?>

Ayatollah Ramezani: Ang pinakamagandang moral na katangian ay nasa pagkakaroon ni Imam Hassan (AS) / Ito ay lubos kinakailangang

Ayatollah Ramezani: Ang pinakamagandang moral na katangian ay nasa pagkakaroon ni Imam Hassan (AS) / Ito ay lubos kinakailangang

Sinabi ng Kalihim ng Pangkalahatang Pandaigdig ng Asamblea ng Ahl al-Bayt (AS): Sinubukan ng ilang tao si Imam Hassan al-Mojtaba (AS) upang magalit siya sa kanila, ngunit hindi nila magawa, ang pinakamahusay na mga birtud na moral ay nasa pagkakaroon ng hindi nagkakamali na Imam na ito.

Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA - Sa gabi ng ika-15 ng banal na buwan ng Ramadan at kung saan nakikipag-usap sa araw ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Imam Hassan al-Mojtaba (AS), ang ika-15 Conse ng "virtual na Sidong ng Ahlul-Bayt" ay ginanap.

Sa simula ng pagpupulong na ito, bilang paggalang sa kapanganakan ni Imam Hassan al-Mojtaba (AS), na na-broadcast nang live sa pahina ng ABNA News Agency sa Instagram (sa: www.instagram.com/en.abna24) noong Biyernes ng gabi, Mayo 10, 2020, ni Propesor Ali Alizadeh »Matapos basahin ang mga taludtod mula sa BAnal na Quran, binigkas niya ang mga tula bilang papuri kay Imam Hassan (AS) at pagkatapos ay ang Kalihim ng Pangkalahatang Kapulungan ng Ahlul-Bayt ( AS).

si Ayatollah "Reza Ramezani" ay tumutukoy sa tungkulin ni Imam Ma'soom (AS) na nagsabi: Si Imam Ma'soom ay isang gabay at may papel na ginagampanan at nagpapakita ng daan at nararapat, dapat malaman ng sangkatauhan ang kaparaanan upang maabot ang dapat, ang mga Imams ng ma'soomeen (A) dahil sa kanilang pagkumpleto at ligtas mula sa mga kamalian, alam nila na sila ay mabuti ang mga landas ng pagiging perpekto, at bawat tao na naglalayong maabot ang kanilang mga kababalaghan na natuloy at atktokto kaya makipag-usap sa Imam Ma'soom (a).

Ipinagpapatuloy niya: "Kinakailangan mong malaman ang mga Muslim na pang-agham at praktikal na buhay ng mga Imam ng Ahlul-Bayt (as), upang maipasok ang landas ng patnubay, dapat gamitin ang bawat pagkakataon upang mabigyan ng mga turo muro nguro Ma '

Ang Kalihim ng Pangkalahatang Pandaigdigang Asamblea ng Ahlul-Bayt (AS) ay pinatunayan niya: Ang sinasabi ng Banal na Qur'an, "Tanungin ang mga Ahlul-Dhikr kung ano ang bagay-bagay na hindi mo nalalaman. Ang sinasabi dito na Ahl al-Dhikr, ay walang iba kundi ang mga mahuhusay na Imam Ma'soomeen (as). "

Itinuring ni Ayatollah Ramezani na bigyang-pansin ang etika at pamantayan sa ugali bilang paraan ng isang ugali ng pamumuhay ng mga Imam Ma; soomeen (as) at tinukoy pa niya: Binibigyang binigyan ng diin ng Qur na ang tao ay dapat na nasa lupain ng moralidad at pag-uugali. Ang magagandang kalooban ay makikita doon sa mga taong may magandang moral na maaaring magkakaugnay sa iba.

Ipinagpapatuloy pa rin niya: Ang pinakamataas na kapahamakan para sa isang lipunan ay ang mga masasamanglipunan, sinabi ni Imam Hassan (AS) uugali, sinabi ni Imam Hassan (a) sa bawat pagsasalaysay na siya ay isang tao na nag-iisip ng mga mararaming tungkulin pagdating sa pagkain, ngunit hindi ka akialam sa dapat mag-isip ng ibang tao.

