?>

Ayatollah Ramadani: Ang mga Ahlul-Bayt (AS) ay isa sa mga komprehensibong modelo / hinahangad ng mga kaaway na magtanim ng kawalan ng pag-asa, kaya ang diwa ng pag-asa ay kailangan muna ipasok sa mga lipunan

Ayatollah Ramadani: Ang mga Ahlul-Bayt (AS) ay isa sa mga komprehensibong modelo / hinahangad ng mga kaaway na magtanim ng kawalan ng pag-asa, kaya ang diwa ng pag-asa ay kailangan muna ipasok sa mga lipunan


Ayatollah Ramadani: Ang mga Ahlul-Bayt (AS) ay isa silang mga komprehensibong modelo/ hinahangad ng mga kaaway na magtanim ng kawalan ng pag-asa, kaya ang diwa ng pag-asa ay dapat na ipasok sa mga lipunan. Ang Kalihim-Heneral ng Mundong Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS) ay nagsabi: May mga nagsusumikap sa kanilang pananalita at pag-uugali upang kumpiskahin ang Ahlul-Bayt (PBUH) at bigyan ng pansin ang ilan sa kanilang mga sukat sa edukasyon, habang ang mga Ahlul-Bayt (PBUH) ay mga komprehensibong modelo para sa sangkatauhan, at maaari nating piliin ang mga pinakamahusay na pamamaraan mula sa kanilang pamumuhay upang makamit ang totoong mga aral ng Islam, dapat nating piliin ang pinakamahusay sa bagay na ito.

Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (as) ABNA News Report: Bumisita ang Pangkalahatang Kalihim Heneral ng Mundong Asemblea ng AAhlul-Bayt (as) at mga opisyal nito at kawani ng World Assembly ng Ahlul-Bayt (as) sa dambanang yumaong Imam Khomeini at nag-update kasama na ang Charter at nagtanghal ng mga rosas at bulaklak sa kanya bilang bigyang-pugay sa Ika-42 anibersaryo ng Islamikang Rebolutsyon ng Iran.

Nagbigay din ng talumpati si Ayatollah Ramadani, sa okasyong sinabi niya: Na ang Islamikang Rebolusyon ay mayroong tatlong haligi. Ang unang haligi, ay ang kahulugan ng komprehensibong Islam sa lahat ng mga sukat nito, lalo na ang kontra-kolonyal at mayabang na sukat na muling binuhay ni yumaong Imam Khomeini (ra). Ang pangalawang haligi ng sistema ay pamumuno, at ngayon ang pinuno ng rebolusyong Islam ay naglalakad sa landas ni yumaong Imam Khomeini (pagpalain siya ng Diyos) mismo, at ang pangatlong haligi ay ang mga mamamayan.

Sa pagpapaliwanag ng mga haligi ng rebolusyong Islam, sinabi ng Kanyang Eminence: Tinukoy niya ang sistema bilang republikano, tulad ng pagtukoy niya sa konstitusyon at nilalaman ng sistema bilang Islamika, at samakatuwid ang katwiran at moral ng sistema ay dapat na muling buhayin batay sa mga prinsipyo ni Imam Khomeini (nawa’y pagpalain ng Diyos ang kanyang kaluluwa), at kinakailangan upang sumulong patungo sa hustisya sa iba`t ibang larangan, at ang kalatagan ay dapat laganap na Sa isang malaking sukat, upang maisama ang lahat ng mga bahagi ng bansa, at kung nais nating itaas ang balanse ng seguridad ng sistema, kailangan nating palakasin ang tatlong haligi na ito.

Tungkol naman sa mga tungkulin ng International Council of the People of the House (PBUH), nagpatuloy siya: Ang pinakamahalagang tungkulin ng Konseho ay upang buhayin ang Paaralan ng Ahl al-Bayt (PBUH), kung saan nakabatay ang rebolusyon, at para sa Konseho na magturo sa iba`t ibang sukat ng Islam tulad ng makatuwiran at sukat sa moralidad, at tumayo sa harap ng ekstremismo at ekstremismo.

