?>

Ulirang Buhay ni Hadrat Fatimah Zahra (sa) bilang pananaw na malakuti

Ulirang Buhay ni Hadrat Fatimah Zahra (sa) bilang pananaw na malakuti

Islam ay ipinakilala ni Fatima (sa) bilang ang kadakilaan at pribilehiyo malakuti sa isang halimbawa at isang modelo para sa mga kababaihan.


Islam ay ipinakilala ni Fatima (sa) bilang ang kadakilaan at pribilehiyo malakuti sa isang halimbawa at isang modelo para sa mga kababaihan.

Ang panlabas na buhay, Jihad, pakikibaka, kaalaman, pagsasalita, sakripisyo, katapatan sa kanyang asawa, tulad ng ina, tulad ng asawa, paglilipat, paglahok sa bawat yugto ng pampulitika, militar, rebolusyon at ang kadakilaan niya mula sa lahat ng panig na gumawa ng malaking tao ay magsisiyukod sa harap niya, espirituwal na posisyon din, pagtugtog ng biyolin at pagpapatirapa, ay nasa santuario ng pagsamba, panalangin at Sahifah, pagsusumite, sangkap malakutinya at espirituwal na mga elemento at mga katulad sa kumander ng mga mananampalataya at Rasullah (saw).

Ito ay isang babae. Ito ang halimbawa ng mga kababaihan na nais na ginawa ng Islam. (Sa isang malaking pulong sa mga kababaihan, 26/10/1368)
Pagkuha ng Aralin mula sa Pagpapahayag at bilang Kilusang Malakuti ni Hadrat Fathimah Zahra (sa).

Sa kaninu-nunuan posisyon ng pagkatao, kung saan ang kadakilaan ng malakuti na pinagsama sa katotohanan ng pisikal at kabuuhan pantaong ay ipinapalagay na espirituwal at pagkatapos ay sa oras na iyon sa bawat pagkilos at galaw at ang mga salita sa kanilang mga bibig, ang isang aralin para sa amin kung sino ang nasa likod na ito.

Hindi sapat na para sa amin na alam naming ang panahon ni Hadrat Fatima (sa) sa likas na katangian sa taas ng kadakilaan at kung paano at ay magiging sa likas na katangian ng kahulugan at mga anghel.

Siyempre, alam namin para sa isang Makrifat. Kapag ang isang Makrifat ay maaaring makuha sa pamamagitan ng isang tao at kahit na pagkatapos ay hindi tapat na paraan bukod sa lilim ng kawanggawa, ay isang bagay na lubhang mahalaga.

Ang Ma'rifat ay dalisay at malinaw bilang ang paliwanag na kahulugan na hindi maaaring makuha sa pamamagitan ng anumang tao. Ang mga tagapag-alaga ng Diyos lamang ang makauunawa sa kanto. Sa lawak na alam namin at nauunawaan namin mula sa ito ay kailangang maging isang aralin para sa amin sa kilusan at kawanggawa.

Ang mga tagasunod ng Ahlul- Bait (AS) na hindi kalimutan ito. Syempre, ang lahat ng mga Muslim ay nag-ambag din. Ito ay tulad lang ing kaunti pa ang kaalaman sa karagdagan sa mga tagasunod ng Ahlul- Bait (AS). Hindi sa lahat ng oras. Karamihan sa mga tao na hindi ang mga tagasunod ng Ahlul-Bait (AS), diyan ay walang mas may-katuturan nangungunang gilid kaalaman tungkol sa Ahlul Bait (AS).

Gayunpaman, sa loob ng mga limitasyon at sa pangkalahatan ay halos pag-aari ng mga tagasunod ng Ahlul- Bait (AS). (Sa isang pulong sa mga mambabasa sa awit ng Ahlul Bait (AS) bilang Hadrat Fatima (sa) ay ipinanganak sa taon, 1369/10/17).

Kapuri-puri Fatima; Aralin Para sa Pribadong buhay, Sosyal at sa tahanan.

