibigyang inspirasyon ang mga Muslim at lahat ng tao upang gunitain ang dakilang epic na ito.

Ito ay maaaring sinabi na ngayon ang Ashura ay isang kabisera para sa pagkakaisa at pagkakaisa ng Muslim na bansa. Sa mga panahong ito, mukhang matutuklasan ng mga lipunan ng Muslim ang kanilang pagkakaisa sa isang mahusay at maayos na simponya, silang lahat ay nagsisigaw ng mga slogan upang humingi ng katotohanan at labanan ang pang-aapi.
Nagdadalamhati rin sa pagbagsak ng mga martir ang pinuno ng malayang tao sa mundo at ang kanyang mga tapat na kasamahan.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*