?>

Angkan ni Salman (a.s)

Angkan ni Salman (a.s)

Sinabi ni Imam Baqir (a), "Isang araw ang mga kasama ni Rasulullah (saw) ay natipon at ang lahat ay ipinagmamalaki ang talaan ng lahi at sabihin ito.

Sinabi ni Imam Baqir ( 'a), "Isang Araw Kasama Ng Rasulullah (saw) Natipon Ng Kaniyang LAHAT Ang Pinagmamalaki sa Talaan ng Lahi at Sinabi nito. 

Sa Ganitong Sensitibong pag-Uusap, Bigla na Sinabi Ni Umar bin Khattab," Ikaw din, Angkan SA mo mo Ng Kaapu-Apuhan Sabihin O Salman! " 
Sinabi ni Salman," ako ay Diyos ng Isang Alipin! ginamit ko Ito upang lumaho, maging Mahirap sa maging alipin. Ang Anyo Na Ito Ay Dahil sa Basbas Ng Rasulullah (saw), Ang Diyos Ay nagbigay Ng patnubay Sa Akin, isagawa Ang hindi kailangan sa palayain ako. Aklat Ng aKING Mga Supling Ang, O Umar! " 

Sa Sandaling Iyon Ang Rasullah (SAW) sa sa Pag-Uusap Nilalaman Ng Kanilang. Sinabi Niya ay isang Kanila," Ang tao Ay maaaring Relihiyon Kaluwalhatian ng Isang sa Pananampalataya. Pagpapahalaga ay isang sarili Ay Ang kanyang karakter. Ang Mga ugat sa pinagmulan Ng TAO Ay  Ang kanyang kaisipan.

Niya Ang ay isang Mga Taludtod 13 Surah Hujurat Binasa Pagkatapos: 

!. "O Sangkatauhan Nilikha Namin Kayo Ang ko Mula sa Mga Bansa Isang lalaki at Isang babae sa Ginawa sa Mga Tribo Upang Makilala Ninyo Isa't Ang isa Ang Tunay na SA Inyo Ay Pinakadakila Lubos Na ang Allah Nakakaalam sA Inyo ... Pinaka-si " 

Maletang Paglagyan ng Gintong-pilak: 

ang isang tao na maaaring Pangalang Mahirap na ni Jabir bin Yazid Kasamahan Imam Baqir ( 'a) sa Tinuligsa Niya ang Kahirapan. 
Sinabi ni Imam Baqir ( 'a):  "O Jabir, hindi ako magkaroon Ng anumang Pêra SA: bahay."

Hindi nagtagal Ay dumating Ang mote; makata sa sinabi Niya, "Isinusumpa ko  . kung papayagan mo ako na Read Ang aKing tula itinakda ko para SA Inyo."

Sinabi ni Imam Baqir ( 'a),  "Read in mo".

Binasa Niya Ang kanyang Mga tula. Sa Sandaling yun Matapos Ng Kaniyang Pagbabasa, Sinabi Ni Imam Baqir ( 'a): "O Alipin Alisin Ang Maleta Mula sa: bahay sa Ibigay Ito ay isang Mga mote Ang Mga Alipin Nagdadala ng Isang Maleta sa Ibigay Ito ay isang Mga mote.. 

Sinabi Ng Mote , "Isinusumpa ko. . Kung Pinapahintulutan mo ako ay Magbasa Ng iba pang tula " 

. Sinabi ni Imam Baqir ( 'a)," Read in mo " 
. Ang Mote Ay Nagbasa pa Ng iba pang tula 

Sinabi Ni Imam Baqir (' a) ay isang Kaniya: 'O Mga Alipin, Mula sa: bahay ang iba pang Mga Maleta sa Alisin Upang Ibigay Na Ito ay isang Moteng. 

Sinabi ng Mote, "Isinusumpa ko. Baka Payagan mo pa ako sa sarap kong Read pa Ang Isang Talata Ng Ikatlong Beses ". 

Sinabi ni Imam Baqir," Read in mo ". 

Nagbabasa naman Ng tula ay isang Ikatlong Beses Ang Mote sa Sinabi Ni Imam Baqir ( 'a):" O Alipin! Ilabas niyo Muli Ang isa pang maleta sa  ibigay na ay isang mote.

Ang Ehekutibong sunod Ng Imam (a) Isahuli Ay Muli Ito ay isang mote sa Ibigay. 

Sinabi Ng Mote," Sa Pamamagitan Ng Allah! Hindi ko nokaut pinupuri sapagkat hindi ako tumingin  ay isang inyong Mga kayamanan sa makamundong pakinabang.

