?>

Pag-aaral upang Panatilihin ang pag-aayuno sa Ramadhan 6

Pag-aaral upang Panatilihin ang pag-aayuno sa Ramadhan 6

Saurah al-Ghadhab o kaya hindi makaka-pigil sa kaniyang galit, kabilang ang bisyo ng tao na nangangailangan ng pagkubli sa kaniyang Panginoong Allah upang mapanatili lumayo mula sa mga ari-arian. Ang tao ay kailangan subukan maiwasan ang paglitaw ng mga katangiang ito sa kanya sa lahat ng oras, lalo na sa panahon ng Ramadhan.

Saurah al-Ghadhab o kaya hindi makaka-pigil sa kaniyang galit, kabilang ang bisyo ng tao na nangangailangan ng pagkubli sa kaniyang Panginoong Allah upang mapanatili lumayo mula sa mga ari-arian. Ang tao ay kailangan subukan maiwasan ang paglitaw ng mga katangiang ito sa kanya sa lahat ng oras, lalo na sa panahon ng Ramadhan.

Ayon sa Balitang Ahensiya ng Ahlul-Bayt (ABNA24) - Ang buwan ng Ramadhan ay ang buwan upang magsipaglinis at maghanda upang gumuhit ng mas malapit sa Panginoong Diyos. Ang buwan ng Ramadhanang ay buwan na pinakamahusay na pagkakataon upang mapalago sa lahat ng espirituwal at potensyal ng tao.

Ngunit bago ang lahat ng ito, ang tao ay dapat linisin ang kanilang mga puso, lahat ng mga karumihan. Katulad ng isang mag-sasaka na nais palaguin ang mga bulaklak. Bago isagawa nito, kailangan niya magkaroon ihagis ang bato at alisin ang damo na maka-distorbo sa lupa bago magtanim ng mga bulaklak. Pagkatapos gumawa nito ay ang hardinero panannim na binhi ng interes.

Isa sa mga bisyo at dumi na kailangan tanggalin, pagdating ganitong buwan g buwan ng Ramadan ay ari-aring galit na wala sa lugar at yung bang mga klaseng galit na hindi maaaring kokontrolin. Galit na hindi makokontrol na pag-uugali tulad ng apoy na nanggagaling mula sa loob, ngunit sunugin sa labas ng mga tao. Ang galit ay gumaganap tulad ng isang militar na puwersa.

Kapag ang militar sa ilalim ng kontrol ng pamahalaan ay makatarungan at pantay-pantay, pagkatapos ang kapangyarihan na ito ay magagarantiya ang seguridad ng estado, kahit na sa isang mahalagang kadahilanan sa paglago ng ekonomiya. Sa kabaligtaran, kung militarya puwersa ay sa labas ng kontrol ng mga dahilan, hindi lamang ay hindi ginagarantiya seguridad, ngunit gumagawa nito ng kudeta at ang pagpapatay ng mga inosenteng sibilyan.

Ang likas na katangian ng galit sa isang pulutong ng kasaysayan ay madalas ikumpara sa apoy. Dahil ang apoy na nagsimula mula sa mga klase pinagmulan ng paglikha ng mga diyablo. Samakatuwid, ang bawa't mapoot, pumapatay ng liyab ay una sunugin ng kanyang sarili. Kagalitan ay sirain niya ang katawan at kaluluwa. Kapag ito ay lumitaw na sa galit, sa pamamagitan ng sarili ito dahil maging nasa gilid nito. Iyon ay kung bakit kapag ang isang tao ay galit, siya magsalita o mag-aplay na hindi kailanman ginawa kapag nasa isang estado ng kalmado.

Sa isang pulutong ng mga kasaysayan, kondisyon na mag-papahirap sa mga taong galit ay tinatawag Thaisy, nangangahulugan mas magaan at mas mababa ang kaniyang kahulugan. Pag-uugali at pagbati sa isang taong galit na maging masama at ang kanyang mukha ay madilim.

Bukod dito, ang likas na katangian ng kasamaang ito ay aangat sa isang taong galit. Dahil kapag ang isang tao ay galit, ang lahat ng mga Shaytan na hindi lumilitaw sa kanyang pag-uugali ay tila halata. May isang tao kung saan sumakay sa kanyang sarili ang galit, siya ay madaling lumalabag sa mga karapatan ng iba.

Sa galit ay nailagay sa ibang lugar, ang isang tao habang ang pakikipag-usap nang normal ay naglalaman ng mga paratang at gibah, kahit na pang-aapi sa karapatan ng iba. Kaya, isang galit ay saloobin ng hindi sa lugar ay makapinsala ng tulay sa pag-ibig sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya, mga kaibigan at katrabaho, na kung saan ay mahirap upang ayusin ito muli.

Ang isang tao na nagnanais pumasok sa banal na salu-salo sa buwan ng Ramadan ay dapat magkaroon ng pagtatangi sa likas ng katangian mula sa galit at salungat ang epekto nito. Dahil kaya niya magalit kahit nang hindi sa lugar ay magagawa niya ring matanggal mula sa kaniya ang mga biyaya ng Ramadhhan.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*