Dagdag pa ng Kalihim ng Pangkalahatang Pandaigdig ng Asamblea ng Ahlul-Bayt (as): , hindi kailangang maaiwan, ayon sa mga salaysay, pagmamasid ng paningin sa sarili, kasakiman at paninibugho. " Lahat ng mga ito ay kung saan sumisira ito ng sariling pagkatao.

Si Ayatollah Ramezani, na tumutukoy sa mga epekto ng masasamang katangian ng isang pagkatao ay nagsabi: siya ng kadakilaang pagsuporta sa ginawang masasamang ugali at kasakiman sa sarili. ri ang kadahilanan sa pag-date kay Propeta Adam (a) mula sa Langit ay kasakiman, ang sanhi ng mga masasamang moral ay katulad ng paninibugho,at ang kadahilanan nito kung bakit pinatay ni Habel ang sariling kapatid na si Khabel ay dahil lamang sa mga sanhi ng sakit na pagseselos.

Itinuring niya ang imoralidad na nagdadala ng mga hayop sa katawan at kaluluwa ng tao at tinukoy pa niya ito: Ayon sa mga salaysay, ang pagseselos ay kung saan ito ay sumisira sa pananaw at pagdudpaulot at pag-aantig ng karapatan nito at pag-aralin.

Ang Kalihim ng Pangkalahatang Pandaigdig ng Asamblea ng Ahl al-Bayt (AS) ay tinatanggap pa niya: Si Imam Hassan al-Mojtaba (as) ay kilalang-kilala siya ay isang tao n ay maaaring magkaroon ng ibang mga iba pang mga pagbabawal ng etika at mahusay na pinaka -magandang moralidad sa sarili kaya dapat nating pag-aralan ang mga paaralan ng mga ginawa ng Imam (a) at pag-usapan natin mula sa kanyang mga turo at aral. Para sa ganoon, dapat gawin ang subukang gawin ang kanyang mga pag-uugali at kagaya din ng mga ugali na mayroong iba pang mga Imam ng Ahlul-Bayt (AS) at talagang sa lahat ay ang pag-asang matalino sa lahat ng mga bansang pagdating ng mga etika at katalinuhan, mapagpasensya at mapagparaya tayo sa mga sarili nating kapwa. Ayon sa mga iba pang salaysay, ang pinaka-nakakakilig at pinakamatalinong tao ay ang mga mababait na tao sa kanilang sariling kapwa.

Siya ay magpapatuloy pa: Hindi namin maging mahalin ang aming mga Ahlul-Bayt (AS) kapag hindi sila kaseng tulad ng tunay na pamumuhay ng Ahlul-Bayt (AS) sa kanilang totoong buhay. Hiniling nila sa amin na tulungan sila na maaaring kabanalan, kalinisang-puri at kalinisang-puri na Magkakaroon ng pag-hilingin sa Diyos na May-kapalaran na gawin ang natutunan na aral na maaaring ilang mga tao ang nakakaalam ng mga bagay, ngunit hindi rin nila ginawa kahit isang hakbang na lamang pagdating sa pagbabawal ng tunay na pagkilos. Kaya si Yumaong Ayatollah Behjat ay paulit-ulit na sinabi niya na ang tao ay dapat sumunod ayon sa pag-alam ng kanyang kaalaman at pagpapakita niya hanggang sa kanyang sarili sa sarili ng kanyang sarili na mga kilo pagdating sa mga bulaklak ng kniyng kaalaman,

Si Ayatollah Ramezani, na tumutukoy sa pagsasabi din kay Imam Hassan al-Mojtaba (a) tungkol sa kapalaran ng mga tao sa Araw ng Paghuhukom, ay kung saan nagsimula: Isang araw, nagpunta sila (mga tao) sa Paraiso kasama nila angani ang kanilang mga kayamanan, ngunit nakikilala sila sa impiyerno imbes na paraiso. Sa isa pang pangkat na kung saan sila (mga tao) ay maaaring magkaroon ng mga libingan na materyal na may mga tao na kung saan nakikinabang lamang sila mula sa mga impormasyon tungkol sa iba ngunit ito ay sila (mga ito) ay nakapunta sila sa paraiso, nag-iinit palad sila mismo ay napadpad (sila) sa mimo apoy ng impiyerno.

