?>

Pag-aaral upang Panatilihin ang pag-aayuno sa Ramadan 1

Pag-aaral upang Panatilihin ang pag-aayuno sa Ramadan 1

Sa pamamagitan ng pagpasok sa buwan ng Ramdhan, kailangan naming gamitin ang mga aral ng Islam upang maprotektahan ang ating sarili mula sa isang bilang ng mga pag-uugali sa mapalad na buwan na ito, kaya maaari itong baguhin ang aming mga kaluluwa na mas malapit sa Diyos.

Sa pamamagitan ng pagpasok sa buwan ng Ramdhan, kailangan naming gamitin ang mga aral ng Islam upang maprotektahan ang ating sarili mula sa isang bilang ng mga pag-uugali sa mapalad na buwan na ito, kaya maaari itong baguhin ang aming mga kaluluwa na mas malapit sa Diyos.

Ang buwan ng Ramadan ay isang buwan na puno ng kabutihan at kaluwalhatian. Kapag pumasok na ang buwan ng Ramadan, ang mga tarangkahan ng isang espesyal na anyo ng mga biyaya at banal na kaluwalhatian ay bukas sa lahat ng mga Muslim at magsimula ang banal na piging. Ang hapunan ay nabanggit sa Quran at inihatid ng Rasulullah (s.a.w). Ngunit ang pinakamahalaga, sa paghanda ng buwan na ito na ang Allah ay nasa kanyang sarili.

Samakatuwid, upang maging sigurado na ipasok ang mga dakila at mapalad na buwan, ang bawat tao na may kahandaan. Si Nabi Muhammad (s.a.w) nang makita nila ang bagong buwan ng Ramadan, direktang nakaharap sa Qiblah at itinaas ang kanyang mga kamay sa langit at nagdasal, "Banal! Gumawa ng buwan na ito para sa aming kaligtasan at pananampalataya, kaligtasan at Islam, kalusugan at kabuhayan maluluwag at puksain ang sakit na lumiligalig. Banal! Bigyan ang aming pagkakataon para sa pag-aayuno, pagsamba at pagbabasa ng Qur'an sa buwan na ito. Gawin itong isang buong buwan para sa amin, panatilihin ito ang perpektong paglagi para sa amin at protektahan kami upang manatiling malusog sa buwang ito."

Hindi alintana ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ang kaunahan bilang ang mga obligasyon itinakda sa Islam, ang pinagmulan ng pag-aayuno mismo ay isang dakila at marangal na pagsamba. Karamihan sa kasaysayan ay makipag-usap sa iyo tungkol sa mga isyu na ito rin ay isinalaysay sa pamamagitan ng Shia o Sunni sa kanilang mga aklat. Bilang isang kagiliw-giliw na tradisyon sa isyu na ito at maraming isinalaysay na sinabi ni Rasulullah Saw, "ibinanggit niAllah," Ang pag-aayuno ay para sa Akin at ako ay bigyan ng gantimpala."
Ang tanong ay, kung paano namin maaaring makamit ang tulad ng isang malaking gantimpala at ito ay espesyal?

Ang unang punto sa isang taong pag-aayuno ay hindi lamang abandunahin ang pag-aayuno upang ikansela ang mag pagkain o pag-inom, ngunit dapat ang mga tainga, mata, balat at iba pang mga sanga ay pag-aayuno din. Samakatuwid ang lahat ng mga anyo ng kasalanan ay ipinagbabawal sa mga miyembro ng ahensiya upang gawin ito dapat na inabanduna. Dapat ito ay nabanggit na ang isang taong nag-aayuno ay hindi dapat makipag-usap na humahantong sa kasalanan tulad ng paninirang-puri, pagsisinungaling at mapanlait. Ang mga taong nag-ayuno ay hindi marinig ang anumang mga salita. Bukod dito, isa sa mga pag-aayuno ay dapat mong iwanan ang kahit anong Gawain upang di-niyang mkalimutan ang Allah.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*