?>

Binabati ni Seyyid Abdul-Malik Al-Houthi ang bansang Islam sa pagdating ng pinagpalang banal na buwan ng Ramadan

Binabati ni Seyyid Abdul-Malik Al-Houthi ang bansang Islam sa pagdating ng pinagpalang banal na buwan ng RamadanBinabati ni Seyyid Abdul-Malik Al-Houthi ang bansang Islam sa pagdating ng pinagpalang banal na buwan ng Ramadan.. Sinabi ni Seyyid Abdul-Malik, na ang buwan ng Ramadan ay isang magandang oportunidad na dapat agawin at gamitin upang maitama ang katotohanan ng bansa.Ayon sa ulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Report Agency: Ang kumander ng rebolusyon, si Seyyid Malik Badr al-Din al- Huthi ng mga mamamayan ng Yemeni at ang pinakamagagandang felicitations ng bansang Islam sa okasyon ng banal na buwan ng Ramadan.

Sinabi pa ni Seyyid Abdul-Malik, na ang buwan ng Ramadan ay isang magandang oportunidad na dapat agawin at gamitin upang maitama ang katotohanan ng bansa.

Idinagdag pa niya, na ang buwan ng Ramadan ay isang pagkakataon upang matugunan ang maraming mga problema sa bansa at lumipat sa isang advanced na posisyon sa harap ng mga hamon.

Binigyang diin ni G. Abdul-Malik Al-Houthi ang kahalagahan ng pangangalaga sa pinagpala na buwan upang makuha ang mga pinagpalang bunga nito, ang pangunahing bagay sa mga ito ay nagsusumikap para sa pag-apruba, pagkamit ng kabanalan, at pagsasama-sama ng ugnayan sa Aklat ng Diyos (al-Qura'n).

Sinabi pz niya, na kabilang sa pagbibigay ng buwan ng Ramadan at ang epekto sa pang-edukasyon: lakas ng pagpapasiya, kalooban, pasensya at pagtitiis para sa kung ano ang kapaki-pakinabang para sa pagsulong ng responsibilidad at pagharap sa mga hamon.

Itinuro niya na ang ummah ay nasa isang panahon na lubhang nangangailangan ng patnubay ng Diyos, at ang lipunan ng tao ay naghihirap mula sa pangingibabaw ng mga mapang-aping kapangyarihan, na pinamunuan ng Amerika at Israel.

Teksto ng pahayag:

Sa ngalan ng Allah, Ang Lubos na Mapagmahal at Maawain

Sinabi ng Diyos na Makapangyarihang Diyos sa Banal na Qur'an: "O yaong mga naniniwala, ang pag-aayuno ay inireseta para sa inyo tulad ng isinulat para sa mga nauna sa inyo."

Sa okasyon ng pinagpalang buwan ng Ramadan, ang buwan ay ang buwan ng awa, kapatawaran at mga pagpapala, ang buwan ng condonation, patnubay at kabutihan; Bumabaling kami sa aming minamahal na mamamayang Muslim ng Yemeni, at sa ating bansang Islam, na may pinakamagagandang pagbati at pinakamataas na pagpapala, na humihiling sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat na tulungan kami at ang natitirang mga mananampalataya sa kanyang pag-aayuno at muling pagkabuhay, at para sa ikabubuti ng mga gawa dito, at upang bigyan kami ng kapatawaran, patnubay, at tagumpay, at dalhin sa amin ang kabanalan, at upang sumulat sa aming mahal na mga tao at ang aming bansang Islam, kabutihan at pagpapala, kaluwagan at tagumpay, siya ang nakakarinig ng pagmamakaawa.

Mahalagang pangalagaan ang pinagpalang buwan na ito, upang makuha ang mga pinagpalang bunga nito, na pangunahin sa kung saan ay nagsusumikap para sa pag-apruba, pagkamit ng kabanalan, at pagsasama-sama ng ugnayan sa Mahal na Aklat ng Diyos. Ang buwan ng Ramadan ay sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat tungkol dito: "Ang buwan ng Ramadan kung saan ipinahayag ang Qur'an ay isang gabay para sa mga tao at mga katibayan ng patnubay, pagkakaiba at kabaitan ay ang yugto kung saan ang pinagpala ay kung saan walang pag-asa para sa patnubay. ”[Al-Baqarah: 185] Makapangyarihan sa lahat, at ang lipunan ng tao ay naghihirap mula sa pangingibabaw ng mapang-aping kapangyarihan, higit sa lahat ang Amerika at Israel, at mula sa pinagpalang buwan ng Ramadan at ang epekto nitong pang-edukasyon: lakas ng pagpapasiya, ay pasensya, at pagtitiis, sa paraang kapaki-pakinabang para sa pagsulong ng responsibilidad at pagharap sa mga hamon, bilang karagdagan sa positibong epekto sa ispiritwal ng pananampalataya. At ang mga damdamin ng tao, na naghahanda sa isang tao na gumawa ng mabuti, kabutihan, at pakiramdam mas malapit sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat, at para sa pagnanais na manalangin, at pag-alala sa Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat na nagsabi sa kanyang marangal na libro:

Ang pinagpalang buwan na ito, kasama ang mga benepisyo sa edukasyon at pang-espiritwal, at pagdoble ng gantimpala at gantimpala, at ang pagbaba ng mga pagpapala; Ito ay isang magandang opurtunidad na dapat agawin, at makikinabang dito sa pagwawasto ng katotohanan ng ummah, pagsulong ng etika at pananampalataya, at pagkakaroon ng kamalayan, sa paraang makakatulong sa Islamikang Ummah upang matugunan ang marami sa mga problema nito, at upang ilipat sa isang advanced na posisyon sa harap ng mga hamon, at upang tamasahin ang pangangalaga at tulong ng Diyos, ang kanyang tagumpay, at ang kanyang tagumpay. Oo, ang Panginoon, at oo, ang tagapagtanggol.

Humihiling kami sa Diyos na maawa sa aming matuwid na martir, upang pagalingin ang aming nasugatan, palayain ang aming mga bilanggo, at suportahan kami sa kanyang tagumpay. Naririnig niya ang pagsusumamo.

Nawa ang kapayapaan, awa, at mga pagpapala ng Diyos ay sumainyo lahat.
Seyyid Abdul-Malik Badr Al-Din Al-Houthi,
30 / Shaban / 1442 A.H.

............................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*