Dagdag pa ng Kalihim ng Pangkalahatang Pandaigdigang Asamblea ng Ahl al-Bayt (AS): Ngayon, ang lipunan ng mga tao ay kukuha pa rin ng panitikan at etika nang higit pa kaysa sa dati sa mga taong gumagamit ng mga sandata ng panitikan at etika ng Islam. mula sa ating mga buhay sa ngayon ng lipunan.

Ipinagpapatuloy na pag-aalinlangan: Pipunuri niya ang Banal na Qur’an na ang kanyang moral sa pagpunta ng Banal na Propeta (saw) at pag-ibig na anak ng babae na si Hazrat Fatimah az-Zahra (sa) ay kung saan man ay ipinagbigay ng Banal na si Propeta (saw) at sinabi niya, ang paggawa ng Banal na Propeta (saw) ay iyon ang Qurika.

Si Ayatollah Ramezani, na kung saan din tumutukoy sa mga punto ng moral sa mga salita ni Imam Hassan al-Mojtaba (as), ay nagsabi: sinabi niya ang hindi pagkakamali ng Imam (as) na ito pagdating sa isang pagsasalaysay ng isang tao na hindi gumagamit ng katalinuhan, na ito ay hindi magkakaroon ng kagandahang loob, at isa rito ay walang tao na walang pagmamalaki sa sarili at kabaitan ng iba, ngunit siya lamang ang tao na walang pakialam pagdating sa relihiyon sa, ay hindi ako hiya Ang batayan ng kadahilanan nito ay makikipag-ugnay sa mga taong magagaling na pinagmulan, at pinapanatili ng isang tao na may kinalaman sa sariling mundo at sa susunod na paraan ng pangangatuwiran ay palagi siya ay tama, kao tao saal ta aal mali, kung kung hindi, siya rin ay tatanggalin dito sa mundong ito at ganoon din pagdating sa kabilang buhay.

Isinasaalang-alang din niya na ang mga pangangailangan ng sarili na pag-aralan ng seryoso ang mga aspetong moral ng buhay ni Imam Hassan (as) at tinukoy din niya: ang banal na moralidad ni Imam Hassan (as) ay patungkol sa kanyang kaugnayan kung papaano magiging laging konekta tayo sa Diyos na walang Diyos, paggunita ng Diyos, paggunita ng pagkabuhay na muli at maging takot tayo sa Diyos at maging taga-sunod din tayo sa totoong buhay ni Imam Hassan al-Mojtaba (as). Hanggat sa makikita mong matandang sa paningin ng Diyos.

Ang Kalihim ng Pangkalahatang Pandaigdig ng Asamblea ng Ahl al-Bayt (AS) ay pinatunayan din na siya: Nang pumasok si Imam Hassan (bilang) sa isang moske, ang unang bagay na sinabi niya sa Diyos ay ang pagiging panauhin ng Kaniyang bahay ( moske), kaysa sa Mohsen, kung saan may kaugnayan ito sa isa sa mga gumawa ng kasama. Si Imam Hassan al-Mojtaba (as) ay nakikipag-ugnayan sa Diyos at nasa tuktok na antas ng pananaw, samantalang siya rin ang pinaka-katunayang tao sa kanyang panahon.

Itinuring din ni Ayatollah Ramezani ang katangian ni Imam Hassan (as) pagdating sa pagkuha ng mga katangiang moral sa kabutihan na paraan at tinukoy na ganito ang sinabi niya: Ang hindi pagkakamali ng Pari na ito ay pag-iingat na sinabi niya sa nais kong Panginoong Diy may utang na loob sa Iyo, O Panginoon ko! Patawarin mo ako mula sa Iyong Kadakilaan at Dangal, ang maliit kong lupon na nasa mga serbisyo sa Iyong Krangalan.

