?>

Ayatollah Ramadani: Ang pagtaas ng moral sa mga opisyal ay nagpapataas ng kanilang pakiramdam ng katarungan at pag-unlad

Ayatollah Ramadani: Ang pagtaas ng moral sa mga opisyal ay nagpapataas ng kanilang pakiramdam ng katarungan at pag-unlad


Ayatollah Ramadani: Ang pagtaas ng moral sa mga opisyal ay nagpapataas ng kanilang pakiramdam ng katarungan at pag-unlad. Ipinaliwanag ng Kalihim-Heneral ng Pndaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) na ngayon ang larangan ng pananagutan sa sistema ng Islam ay ang larangan ng lahi sa moral, at sinabi niya: Ang pagtaas ng moral ng mga opisyal ay nagpapataas ng kanilang pakiramdam ng katarungan at pag-unlad.
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) Nagbigay ng talumpati si Ayatollah "Reza Ramadani, sa okasyon ng ilang sertipiko Noble ng Propeta (saww) at ang anibersaryo ng pagkamartir ni Haj Qassem Soleimani at ipagdiwang ang prestihiyosong martir ng mataas na hangganan mga guwardiya ng lungsod ng Wensley sa hilaga ng Iran, at sinabi niya: Alam ko ang mga talata at mga salaysay ng mga tao na ito ay umiiral sa may likas na moral.

Itinuro ng Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), na ang tao ay nagtataglay ng mga mystical na talento, at ito ay nagpapalit sa kanya bilang isang nilalang na lampas sa materyal na dimensyon.

Itinuro ng Kanyang Kamahalan, na ang makatwirang hilig ay nakadeposito sa loob ng tao at sa kanyang kaluluwa, at sinabi niya: Ang halaga ng espiritu ng buhay ng isang tao ay kasing dami ng atensyon at atensyon ng isang tao sa mundo ng kahulugan nito, mas binibigyang pansin ng isang tao sa mundo ang kahulugan at katotohanan, mas mataas ang kanyang katayuan at ranggo nito.

Binanggit ni Ayatollah Ramadani, na sa Araw ng Pag-huhukom, ay hindi sila binibigyan ng ranggo at posisyon para sa mga responsibilidad na kinakaharap noon ng mga tao sa mundo ng mundong ito, na binibigyang-diin pa niya, na ang pagsusuri sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay darating batay sa moral na ugali at papalapit sa sangkatauhan.

Ang kinatawan ng mga tao ng Gilan Province sa Iranian Leadership Council ay nagbigay-diin, na ang moralidad ay dapat punan ang lahat ng kapaligiran at mga lugar ng buhay ng tao, at nagpatuloy siya: Ang panalangin ay bahagi ng moralidad na ito at isang tunay na pagpapakita ng mystical at espirituwal na pagluwalhati sa harap ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

Idinagdag pa ng Kanyang Kamahalan: Ang moralidad ay hindi lamang sa panalangin at paggalang sa paglalakbay, ngunit kabilang na dito ang iba't ibang larangan ng lipunan, pamilya, paninirahan sa mga kaibigan, larangan ng edukasyon at edukasyon, pagkain at pag-inom, at iba pa...

Tinukoy ni Ayatollah Ramdani, ang mahahalagang aktibidad at pakikibaka ng mga guwardiya sa hangganan ng Iran, at binigyang-diin niya, na binanggit sa mga account na ang mga mata na hindi umiiyak sa Araw ng Paghuhukom ay siyang nagbabantay sa mga hangganan upang maibalik ang seguridad at protektahan ang lipunan.

At ang Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: Ang moralidad sa Islam ay may dalawang dimensyon sa lihim at sa publiko. Ang isang tao ay kailangang bigyang pansin ang katotohanan nang lihim, tulad ng kanyang Dapat itampok ang moralidad sa publiko at sa lahat ng arena. Ang moral ay ang imprastraktura ng hustisya sa lipunan.

Tinukoy din ng Kanyang Kamahalan ang diwa ng pagkamartir at ang moral na hilig ng mga martir, katulad ni Hajj Qassem Soleimani, at sinabi niya: Si Hajj Qassem, ay may komprehensibong moral sa lahat ng larangan ng buhay ng kanyang sariling buhay.

Sinabi ni Ayatollah Ramadani: Ang kadakilaan ni Hajj Qassem ay hindi lamang nagmula sa kanyang pakikipaglaban sa ISIS, ngunit siya, nawa'y maawa ang Diyos sa kanya, ay isang kababalaghan na may moral na sukat, at siya ay nagtataglay ng mataas na antas ng moral kung saan ang atensyon at pangangalaga ay dapat makuha.