Idinagdag pa ni Ayatollah Ramadani: Mayroong mga naghahangad, sa kanilang pananalita at pag-uugali, na kumpiskahin ang Ahlul-Bayt (PBUH) at bigyang pansin ang ilan sa kanilang mga sukat sa edukasyon, habang ang mga Ahlul-Bayt (PBUH) naman ay mga komprehensibong modelo para sa sangkatauhan, at maaari nating piliin ang pinakamahusay na mga pamamaraan upang makamit naman natin ang tunay na mga aral at katuruan ng Islam. Sa halip, dapat nating piliin ang pinakamahusay sa mga bagay na ito, ngunit sa kundisyon na alam natin ang mga merito ng kanilang mga salita, ang kapayapaan ay sumakanila, inuutusan tayo na muling buhayin ang usapin ng mga Ahlul-Bayt (PBUH), at ito ang isa sa mga gawaing inilagay sa balikat ng mga whistleblower at mga pangkalahatang pagpupulong. Tulad ng pang-agham na gawain, responsibilidad ito ng World Assembly. Alinsunod dito, ang mga aktibidad ay dapat na nakatuon sa pagpapaliwanag sa paaralan ng Ahl ul-Bayt (pagpalain sila ng Diyos).

Tungkol naman sa dalawang mahahalagang aral na insidente ng Al-Ghadeer, dahil sila ang dalawang haligi ng kasaysayan ng Shiism, sinabi ng Kalihim-Heneral ng International Assembly ng Ahl al-Bayt (PBUH) na: Ang unang edukasyon ng Al-Ghadeer ay dapat gabayan ang pamayanan ng mamamayan sa kung sino ang pinakamahusay, at ang pangalawang aral ay ang tinapos ni Imam Khomeini (pagpalain siya ng Diyos), Ang Al-Ghadeer ay dumating upang ibahagi ang mga tao sa kanilang kapalaran. Ang bagay na nagpapataas ng balanse ng seguridad ng lipunan, at kung ang itong tatlong nabanggit na haligi ay pinalakas, tiyak ang sistema ay umabot sa mga prinsipyo nito, at ang pagdidirekta ng anumang dagok sa mga haligi na ito ay ipinagbabawal at pinahina ang sistema.

Ipinahiwatig din ng kanyang Eminence, na ang mga kaaway ay naghahangad na maikalat ang kawalan ng pag-asa sa lipunan upang ang mga nagawa ay hindi nakikita, na binibigyang diin: Dapat nating itago ang kawalan ng pag-asa at ang mga pagtatangka ng mga kaaway na naghahangad na ilayo ang mga tao sa mga opisyal, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyo sa tatlong awtoridad (panghukuman, ehekutibo at pambatasan).

Tungkol naman sa mga nagawa ng Iraniang Islamikang Rebolusyon, sinabi ni Ayatollah Ramdani: Kahit pa ang mga kaaway ay kinikilala na ang mga nagawa ng Islamikang Rebolusyon ay walang katumbas, ngunit hindi pa rin ito nangangahulugan na ang lahat ng mga hinihingi at prinsipyo ay natupad, at marami tayong isinulong sa mga larangan ng pang-agham at militar, ngunit kailangan nating gumawa ng higit pa upang makamit pa ng lubusan ang hustisyang Parliyamento, ang estado at ang hudikatura nito ay dapat na tayo nasa antas ng sistemang Islam.

Ang kanyang Eminence ay nagsabi: Si Imam Khomeini (nawa’y kalugdan siya ng Allah) ay naniwala sa kanyang Panginoon, ang kanyang hangarin, ang kanyang landas at ang kanyang bansa, na idinagdag ng rebolusyon ng Islam ay maaaring dahilan ng pagkakaisa ng bansang Islam sa buong mundo, sa pamamagitan ng pagkuha sa isang hindi mapigilan na puwersa sa larangan ng politika at panlipunan sa Islam.

.................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*