Wala Akong Ibang Layunin Maliban Lamang Ikonekta Ang Mga Relasyon Ng Mga muslim ay isang Propeta (SAW) sa Tuparin Ang Iyong Mga Karapatan Ayon SA Iniatas Ng Diyos ay isang atin. " 

Tulad Ng Karapatan Ng Mga mote, si Imam Baqir ( 'a) Ay Nanalangin Tungkol Dito sa sinabi Niya, "O alipin! Ibalik Ang Mga Maleta ay isang Lugar. " 

Sinabi ni Jabir," Sa Sandaling yun, Nasaksihan Ko Ang Pangyayari Na Ito sa Sinabi ko rin ay isang Sarili ko, "Sinabi Sa Akin Ng Imam (a)," 

Mayroon Akong Pera ay isang: bahay "Ngunit Ibinigay Niya Ang Pera tatlumpung libo dirhams ay isang mote . Kapag Ang mote Ay lumabas, sinabi ko, "Isinusumpa ko. Mo Sa Akin Sinabi, "Wala Akong Pera" Magbibigay Ngunit SA Iyo Ng Pera ay isang mote Tatlumpung Libong Dirhams ". 

Sinabi ni Imam Baqir ( 'a):" O Jabir! Ikaw Ay bumangon sa pumunta ka SA: bahay na iyon sa ibigay Mo ang dirham sa bubalik ka dito.
Sinabi ni Jabir: 

" Nakatanggap ako ay isang: bahay sa Pumasok: sa hindi Ko Ang Mga Gintong Barya Nakaharap. Ako ay lumabas Ng: bahay sa nagsabi SA Akın Ang Imam Baqir ( 'a): "O Jabir Mga piniks sa Mga birtud na nakatago ay isang amin Mula sa Iyo Ay mas Malaki kaysa SA amin Ang paglagay SA Iyo." Pagkatapos Ay kinuha Niya Ang aKing Kamay sa pumasok Kami ay isang: bahay. Ang Imam Ay nakalukbong Ang kanyang paa ay isang Lupa sa Biglang luymabas Ang Mga ginintuang lupain na hugis Tulad Ng Isang kamelyong leeg. Sinabi ni Imam Baqir ( 'a): 

.. "O' Jabir Tumingin ka ay isang Himalang Ito Huwag Mong Sabihin Na Ito Ay Lihim Na Bilang Karagdagan SA Mga Kapatid Na ay isang Tingin mo Ay Nananampalataya Sa Katunayan, Ang Allah Ay Nagbigay SA atin Ng Kapangyarihan Upang Gawin Ang LAHAT Ang Ating naisin. Kung  sarap gap ng matapos Ang pagtagumpayan natin Dito ay isang lupain. "

Imam Baqir Ni Piniks (a): 

Isang tao Ay Mula sa Syria Imam Baqir Dumating kay (a) sa Palagi Nakaupong Niya Kasama. Isang Araw sinabi Niya kay Imam (a  ), "ako ay nalulugod pumarito ay isang Iyo para magiging Isang Mahusay na magsasalita Ng Pananalita sa Magandang katangian, na kung Saan Ay hindi Bilang kumbinsido ay isang inyong pamumuno."

ngumiti Ang Imam Baqir ( 'a) sa hindi sumagot Kahit anong kasagotan Sa Kanya. Kinabukasan, hindi Siya dumating. Noong tinanong Ang Mga TAO: Bakit Siya hindi dumating? sinabi Ng Mga TAO SA kaniya na Siya Ay maaaring Sakit. Pagkatapos ng tanghali Ang Isang tao Ay dumating sa  sinabi Niya, "O angkan Ng Rasulullah (SAW)! Mga Kabataan Ng Residente Ng Sham Ay nakaupo Lamang Nang sama-sama sa mga Siya Ay sumakabilang Buhay sa Ang kaniyang Testamento nokaut daw Ang Magdala Ng kaniyang labi.

Sinabi ni Imam Baqir ( 'a) ay isang Kanila, "Pagkatapos Ninyo Pinanaliguan, Ilagay niyo ay isang supa sa Saputan Ito Hanggang sA Dumating ako." 

Pagkatapos magmura-Hugas ang Imam (a) sa Nagdasal ng Dalawang rakaah. Tapos Siya Ay Nagpatirapa, Tapos Inilagay Niya ang Damit ng Rasulullah (SAW) ay isang Kaniyang Kaliwang Katawan. Nakalampas ng Ilang Sandali, Siya Ay Dumating sA Kaganapan sa Ito Ay Tapos na Pinaliguan sa ang Katawan Nito Ay nASA Itaas ng Diban. 

sa Oras ng Tinawag ng Imam Baqir ( 'a) ay isang kanyang pangalan sa ang labi Nito Ay nagsagot ; Labbaik sa bumangon sa umupo Noong inutusan ng Imam (a) na sundin ang kasabihan para sa Kanya Pagkatapos Nito Ay tinanong ni Imam (a) ang pari, Ano ang nangyari ay isang kaniya Siya ang..? sumagot, sinabi iya: "Tinanggap ko Ang Esp iritu. Biglang narinig Ko Ang tunog na "Ibalik  Ang kanyang Kaluluwa para kay Muhammad bin Ali na makakaakit SA Amin".


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*