Pag-aaral upang Panatilihin ang pag-aayuno sa Ramadan 4

Pag-aaral upang Panatilihin ang pag-aayuno sa Ramadan 4

Sinabi ni Nabi Muhammad (saw), "O mga Muslim! Dapat nyong malaman na kung ilang mga tao ang nagsasagawa ng mga panalangin sa gabi, kundi ang tao na may mga problema lamang na na gumugising upang itayo ang panalangin ng gabi. Gaano karaming mga tao ay nag-aayuno, ang pag-aayuno ay siya lamang ang makakuha ng isang pakiramdam ng kagutuman at pagkauhaw. "


Sinabi ni Nabi Muhammad (saw), "O mga Muslim! Dapat nyong malaman na kung ilang mga tao ang nagsasagawa ng mga panalangin sa gabi, kundi ang tao na may mga problema lamang na na gumugising upang itayo ang panalangin ng gabi. Gaano karaming mga tao ay nag-aayuno, ang pag-aayuno ay siya lamang ang makakuha ng isang pakiramdam ng kagutuman at pagkauhaw. "

Ang pag-aayuno ng mga namumuno o namamatay na wika ay nangangahulugan ng lahat ng bagay. Sa mga tuntunin ng batas ay nangangahulugan ng nakapangyayari o pag-iwan ng walong mga bagay ng Iftar, mula sa madaling araw hanggang sa Maghrib ng azan may balak na isakatuparan ang utos ng Allah.

Isang taong magsagawa ng mga ordenansang panlabas at fiqh ng pag-aayuno at pagkatapos ay ang kanyang pag-ayuno ay tatangapin. Ngunit tatanggapin ng Allah at pagkatapos ay may mga mahalagang pangangailangan na dapat matugunan. Mga tinatanggap na pag-aayuno ay dapat magagawa upang palaguin ang pantaong espirituwal. Ang pag-aayuno tulad ng ito ay tapos na sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng hurisprudensiyang pag-aayuno. Iyon ay hindi ang pagkain at pag-inom at iba pang pinagbabawal habang pinapanatili ang mga sanga na labag sa batas na gawain, kahit makruh. Kung ang isa ay maaaring magsagawa ng mabilis na tulad nito, pagkatapos ay ang mabilis ay may-bisa at gawa ng ang pagsamba ay tinanggap ng Allah, sa sandaling pag-aayuno ay maghatid papunta sa landas ng pagiging perpekto at pagkakalapit sa Allah.

SinabNabi Muhammad Saw sinabi, "O mga Muslim! Dapat niyong malaman na kung ilang mga tao ang magsagawa ng mga panalangin sa gabi, kundi sa pananalangin siya lamang ay nagkaroon ng problema sa nakakagising sa gitna ng gabi. Gaano karaming mga tao ay nag-aayuno, ang pag-aayuno siya lamang ang makakuha ng isang pakiramdam ng kagutuman at pagkauhaw. "

Ang salita ni Nabi Muhammad (saw) ay nagpapakita ng likas na katangian ng dami at laki ng pagsamba ng isang tao ay hindi ipakita ang halaga ng kanilang pag-iral at ang mga resulta ng kanyang mga pagsisikap. Ngunit ang kalidad at kung paano sambahin ang mga kabutihan sa espirituwal na mga halaga.

Noong panahon ni Propeta Muhammad, ipinahayag sa pamamagitan ng dalawang kababaihan na nag-ayuno. Sa huling sandali ay huwag mag-ayuno, ang mga ito ay may napaka-masamang kalagayan dahil sa gutom at uhaw na kaniyang pinagdusahan. Sila ay nagpadala ng isang tao sa Rasulullah (saw) na humihingi ng kanyang pahintulot upang ma-break ang kanyang pag-ayuno.

Ipinadala ni Nabi Muhammad (saw) ang lalagyan sa kanila at sinabi, "Sabihin mo sa kanila, dumura ng marami kung ano ang iyong nakain!"
Ang lalagyan ay napuno ng laman at mga namumuong dugo. Nagulat ang pampublikong nakasaksi sa pangyayari.

Sinabi ni Nabi Muhammad Saw (saw), "Dalawang babae umiwas sa mga bagay na ayon sa batas. Habang may kaugnayan sa mga bagay na ipinagbabawal, kailangan nilang kanselahin ang kanilang pag-ayuno. Sila ay nakaupong magkatabi at sinimulan manggiba ng iba. Kung ano ang nasa lalagyan ay resulta ng tinatalakay nang iba. "


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Hinding hindi makikitungo sa usapang siglo