Mga Muslim na kababaihan sa personal, panlipunan at sambahayan ay dapat gawin ang mga buhay ni Hadrat Fatima (sa) bilang ng rasyonalista, katalinuhan at kataas-taasang kaalaman bilang isang halimbawa at isang aralin para sa kanya. Dapat nilang sundin ang Hadrat Fatima (sa) sa mga tuntunin ng pagsamba, ang kanyang pakikibaka, ang kanyang presensya sa larangan, kinuha ng isang malaking desisyon sa gitna ng lipunan, bilang isang tagapangasiwa ng bahay, na nakatuon sa kanyang asawa at isang maka-diyos na magulang.

Dahil ang mga babae sa buhay ng Islam ay nagpapakita na ang isang Muslim na babae ay upang sundin si Hadrat Fatima bilang makapasok sa pulitika, trabaho, negosyo at gumaganap ng isang papel sa gitna ng lipunan pati na rin sa isang estado ng pag-aaral, pagsamba, debosyon sa kanyang asawa at upang turuan ang mga bata at gumagawa ng marangal na anak na babae ng Rasulullah (saw) bilang isang halimbawa at modelong papel. (Sa isang pangkalahatang pagpupulong sa mga kababaihan sa linggo, 1372/09/17).

Ang pagtatagpo ng tatlong sagutin Bilang ina ng tahanan, Presensiya sa mga Tao at sumamba sa Diyos ang Buhay ni Hadrat Fatima (sa).
Sa araw-araw na buhay ni Hadrat Fatima (sa), mayroong isang mahalagang punto at ito ay ang sawikain sa pagitan ng buhay ng isang Muslim na babae sa kanyang pag-uugali sa kanyang asawa at mga anak at magsagawa ng mga obligasyon nito sa bahay ng isang dako at sa kabilang dako sa pagitan ng mga tungkulin ng isang mandirigma na ang pangako at walang pagod sa mukha ng pamulitka makabuluhang mga kaganapan pagkatapos ng kamatayan ng Rasulullah (saw) kung saan siya ay nagpunta sa moske at gumawa ng isang pananalita at ipahayag ang kanilang opinyon, upang ipagtanggol at magsalita.

Siya ay ganap na mandirigma at walang humpay at nakataguyod ng makalipas sa harap ng lahat ng paghihirap. Ang ikatlong bahagi na siya ay isang dalubhasa sa pagsamba at panalangin aktor sa madilim na gabi, yumukod sa harap ng Diyos, sa banal na lugar ng pagsamba ng batang babaing nananalangin sa Diyos. Ito ang panig nang isang hanay ng mga tatlong maliwanag na spot pati na ang buhay ni Fatimah Zahra (sa). Hindi niya ihiwalay sa tatlong panig.

Ikaw ay nasa isang kapaligiran sa trabaho at buhay ay gawin ang iyong mga personal na mga obligasyon na may kaugnayan sa kanilang mga asawa, mga anak, mga kapitbahay at mga kaibigan sa iyo. Gumawa ng araw-araw na panlipunang relasyon na rin.

Kasabay nito maging naroroon sa larangan ng pulitika, ang arena ng rebolusyon at ang mga bagay na hiniling sa pamamagitan ng mga sosyal na sistema, halalan, digmaan, ipinahayag ang pagnanais na rebolusyon at pambansang kallakihan sa buong bansa at sa mundo at ipinaliwanag ang pampulitikang kalooban para sa iyo sa arena ng pampulitika.

Kailangan mong panatilihin ang iyong presensya sa kaganapan ng parada at pag-unlad, digmaan at halalan at pampulitikang paniniwala sa iyo sa oras upang ipaliwanag ang mga opinyon ay sapilitan.

Patugtugin ang isang papel sa pagtukoy ng kapalaran ng bansa at ang rebolusyon. Kasabay ang reporma nang iyong espirituwal na koneksyon at ang inyong mga puso sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba, pansin, pag-alala at presensya, espirituwal at humingi ng tulong sa Diyos, magtiwala sa Kanya at upang manalangin-manalangin ng sunnah at sapilitan.

