?>

Pag-aaral upang Panatilihin ang pag-aayuno sa Ramadan 3

Pag-aaral upang Panatilihin ang pag-aayuno sa Ramadan 3

یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون

O kayo na naniniwala, ang pag-aayuno ay inireseta para sa iyo bilang ito ay inireseta para kayo ay magbago, na ikaw ay maging maingat. (Qur'an, 2: 183)

Pag-aaral upang Panatilihin ang pag-aayuno sa Ramadan 3
یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون

O kayo na naniniwala, ang pag-aayuno ay inireseta para sa iyo bilang ito ay inireseta para kayo ay magbago, na ikaw ay maging maingat. (Qur'an, 2: 183)

Ang Quran, Hadith at kasabihan ng mga iskolar ay napag-usapan ang maraming tungkol sa pilosopiya at karunungan ng pag-aayuno. Ang Koran kapag nagpapaliwanag ng mga batas ng sapilitan pag-aayuno, isa sa mga aralin ay banal na gawain.

Ang Allah ay nagwika:


یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون


O kayo naniniwala, ang pag-aayuno ay inireseta para sa iyo bilang ito ay inireseta para kayo ay magbago, na ikaw ay maging maingat. (Qur'an, 2: 183)

Ang pag-aayuno ay ang pinaka mahusay sa pagkontrol ng pag-uugali ng likas na ugaling hayop sa lalaki a/t bumuhay ng loob ng banal na gawain. Sa kasaysayan nakasaad, "Ang pag-aayuno ay isang kalasag apoy ng impiyerno." Ang mga nabanggit ay may tagapamagitan gawin ng mga tao sa pag-aayuno tao, siya ay magiging ligtas mula sa apoy ng Impiyerno. Sapagkat ang tao sa pagsunod at pagsamba pati na rin ang pagpigil ng huling orgasm sa pag-kotrol sa kalaunan makabisado ang diyablo sa loob at labas sa kanyang sarili. Iyon ay kung bakit ang Rasulullah Saw sinabi, "Ang diyablo ay nasa kadena sa buwan ng Ramadan, samakatuwid, humingi sa Diyos na hindi nila makokontrol mo."

Anong puwersa ang mga tao na gawin ang isang masamang bagay sa unang antas ay magmayamog Galit (libog na laging nangunguna ang kasamaan) at kagustuhan ng tao. Sa katunayan, nang matapos ng diablo ay nais na linlangin ang mga tao, ito ay ginagawa sa pamamagitan panyamog na galit. Ang Ramadan Muslim ay pag-aayuno, bermunajat at pagsamba na may layuning pagpapabuti ng moral at paniniwala. Gayon din naman, sila ay mapabuti ang panlipunang pag-uugali ng kanyang banal na gawain.
Ang lahat ng pagsamba ay ginagawa sa Ramadan ay isa lamang upang mabawasan ang papel na ginagampanan ng kalibugang Amarah, kaya ito ang landas na ginagamit ng diyablo upang tuksuhin ang mga tao na munting limitado.

Alinsunod sa mga talata ng Koran, si Satanas ay sumumpa na linlangin ang lahat ng mga tao, maliban sa mga taong taos-puso. Kaya, ang sinumang tao na nag-apela sa Diyos na may tapat at magdudulot ng sinseridad at pagkatapos ay ang diyablo ay walang paraan upang mangambala. Dahil, tulad ng tubig ay hindi kailanman makakuha ng sama-sama na may sunog, pag-alaala sa Allah ay hindi maaaring isinama sa mga tukso ni Satanas. Ang pareho ay kapwang eksklusibo at nagkakasalungatan. Samakatuwid, ang ibig sabihin ng mga kamay at paa ay terbelenggunya ng demonyo na ay sa mga buwan na Ramadhan, ang zikir at tandaan ang Diyos ay laging nasa inyo, kaya walang lugar para sa diyablo.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*