?>

Panimula ng Istighfar (Pagsisisi 1)

Panimula ng Istighfar (Pagsisisi 1)

Ang Ramadan, mga pagkakataon para sa pag istigfar noong nakaraang Biyernes sa buwan ng Ramadan ay isang pagkakataon hindi dapat nasayang sa pamamagitan ng kanilang panalangin, naniniwala at puso mapangalagaan. Gusto kong linawin ang isang talakayan na tumutugon sa buwan ng Ramadan sa buod at paalala para sa sarili ko. Ang talakayan ay Istighfar.Ang Ramadan, mga pagkakataon para sa pag istigfar noong nakaraang Biyernes sa buwan ng Ramadan ay isang pagkakataon hindi dapat nasayang sa pamamagitan ng kanilang panalangin, naniniwala at puso mapangalagaan. Gusto kong linawin ang isang talakayan na tumutugon sa buwan ng Ramadan sa buod at paalala para sa sarili ko. Ang talakayan ay Istighfar.

Ang isa sa mga pagkakataon para sa pag-istigfar ay ang buwan ng Ramadan, habang ang Ramadan ay halos na hihigit sa lahat. Kapag ang natitirang mga araw ng ito ay paulit-hindi namin isagawa upang makamit pagpatawad at banal na pagpapala sa paglipas ng kasalanan at sa ating pagkakamali at pagkatapos ay magpahinga na sigurado kami ay mawawala. Ang mga tao ay talagang talunan ay ang mga taong hindi makatanggap ng mga biyaya mula sa Allah sa buwan na ito, habang ang isang paraan upang makamit ang banal na biyaya ay kapatawaran.

Ang pagpapatawad ay tinanong para sa kapatawaran mula sa Diyos at nais niyang humunigi ng kapatawaran. Ang Istighfar ay nakuha ng isang pulutong ng diin sa mga talata ng Koran. Kami ay humiling sa iyo na magsisi ng kasalanan na pag-aari. Walang sinuman na kahit sino ang nagsasabi na walang kasalanan. Siyempre, iba't ibang mga ordinaryong tao ang kasalanan sa kasalanan tagapag-alaga ng Diyos at ang mga taong malapit sa kanya. Si Imam Ali din ay nakapag -istigfar, ngunit humingi ng tawad, siya ay hindi umayon sa mga pagkilos na ginawa namin. Siya ay nag-istighfar para sa isang bagay na kung sino ang paririto.

Kami ay mga ordinaryong tao sa personal at sosyal na buhay na may isang pulutong ng mga pagkakamali, pagsuway, at ang kasalanan ng buong tapang sa Diyos. Para sa kailangan naming pag-istighfar. Gusto kong sabihin na ang isang maikling babala sa loob ng ilang minuto sa isyung ito sa isang oras ng sermon na ito.

Istighfar sa tula at kasaysayan

Una, ang pinaka-mahalagang bahagi ng panalangin na makuha namin mula sa Imam Maksum bilang ay kapatawaran. Ito ay nagpapakita ng pangangailangan ng madaliang pagkilos ng kapatawaran. Panalangin Kumail basahin mo tuwing Biyernes at ay isa sa mga pinakamahusay na panalangin na nanggagaling mula sa mga Imam Maksum bilang, kapag nakakakita tayo mula sa umpisa hanggang sa dulo ng panalangin ay naglalaman istighfar; na nakikiusap sa isang estilo na ay naiiba.

Sa simula ng iyong mga panalangin ay nanunumpa sa pamamagitan ni Allah. Sa Kanyang awa, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang jabarut, ang Kanyang kaluwalhatian, ang Kanyang liwanag. huwag mong ipanumpa ang sampung katangian ng ang mga katangian ng Rubuiyah Diyos nang taimtim at estilo ay napaka-pino, bilang mga espesyal na mga salita ng Imam Maksum.

Pagkatapos sumusumpa ng sampung beses sa pangalan ng Diyos, hilingin mo sa Diyos na patawarin ang limang uri ng kasalanan.
اللهم اغفر لی الذنوب التی تهتک العصم ...

Ang kasalanan punitin ang tabing ng proteksyon ng tao. Mga kasalaan na baguhin sa mga pabor. Pabor na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tao ay maaaring mabago sa pamamagitan ng ilan sa kasalanan. Ang mga kasalanan na ginawa ang kalamidad na ibinaba ng Diyos sa tao. Ang mga kasalanan na magsagawa ng dasal ang tao na walang diijabahi ng Allah.

Pansinin kung paano ang mga kamalian at pang-aabuso ay maaaring magkaroon ng mapaminsala at pumipinsala na epekto sa mga tao. Samakatuwid ang pangangailangan upang hilingin sa Diyos na patawarin tayo. Katulad din sa Abu Hamzah Tsumali panalangin at ang mga panalangin ng iba. Kapag nakinig kami na ang karamihan sa mga panalangin ay pinaandar na patawarin ng Diyos.

Kapag nakikinig sa Koran sa madaling sabi may nakita akong maraming mga ekpresyon ng mga propeta sa kanyang mga tao. Ang kanilang pangungusap tulad nito
و ان استغفروا ربکم

Ang pag-istighfar na ito ay ang tawad at pagpapatawad sa kasalanang petisyon na maaaring magbigay daan para sa iyong kaligayahan.

Ang unang hakbang ay kapatawaran. Istighfar dulot ng tao upang magsisi. Dahil ang pagsisisi ay hindi lamang humihingi ng tawad, pero ang pagsisisi ay bumalik mula sa maling landas. Ang unang hakbang na bumabalik sa mga kawani na tao ay humihingi ng kapatawaran mula sa Allah.

Biyernes sermon ni Ayatollah Sayid Ali Khamenei sa Tehran sa 1367 HS
Pinagmulan: Goftar Panj-e Hazrat-e Ayatullah Khamenei Sangay ng Esteghfar va dar dar Taubeh Mah-e Ramezan, Mouzoui Komite, Tir 1393.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*