?>

Pag-aaral upang Panatilihin ang pag-aayuno sa Ramadan 2

Pag-aaral upang Panatilihin ang pag-aayuno sa Ramadan 2

Ang Ramadan ay ang buwan na kung saan ang tao na ilagay ang kanyang sarili upang sambahin at tumalima sa Allah. Sa pamamagitan ng pagsagawa nito, ang pagsasanay ng mga tao ang kanyang paghinga ay naging mas nababaluktot upang sumamba at maghanda upang italaga ang sarili sa Allah.


Ang Ramadan ay ang buwan na kung saan ang tao na ilagay ang kanyang sarili upang sambahin at tumalima sa Allah. Sa pamamagitan ng pagsagawa nito, ang pagsasanay ng mga tao ang kanyang paghinga ay naging mas nababaluktot upang sumamba at maghanda upang italaga ang sarili sa Allah.

Ramadan ay isang bokabularyo na na-kinikilala ng bawat Muslim. Ang salitang ito ay mula sa Arabic Ramadha na nangangahulugan ng araw na matumbok ang buhangin, bato at iba pa. Ang Mga Arabo na may pangalang buwang ito bilang Ramadan, dahil sa buwang ito ay tama sa init ng araw. Sa ibang salita, Ramadan ay isang buwan na magsunog ng lahat ng mga kasalanan, kahit na higit pa roon, magsunog sa pantaong ego. Ang Ramadan ay gumagawa ng isang simpleng tao ay naging isang matanda, upang maalis sa pantaong ego pagtatanggol sa sistema ng puso.

Kawili-wili, ang ilang na sabihin ang salitang Ramadan ay nagmula sa salitang Ramidh na nangangahulugan ulap at ulan sa huling bahagi ng tag-init at maagang tag-lagas na distansya sa init ng tag-init. Alinsunod sa mga opinyon na ito ay maaaring Dikata na buwan na ito na tinatawag na Ramadan dahil maaaring panatilihin ang kasalanan mula sa katawan ng tao.

Karamihan sa iba na tinatawag na ang Ramadan ay nagmula sa al-Nashl Ramadha na nangangahulugan ng paglalagay ng isang sibat sa pagitan ng dalawang malalaking bato kaya malambot. Sa unawa na ito, ang Ramadan ay isang tao sa buwan ay paglagay ng kanyang sarili sa pagitan pagsunod at pagsamba, upang ang paghinga ay nagiging mas nababaluktot para sa pagsamba at handa na upang italaga ang sarili sa Allah.

Ang mga iskolar ay lubhang iginagalang sa buwan ng Ramadan. Iyon ay kung bakit sila ay pagbawalan ang mga Muslim gamitin ang Ramadan na sinabi nang hindi tumutukoy sa buwan, ngunit ay nagkaroon na tumawag sa buwan ng Ramadan. Dahil isa sa mga pangalan ng Allah ay ang buwan ng Ramadan, ang buwan ng Allah.

Sinabi ni Imam Khomeini, "Huwag sabihin na ito ay Ramadan. Huwag ring sabihin ang Ramadan ay sumailalim o dumating. Dahil ang Ramadan ay ang pangalan ng mga pangalan ng Diyos na hindi kailanman darating o pumunta. Dahil sa darating at pumunta ay isang palatandaan ng mga nilalang ay maglalaho. Habang si Allah, sa Kanyang mga pangalan at katangian nakapirmi at hindi nababago.

Ito ay isinalaysay mula kay Ali ibn Abi Talib, "Huwag sabihin ang Ramadan! ngunit ipakita sa Ramadan. Dahil hindi mo alam kung ano ag Ramada na ito at ang pagkapangunahin ng kung ano ay naka-imbak sa mga ito."


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*