Tinukoy ng Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), sa pananaw ng martir ni Soleimani sa kabataan, at idinagdag pa niya: Bakit natin sinisisi ang kabataan sa kapabayaan?! Hindi natin naiintindihan ang wika ng mga kabataan at hindi natin nauunawaan ang mga ito, at kung minsan ay pinipilit natin sila, dahil ang pag-unawa sa literatura ng kabataan ay isang mahalagang pang-edukasyon na pananaw.

Itinuro din ng Kanyang Kamahalan, na dapat nating gawin ang martir na si Soleimani, bilang isang bansa at isang kababalaghan, at sinabi niya: Ang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, sa isang talumpati sa kanya, ay ipinahayag ang martir, na si Soleimani bilang ang pinakasikat at makabayan na pigura.

Idinagdag pa ni Ayatollah Ramdani: Ang pakikilahok ng lahat ng bahagi ng mga tao sa libing ng martir na si Soleimani, gayundin ang pagtatatag ng higit sa isang libong konseho ng awa noong mga araw ng kanyang pagkamartir sa India, ay isang halimbawa ng isa sa mga sagisag ng ang kahanga-hangang pagpapahayag na ito ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko laban sa kanya (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan).

Ang kinatawan ng mga tao ng Gilan Province, sa hilagang Iran, sa Assembly of Experts ay itinuro nila si Haj Qassem Soleimani ay isang mahusay na pinag-aralan na nagtapos mula sa paaralan ng Fatimid, at sinabi niya: Ang Tenyenteng-Heneral Suleimani, kasama na ang kanyang pagbabalanse ng mga posisyon, ay hindi pinayagan sinuman na mawala ang kanilang karapatan sa mga isyung pampulitika at kultura.

Pagkatapos, tinukoy ng Kanyang Kamahalan ang mahalagang mensahe ng martir, na si Soleimani, na ang kanyang hinarap sa kanyang mga anak na babae, at sinabi niya: Si Hajj Qassem ay nagsagawa ng paghuhugas ng kanyang dugo upang ipanalangin niya ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat.

Kaugnay ng mga paghihirap na dinanas ni Heneral Soleimani upang ipagtanggol ang rehimeng Islam, sinabi ni Ayatollah Ramdani: Sa kabila ng lahat ng pagdurusa na dinanas ng martir, na si Soleimani, binigyang-diin niya sa kanyang kalooban na isinulat niya sa kanyang libingan ang parirala na siya ay isang "sundalo lamang." ng estado."

At ang Kalihim-Heneral ng Pndaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), ay nagsabi: Si Heneral Soleimani ay dapat pag-aralan hindi lamang bilang isang pinuno ng militar sa larangan ng digmaan, ngunit ang kanyang pagkatao ay dapat basahin sa pamamagitan ng kanyang pagtitiwala sa Diyos at ang kanyang pagsusumamo para sa mga hindi nagkakamali, sumakanila nawa ang kapayapaan, sa larangan ng digmaan.

Tungkol naman sa pagmamalasakit at pangangalaga sa moral ni Hajj Al-Qassem Solaimani, idinagdag ng Kanyang Kamahalan: Ang relasyon ni Tenyente Heneral Soleimani sa mga pinuno ng rebolusyon, ay ang relasyon ng mag-aaral at relasyon ng isang guro at ng kanyang estudyante, na puno ng pagmamahal at pagmalasakit.

Binigyang-kahulugan ni Ayatollah Ramdani, na ang martir, na si Soleimani bilang isang pinuno ng kapayapaan at pagkakasundo, at sinabi niya: Dati sinabi ni Heneral Soleimani sa kanyang talumpati, na hindi tayo naghahangad na gumawa ng mga patayan at pagpatay, ngunit sa halip ay naghahanap tayo ng mga mamamatay-tao at kriminal at gusto nating labanan ang kawalang-katarungan at pang-aapi..

Ipinahiwatig ng Kalihim-Heneral ng Kalihim-Heneral ng Pndaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), na ang ating lipunan ay nauuhaw sa moral na tinatamasa ni Haj Qassem Soleimani, at idinagdag pa niya: Isa sa pinakamahalagang katangian ng mga naghihintay sa paglitaw ng Imam al-Qa'em (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan), ay ang moral sa kanilang mga kaluluwa.

Itinuro din ng Kanyang Kamahalan, na ngayon ang larangan ng pananagutan sa sistemang Islamiko ay ang larangan ng lahi sa moral, at sinabi niya: Ang pagtaas ng mga moral sa mga opisyal ay nagpapataas ng kanilang pakiramdam ng katarungan at pag-unlad sa buong lipunan.

........................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*