Tatlong panig ng ito ay upang bumuo ng isang Muslim. Nais ang Islam ay mula sa amin. Kung tatanungin, paano mangyayari iyan? Kami ay responsable, na mayroon kaming isang halimbawa na bilang si Fatimah Zahra (sa) (Sa isang magkasanib na pulong ng namamahalang kawani, 1368/09/22).

Kapuri-puri Pag-uugali at Kaalaman sa Buhay ni Hadrat Fathimah Zahra
Si Hadrat Fatimah Zahra (sa) ay isang modelo para sa buhay ng isang Muslim na babae. Dahil sa pagiging simple ng buhay anak na babae ng Rasulullah (saw) ang kawalan ng psychiatric konsumerismo, siya ay maaaring maging ang pinakamahusay para sa aming kasalukuyang mga babae.

Si Hadrat Fatimah Zahra (sa) mula sa gilid ng Islamikong pag-iisip at kaalaman, ay isa ang mga lider ng Islamikong pag-iisip at siya ay isang guro para sa kanyang mga anak at para sa kanyang mga mangangaral. Siya ay upang turuan ang kanilang mga anak sa Islamik, na may Islamkong pag-iisip at ang kapaligiran ay puno ng mga espirituwal na tahanan ng Islam.

Mahusay na tao at ito ay kagalang-galang na lumahok sa mga sandali na kailangan kahit sa mga pampublikong pagtitipon. Bukod sa pananalita, ipinaliwanag din niya ang iba't-ibang mga problema ng mga tao sa kanyang pananaw. Siya ay isang mandirigmang babae, nagkakaisa-isa, matalino, siyentipiko at sa parehong oras ay isang tagapangasiwa ng bahay at hindi nagrereklamo, pati na rin bilang isang role model para sa mga kababaihan sa buong mundo.

Dahil ang haba ng pag-iisip, edukasyon ng kanilang mga anak, naororoon sa lahat ng panig sa parang at ang kanyang mga salita upang ang iba ay maaaring maging isang magandang aralin. Ang mga babae na may paggalang sa mga magulang, pagsamba, lakas ng loob, pagtuturo sa mga bata, pananampalataya, pamahalaan ang bahay, nang pinapanatili ang init ng sambahayan, ay maaaring isagawa si Hadrat Fatima bilang isang halimbawa. (Ang panalangin sermon Biyernes 1364/04/11).

Kapuri-puri ag matalino, matapang at maingat sa lahat
Si Hadrat Fathimah Zahra (sa) sa mga tuntunin ng katalinuhan at kaalaman ay gawin ang isang bagay upang kapag pinag-pag-pag-aralan ang isa sa kasalukuyang pampulitikang mga problema, makita na siya ay talagang matalino at makapangyarihan.

Siya ay matalinong babae sa karagdagan sa pananampalataya at kabanalan. Pagkatapos ay sa mga tuntunin ng kabanalan, kadalisayan, maagang pangaralan ang mga bata, sa mga tuntunin ng pagmamahal sa kanyang asawa, sa gilid ay hindi mahalaga sa mundo. Sa gabi ng kanyang kasal, ang kanyang buhay.

Sa mga tuntunin ng paglaban, katuwiranan, mula sa gilid upang matiis ang kahirapan, sakit, pambubugbog, nang matagal na pighati; ang lahat ng ito ay katangian ni Hadrat Zainab (sa) na walang katulad.

Ang lakas, pagkamapilit, tiyaga, tapang,mataas na espiritu, pag-intindi, ang mga tamang salita, ito ay may lahat ng mga katangian na pag-aari sa pamamagitan ng mga lalaki, kapanahunan, ay hindi matunaw at walang pasanin ng depresyon sa harap ng kalamidad at makatiis. Oo, ito ay tulad ni Zainab Kubra (sa). Ang mga ito ay ang mga halimbawa sa inyo.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*