?>

Ang Banal na Qur'an ay panimulan ng agham sa balita

Ang Banal na Qur'an ay panimulan ng agham sa balita

Ito ay Imposibleng sabihin sa Islam na ay may tiyak na mga panuntunan para sa dekorasyon ang mga kuko, ay walang programa upang tukuyin ang mundong pananaw at makataong sining.

Ito ay Imposibleng sabihin sa Islam na ay may tiyak na mga panuntunan para sa dekorasyon ang mga kuko, ay walang programa upang tukuyin ang mundong pananaw at makataong sining.
Sa huling panahon ng tag-init sa Banal na Syudad ng Qom, kung ginanap ang isang pag-pupulong at nag-ayos para sa mga intelektuwal na mga piling personalidad na kung saan isa na dito ay si Syed Mohammad Amin Hosseini, studyante sa Unibersidad ng Birjand ay pinarangalan ng Pangulo ng Iranian parliyamento, sa mga nakaraang araw, sapagkat ang Ahensya ng Iranian Quranikong Press, ito ay isang mahalaga upang magbigay ng mga kasagutan sa mga tanong at mga pintas ng Islamikong Tauhan batay sa Banal na Qur’an.
"Ganonpaman, mayroon dalawang opinyon pag-dating sa ebolusyon ng mga agham ng tao, ang ilang mga nag-aangkin na gawin ang pag-buo ng agham na kung saan ay umiiral palagi at base sa Silangang Pagkakatao, at pangalawang kaisipan sa opinion na ito ay ang pinakamahusay sa kanyang opinion ay kailangan magsagawa ng isang kumpletong pag-iingat sa pagsusuri ng tao sa isang Qur’ang Seminarya. Ang gawing Framework ay kailangan magkaroon ng malinaw na mga layunin at humantong ito sa pagbuo ng mga bagong taong-pili sa pamamagitan ng akademya mga intelektual na piling-tao, higit pa sa lahat at ito ay dapat batay sa Banal na Qur’an. Ang isyu ng mga karapatang pantao, halimbawa, kung saan ang West qy naglalayong magpataw ng modelo sa buong mundo, nang walang kinalaman sa pagkakaibang kultura ay isang isyu sa reliyong Islam, para sa mga taong nabibilang sa mga kategorya ng seminar at hindi lahat ng mga sambayanan. Sa Islam, ang isang apostata, isang mamamatay-tao o isang mag-bibenta ng droga ay hindi dapat magkakaroon ng parehong karapatan sa iba. Ang mga ito ay mga katanungan na ibinabanta sa virtual na domain, at kung saan ang sapat na sagot ay hindi ibibigay sa isang puwang na dapat mapuno, "sinabi niya.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*