?>

Moral na leksyon ni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei: Anim angTuntunin ng tagapanagot sa langit

Moral na leksyon ni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei: Anim angTuntunin ng tagapanagot sa langit


Si Ayatollah Sayid Ali Khamenei bilang iskolar ng Fiqh at Usul Fiqihnya ay nag-lektura sa isang linggo isang araw upang maghatid ng komentaryo sa mga tradisyon na may kaugnayan sa pampublikong moral.


Si Ayatollah Sayid Ali Khamenei bilang iskolar ng Fiqh at Usul Fiqihnya ay nag-lektura sa isang linggo isang araw upang maghatid ng komentaryo sa mga tradisyon na may kaugnayan sa pampublikong moral.

Pinamulang tradisyon ay mula sa aklat na as-Shafi fi al-'Aqaid, al-Akhlaq wa al-Ahkam at al-Amali. oras na ito siya pag-uusap tungkol sa "Anim na Tuntunin ng Tagapanagot sa Langit".
Nabi Muhammad (saw) sinabi, "Mangyari lamang na tanggapin ang anim na mga kondisyon at nais naming tanggapin ka sa paraiso [na nangangako sa amin]."

Huwag kang magsinungaling kapag ikaw ay rayos ng gulong. Gayundin, huwag sumuira sa ipinangako. Kapag ang mga tao na pinagkakatiwalaan mo, huwag pumitik.

Muli huwag nagkanulo kapag ang ipinagkatiwala ay kayamanan, posisyon, pananagutan, mandato ng pag-uusap at naghahatid ng mga balita. Ang suntok ng iyong mga mata mula sa anumang bagay na salungat sa banal na utos. Panatilihin ang iyong mga masamang pita.

Kaya ay dapat din palaging panatilihin ang iyong bibig at mga kamay. Katulad; dapat itong maging sa iyong pagsusumakit.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*