Ipinagpapatuloy niya pa rin: Ang ugnayan ni Imam Hassan al-Mojtaba (as) sa may mga natukoy na puntos. Mukha ng hindi pagkakamali ng Imam na ito ay nagbago lamang sa oras ng pagsamba tulad ng kanyang ama na si Imam Ali (as). Ang pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakamali ay maaaring magkaroon ng magagandang loob at sa loob ng mga kani-kanilang Panginoong Diyos pagdating sa oras ng pagsamba.

Ang Kalihim ng Pangkalahatang Pandaigdig ng Asamblea ng Ahl al-Bayt (AS) ay pinatunayan pa rin niya: "Ang pinakapangyarihang kilos ng Diyos ay kung saan makikita sa buhay ni Imam Hassan al-Mojtaba (as) at siya rin ay maaaring iba ' t ibang panitikan kapag nakikipag-usap siya sa Diyos.Ang Si Imam Hassan Mojtaba (as) bilang siya ang ipinagbabawal sa pagiging moralidad at kilalang-kilala niya, at mayroon din tayong lahat ng mga kabutihan sa pag-uusap at pag-isipan na moralid.

Itinuring din ni Ayatollah Ramezani, na si Imam Hassan al-Mojtaba (as) ay labis na pinahirapan at sinabi niya: Sa loob ng 10 taon pagkatapos ng paglipas ng kapayapaan sa pagitn ni Mu'awiyah, narinig niya ang maraming mga pang-iinsulto at ang ilang mga dinalang tawag sa mga Ito (Imam) ay kailan man hindi siya nagkakamali na si Imam hindi katulad ng isang maling akdang naniniwala at nanliligaw sa mga sangkatauhan na may paniniwala. Nakita niya ang maraming pagmamahal, ngunit mayroon kang pasensya at pagtitiyak.

Siya rin ay magpapatuloy: Ang Mu'awiyah ay nagsasagawa ng maraming mga propaganda sa isang gabi laban kay Imam Hassan al-Mojtaba (as). Isang araw din, isang tao na nagpunta sa Medina upang makita niya ang pagiging tunay na may tirahan sa isa niya sa piakakarapat-dapat na maging Pari na hindi siya Magkaka-isa bilang isang Pari ng Pag-aasawa sa mramano sism harap saiya -tao, ngunit si Imam Hassan al-Mojtaba (as) ay nang-insulto sa kanya. Mas masaya na siya ay hindi niya sinabi sa mga tao doon sa Sham (Syria) na kung saan wala kang silid, bibigyan ka niya. Kung wala kang pera, bibigyan ka niya ng pera. Ang taong iyon ay hindi siya nahihiya nang mag-iwan ito ng Medina, ang pinakasikat na tao na kasama niya mosmo si Imam Hassan (as).

Ang Kalihim ng Pangkalahatang Pandaigdig ng Asamblea ng Ahl al-Bayt (AS) ay pinatunayan niya: "Nawa ang ilang mga tao ay sinubukan din ni Imam Hassan al-Mojtaba (as) na siya ay mahuli sa kanila, ngunit hindi sila magawa, ang tunay pala sa mga birtud ng moral sa pagpili ng hindi nagkikita na Imam na ito, siya ang pinakamahusay sa pagbabawal ng etika sa lipunan at pagkakaroon. " Nagkaroon din sila ng isang uri ng moralidad sa mga tuntunin ng paghahatid, sakripisyo sa sarili, kabaitan, mabuting pakikitungo, kabutihan, at pagtugon sa mga ibang mga iba.

Itinuturo din niya na: Si Imam Hassan al-Mojtaba (as) ay magiging malaking diin sa mga lugar na maaaring moral tulad ng banal na takot, kapag ang hindi pagkakamali na ito ng isang Pamamatay na pagkamatay, libingan at Araw ng Paghuhukom ay palagi siya, pinaluha niya ang kanyang sariling luha at napansin niya ang Dakilang Diyos, ang muling pagkabuhay at pagkabuhay na muli mula sa Yawmil-qiyyamah. Palagi silang pamilyar pagdating sa Banal na Qur'an.

----------

328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*