?>

Ayatollah Ramadhani: Ang bunga ng mga konseho ng Fatimiyyah (sa) ay nagpapataas ng kaalaman at moral

  Ayatollah Ramadhani: Ang bunga ng mga konseho ng Fatimiyyah (sa) ay nagpapataas ng kaalaman at moral

Ayatollah Ramadhani: Ang bunga ng mga konseho ng Fatimiyyah (sa) ay nagpapataas ng kaalaman at moral sa lipunan. Ang Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay nagsabi, na si "Hajj Qassem Soleimani" ay isang guro, natutunan niyang mabuti ang lahat ng kaalaman sa paaralan ngi Hadrath Fatimah (sa), at sinabi pa niya: Ang martir, na si hajj Qassem Soleimani, ay isang tao ng may malalaim na kaalaman at mataas na moral, at may espesyal na katahimikan na nasasaksihan sa kanyang pag-uugali at ng kanyang natural na moral.Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Sinabi ni Ayatollah "Reza Ramadhani al-Jilani" ng talumpati sa mga seremonya ng paggunita sa pagkamartir ni Lady Fatimah al-Zahra (sa), sumakanya nawa ang kapayapaan, sa dambana ng isa pang Ginang Fatimah Ma'soomah (sa), kapatid ni Imam Reza (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa lungsod ng Rasht sa hilagang Iran At ipinahayag niya: Ang himalang pang-edukasyon ng pinakadakilang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay ang presensya ng Imam (as), ang Pinuno ng mga Tapat (sumakanila nawa ang kapayapaan).

Ang Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay nagpahiwatig, na si Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay hindi gumawa ng anumang bagay na nakakapinsala at nagagalit kay Hadrath Al-Zahra (sumakanya nawa ang kapayapaan), na nagpapahiwatig na sina Hadrath Al-Zahra (sumakanya nawa ang kapayapaan) at Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay tinatamasa nila ang posisyon ng kawalan ng pagkakamali, at walang pagtatalo, hindi nag-aaway sa pagitan nilang dalawa.

Binigyang-diin ng Kanyang Kamahalan, na dapat tularan ng mga pamilya ang pag-uugali at moral nina Imam Amir al-Mu'minin (as) at Hadrath Fatima al-Zahra (sumakanya nawa ang kapayapaan), at idinagdag pa niya: Ang mga pagkakaiba lamang sa loob ng mga pamilya tulad ng diborsyo, paghihiwalay, at hindi pagkakatugma sa pagitan ng isang babae at ng kanyang asawa, at sa pagitan ng mga anak at ama at ina ay nagpapakita na hindi natin sinusunod ang pinakamarangal na moral at pakikiramay sa isat-isa. Talambuhay ng mga dalisay ng Imam (sumakanila nawa ang kapayapaan) at maging ang Banal na Qur'an bilang pinakamahusay na recipe para sa paglutas ng mga suliranin sa buhay ng panlipunan.

Naalala pa ni Ayatollah Ramadhani, na ang isang pagsasalaysay sa awtoridad ni Imam (as), ang Kumander ng Tapat, na si Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan), at nagpatuloy siya: Ang Kumander ng Tapat (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi, kung anuman ang nilalaman nito, na ang pinakamalapit sa inyo para sa amin ay ang pinakamahusay sa moral. Kaya, nais ng mga opisyal na pangalagaan ang mahahalagang utos na ito; Dahil minsan para maakit ang mga kabataan ay hindi na kailangang gumastos ng pera, maaari silang magabayan ng may paggalang at mabuting asal.

Ang kinatawan ng Lalawigan ng Gilan sa Iranian Leadership Council ay nagpahiwatig na si hadrath Fatima (sa), sumakanya nawa ang kapayapaan, ay palaging iginagalang ang Marangal na Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan), at idinagdag pa niya: Ang mga batang babae at ina ng Iran at di-Iran ay dapat tularan ang talambuhay ni Hadrath Zahra (sa).

Ipinahiwatig din ng Kanyang Kataas-taasan, na sa kasamaang-palad kung minsan ay gumagawa tayo ng mali sa Qur’an, at nagpatuloy siya: Minsan binabasa natin ang Qur’an para lamang sa gantimpala o sa kabantugan natin, habang ang Qur’an ay isang kumpletong recipe para sa buhay ng mga nilalang, at ito ay protektado mula sa mga sakit sa lipunan.

