?>

Ayatollah Ramadani: Si Imam Al-Zaman (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan) ay ang pagpapakita ng malawak na awa ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat

Ayatollah Ramadani: Si Imam Al-Zaman (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan) ay ang pagpapakita ng malawak na awa ng Diyos na Makapangyarihan sa lahatAyatollah Ramadani: Si Imam Al-Zaman (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan) ay ang pagpapakita ng malawak na awa ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Ang Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: Ang pinakamalaking tungkulin ng mga Shiah sa panahon ng paninirang-puri ay ang maghintay para sa kaluwagan at ang paglitaw ng pandaigdigang estado ng Imam Mahdi (maaaring Pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan).Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Gaganapin ang decrees sa ipagdiwang ang anibersaryo ng kapanganakan mapalad ni Imam Hassan Askari (AS), na may partisipasyon ng Secretary-General ng World Assembly ng Ahlul-Bayt (AS), na si Ayatollah "Reza Ramadani", sa "Shiah Center Khoja, sa Paris, ang kabisera ng Pransya.

Sa mga kautusang ito, ang Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay nagbigay-diin sa pangangailangang upang malaman ang pangangalaga ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) at magmakaawa para sa nalabi ng Diyos (nawa'y Pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan), pagbibilang ng disiplina sa sarili, pagtuturo sa iba, at paghahanda sa lipunan at paghahanda nito para sa paglitaw mula sa mga tungkulin ng mga Shiah sa panahon ng paninirang-puri.

Naalala ng Kanyang Kamahalan ang mga salita ng mga matataas na iskolar ng Shiiah at ilang mga personalidad ng mga Shiah tulad ni Ayatollah Bahjat, na nagbibigay-diin sa pokus at interes na may kaugnayan sa kontemporaryong Imam (sumakanya nawa ang kapayapaan).

Itinuro din ni Ayatollah Ramadani, na ang impormasyon tungkol sa kahalagahan ng papel ni Imam Hassan al-Askari (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa mundo ng Shiismo at sa paaralan ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), at nagpatuloy: Ang kaalaman sa Shiah ay ang mga imam ay nakabuo ng kaisipang Islamiko, at iyon ay sa loob ng 250 taon pagkatapos ng paglisan ng pinakadakilang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan).

Ang Kalihim-Heneral ng World Assembly ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay humipo sa isyu ng mandato ng Baqiyat'Allah (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at pagkalooban siya ng kapayapaan), at sinabi niya: Ang Marangal na Propeta (kapayapaan sumakanya nawa) ay nagsabi, na ang Sunnah ni Imam Mahdi (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at pagkalooban siya ng kapayapaan) at ang kanyang talambuhay ay ang aking sunnah at aking buhay, ibig sabihin: Kung paanong ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay ipinadala bilang isang awa sa mga mga mundo; Ang natitira sa Diyos (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan) ay dumarating din upang palawakin ang banal na awa sa mundo at bumuo ng tunay na awa.

Tinukoy ni Ayatollah Ramsani, ang mga talata ng mensahe, na nagsasabing: Ang Makapangyarihang Diyos ay nagsalita sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan): "At hindi ka Namin ipinadala kundi bilang isang awa sa mga daigdig," bilang Ako, ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ang nagsabi tungkol sa kanyang mensahe: “Ako ay isinugo lamang upang gawing perpekto ang pinakamarangal sa moral, para sa kanilang mabuting moral, iyon ay, muling pagkabuhay.” Alinsunod dito, ang isa sa mga pinakakilalang katangian ng mga propeta ay ang kanilang mabuting moral, at tulad ng mga propeta ay isang huwaran at halimbawa para sa mga tao sa ibang mga lugar ng lipunan, tinularan din nila sila sa mabuting moral, kapwa sa indibidwal na moral at kaugnay ng mga isyung panlipunan; Alinsunod dito, si Imam Mahdi (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay dumating bilang isang awa at hindi pumarito upang pumatay, at siya ay humahawak ng espada sa leeg ng mga tao, at pagkawasak.Idinagdag ng Kanyang Kamahalan: Ayon sa nabanggit sa mga hadith ng mga Shiah, ang Imamuz Zaman (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan) ay ang pagpapakita ng malawak na awa ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Ang awa ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat, at ako ay ang malawak na awa ng Diyos, at ito ay isinalaysay mula pa sa mga hindi nagkakamali na [ang imam] ay nagkaroon ng habag sa kanila mula sa kanilang mga ama at ina, at si [Imam al-Mahdi (sumakanya nawa ang kapayapaan)] ay ang pinakamalawak sa inyo sa isang yungib, ang pinakamaalam at pinakamataas sa inyo.

Tinukoy ni Ayatollah Ramadani, na ang mga tungkulin ng mga Shiah sa panahon ng paninirang-puri, at nagsabi: Ang tungkulin natin sa panahon ng paninirang-puri ay kapareho ng tungkulin natin sa panahon ng presensya ng hindi nagkakamali na Imam (sumakanya nawa ang kapayapaan). Para kay Imam al- Mahdi (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan), ang estadong iyon na nagpapalaganap ng katarungan, katiwasayan, pagmamahalan at pagkakapatiran sa lahat ng tao.

Bilang pagtatapos, sinabi ng Kanyang Kamahalan: Upang maipatupad ang paghihintay para sa kaluwagan, kailangan nating kumilos ayon sa lahat ng mga utos ng Qur'an, ang Sunnah ng mahal nating Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) at sa kanyang Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), at gawin ang lahat ng aming makakaya upang maitaguyod ang isang henerasyon batay sa mga tuntunin ng perpektong tao at ang mataas na probisyon ng Islamic Sharia.

Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang Pangulo ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) International University, si Hojjat al-Islam, Dr. Said Jazari, ay sinamahan ang Kalihim-Heneral ng Konseho sa paglalakbay na ito sa Paris.

.....................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*