?>

Pag-aaral upang Panatilihin ang pag-aayuno sa Ramadhan 5

Pag-aaral upang Panatilihin ang pag-aayuno sa Ramadhan 5

Ang buwan ng Ramadan ay isang espesyal na buwan para sa mga sa’ir at mistisismong maka Diyos. Ngunit upang gawin ito kailangan ng tao para makamit ang kabutihan at itapon ang masama. Imam Sajjad (a), binanggit ang iba't ibang bisyo sa panalangin ika-8 ng Shahifah Sajjadiyyah sa may Mu'awwidzaat tema, lahat ng bagay ay dapat naming hilingin sa Diyos na pagsasanggalang sa kanya.

Ang buwan ng Ramadan ay isang espesyal na buwan para sa mga sa’ir at mistisismong maka Diyos. Ngunit upang gawin ito kailangan ng tao para makamit ang kabutihan at itapon ang masama. Imam Sajjad (a), binanggit ang iba't ibang bisyo sa panalangin ika-8 ng Shahifah Sajjadiyyah sa may Mu'awwidzaat tema, lahat ng bagay ay dapat naming hilingin sa Diyos na pagsasanggalang sa kanya.

Ayon sa Balitang Ahensiya ng Ahlul-Bayt (ABNA24) - Alinsunod sa mga pinaka-kasaysayan, sa unang buwan ng Ramadhan ay ang buwan ng bagong taon. Samakatuwid, maraming mga naniniwala kapag ang isang tao sa buwan na ito ay magagawang upang panatilihin ang mga materyal at espirituwal na karamdaman, ibig sabihin isang taon siya ay sa loob ng kalusugan. Gaya ng nabanggit, ang mga ito ay sa panahon ng gabi kailangan mag-sagawa ng Sala’t at-Tahajjud, bago pumasok sa buwan ng Ramadhan sinubukan upang ihanda ang kanyang sarili upang samantalahin hangga't maaari ang espesyal na okasyon sa buwan na ito. Kasama na ang pagtugis ng moral na kabutihan, sila din ang nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga bisyo.

Isa sa mga bisyo na maari mapigilan sa pagtanggap ng pag-aayuno ay Hirs o sakim. Ang Hirs ay nangangahulugan sa isang malakas na bias patungo sa isang bagay, kung saan ang isang bagay ay maaaring maging kapuri-puri o dapat sisihin. Si Nabi Muhammad (s), alinsunod sa talata 128 sa Surah Tawbah ibig sabihin kabaitan, kaligayahan at pag-unlad ng kanyang mga tao at siya ay nag-mamasipag upang gawin na mangyari ito. Hirs kapuri-puri sa kanilang mga sarili Nabi Muhammad(s) dahil sa kanyang malakas na pagnanais upang iligtas ang kanyang mga tao. Habang Hirs –suklam naman ay makabuluhang sakim at tao ay kailangan humiling ng proteksyon mula sa kaniyang Allah.

Sa panalangin ni Imam Sajjad (a), bilang suklam na likas sa katangian na ito nang sa gayon ay tinatawag na Hayjan al-Hirs
اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص

Ang likas na katangian ng Hirs ay lapastangan o sakim sa isang bagay na gumagalaw ang kaluluwa ng tao upang ilipat sa mas masidhi sa harap ng humantong sa lumalabag sa karapatan ng iba at hindi nagbabayad ng pansin sa mga banal na batas.

Iyon ang dahilan kung bakit ito tinatawag na sakim sa kalikasan ay maaaring gumawa ng isang makahulugang-tao. Ang tao ay dapat humingi ng pagkubli sa Paginoong Allah mula sa mga ari-arian at palitan ito ng qana'ah likas na katangian na kung saan ay nangangahulugan ang sapat nito.

Dapat nating tandaan ang pangangahulogan ni Nabi Adam (a) sa kaniyang kamalian dahil siya'y tinuksuh ng diyablo. Si Propeta Adam (a) ay isang kawalang-hanggan at tinutuksoh sa pamamagitan ng kasakiman ng demonyo sa kanya para sa walang hanggan. Kahit pa ang Propeta Adam (a) ay ipinagbabawal na sa kaniya kainin ang ipinagbabawal na bunga, ngunit dahil sa likas na katangian ng mga ito ay pinukaw parin sa pamamagitan ng diyablo, sa wakas ay kinain niya ito.

Kaya ang kaapu-apuhan ni Nabi’Ullah Adam (a) ay matukso sila ng diyablo sa ganitong paraan. Inilalarawan ni Satanas sa mundo at sa mga kalayawan ng buhay na ito lamang bilang walang hanggan para sa kanila. At kailangan naming siguraduhin na ang mundo ay hindi permanente at ay darating sa isang dulo. Mayroon tayong makita para sa isang bagay na walang hanggan at walang pagbabago.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*