Binigyang-diin pa ng Kalihim-Heneral ng Konseho sa Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), na maraming problema at pagdurusa sa mga pamilya at tahanan, ngunit kung nagawang ilayo ng pamilyang lalaki ang kanyang sarili sa mga problema bago siya makarating sa bahay, ang pag-uugali ng mga bata at asawa ay hindi naganap sa paglabag sa mga panlipunang kaugalian ng masamang asal at salungatan sa magkabilang-panig.

Sinabi ni Ayatollah Ramdhani: Ang resulta ng pagdaraos ng mga pagtitipon sa mga araw ng Shahadath ni Hadrath Fatimah (sa) ay dapat nasa pagtaas ng kaalaman at moral ng bawat isa sa atin lahat.

Binigyang-diin pa ng Kanyang Kamahalan, na ang pag-unlad ng pamumuhay at ang reporma ng pag-uugali upang tayo ay makalakad sa tamang landas, at sinabi niya: Ang si "Hajj Qassem" ay isang huwaran para sa pag-unlad sa buhay, na malinaw at maliwanag sa lahat ng pagkakataon.

Ipinahiwatig pa ng Kalihim-Heneral ng Konseho s Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), na kung minsan sa pamamagitan ng ating pag-uugali ay gumagawa tayo ng kawalan ng katarungan sa mga Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), at kanyang ipinahayag: Ayon sa mga salaysay na iniulat mula sa mga Ma'soomeen (AS), hindi dapat basta-basta ang pagdarasal hangga't hindi natin niyayakap ang pagmamahal sa mga Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan).

Tungkol naman sa pag-kontrol ng tao sa kanyang sarili, upang siya ay magtamasa ng magandang buhay, ang kanyang Kamahalan ay nagsabi: Ang gayong pag-uugali ay dapat nasa loob ng kasayang pag-uugali ng tao, tulad ng dapat nating italaga sa ating mga gawain sa Mahabagang Diyos.

Binigyang-diin din ni Ayatollah Ramdhani, na kung ipagkakaloob ng isang tao ang kanyang mga gawain sa Diyos, siya ay magiging sa paningin ng Diyos, at pinangangalagaan siya ng Tga-Likha ang kanyang pagpapalaki at espirituwal na epekto.

Itinuro din ng Kanyang Kamahalan, na ang moral ay kabilang sa mga pangangailangan ng panloob ng tao, na dapat niyang bigyang-diin, at sinabi niya: Ang bawat tao ay may pananagutan at dapat niyang malaman kung ano ang kanyang pinaka-mabuting gagawin sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang kapit-bahay at sa kanyang mga kaibigan sa loob at labas ng kanyang pakikisama, at kung anong mga tagubilin ang dapat niyang sundin para sa mga mabubuting asal mula sa katuruan ng mga Ahlul-Bayt (AS) sa kaniyang pamumuhay.

Ipinahiwatig din naman ng Kalihim-Heneral ng Konseho sa Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), na si “Hajj Qassem Soleimani” ay isang pinaka-inpluwensyal na guro, natutunan niyang mabuti ang kaalaman sa paaralan ni hadrath Fatima (sa), at ipinahayag pa niya: Ang martir, na si Soleimani ay isang tao ng may mataas na kaalaman at ma-epektong moral, at may isang espesyal na katahimikan na nasaksihan sa kanyang pag-uugali at tunay na moral.

Binigyang-diin ni Ayatollah Ramadhani, sa kasamaang-palad, hindi natin natutunan ang mga konsepto ng paaralan ng Hadrath Al-Zahra (sumakanya nawa ang kapayapaan) ayon sa nararapat, at ilapat ang mga ito sa ating sariling pamumuhay, at sinabi pa niya: Dapat nating gawin ang ating buhay na may paglilinis at pagpipino sa sarili, mabuting asal, at hindi pananakit sa ibang kapwa.

Binanggit pa ng Kalihim-Heneral ng Konseho sa Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), na kung magagawa nating disiplinahin ang kaluluwa natin, magkakaroon tayo ng pagmamalaki, at ang ating mga salita ay makakaapekto sa iba nating kapaligiran.

..........................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*