?>

Binati ni Ayatollah Ramazani ang bagong nanalong Presidente ng Iran

Binati ni Ayatollah Ramazani ang bagong nanalong Presidente ng IranBinati ni Ayatollah Ramazani ang bagong nanalong Presidente ng Iran. Sa isang mensahe, ang Sekretaryo-Heneral ng AhlulBayt (as) World Assembly, ay binati si Ayatollah Raisi sa kanyang panalong halalan bilang bagong pangulo ng Islamikang Republika ng Iran.Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Sa isang mensahe, binati ng Kalihim-Heneral ng AhlulBayt (as) World Assembly, si Ayatollah Raisi, sa kanyang panalong halalan bilang bagong pangulo ng Islamikang Republika ng Iran.

Sa mensahe, ang Sekretaryo-Heneral ng Ahlul-Bayt (as) World Assembly, ay binigyang diin niya ang kanyang mga pagsisikap at ang kanyang mga miyembro sa Assembly sa pakikisama at pagtulong sa paglilingkod na pamahalaan, para sa pagsasakatuparan ng isang makapangyarihang Iran sa pambansang at internasyonal na antas ng bansa.

Ang kabuohan ng mensahe ay ang mga sumusunod:

Sa Ngalan ng Alah, ang Lubos na Makapangyarihan..

Imong Kagalang-galang na Ayatollah Dr. Sayed Ebrahim Raisi

Ang bagong napiling Presidente ng Islamikong Iranian Nation

Peace (Salam) ay sumainyo

Sa mga pinagpalang araw ng Dah-e Keramat (ang sampung-araw na karangalan), at ang kapanganakan ni Hadrath Imam Ali ibn Musa al-Reza (as) (Ika-walong Imam ng AhlulBayt (AS)), binabati kita sa iyong tagumpay sa pagkamit ng tiwala ng kabayanihan at martir na pag-aalaga ng mga mamamayang Islamika ng Iran.

Sa isang sitwasyon kung saan, ang mga pag-atake ng kultura at pang-ekonomiya ng mga kaaway mula sa isang banda, at ilan pang sa iba`t ibang mga panloob na problema, sa kabilang banda rin, ay ginawang mahihirap ang mga kondisyon sa pamumuhay para sa mga marangal, ibinababanatan, at matapat na taon sa bansang ito, na na bandang-huli ibinigay rin ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan ikaw ang ginintuang opurtunidad na ipnili ng ating minamahal nitong bansa upang alisin ang kanilang paghihirap, at sa Biyaya ng Diyos Makapangyarihan na sana mas lalo ka pa'y mahalin ng Panginoong Diyos. Sinabi ng Banal na Propeta (saw), "Ang lahat ng nilikha ay ang pamilya ng Taga-paglikha, kaya ang pinakamamahal na nilikha ng Diyos ay ang nakikinabang sa Kanyang mga pamilya."

Gayundin, ang mga interesado sa Islamikang Republika sa buong mundo, na nasisiyahan sa kagalakan ng mga Iranian at nalungkot din sa bandang-huli mula sa kanilang kalungkutan, ay may pag-asa pa rin sa panahon ng iyong pagkapangulo at maririnig nila ang napaka-gandang balita araw-araw ang mga nagawa ng Iran sa larangan ng ispiritwal, pang-agham, larangan ng politika, kultura at pang-ekonomiya. Siyempre, inaasahan ng mga pantas na tao na ang Islamika ng Iran ay ang kanilang napiling pangulo ay gawin ang kanyang makakaya upang matupad ang kanyang mga pangako tulad ng paglaganap ng hustisya at paglaban sa katiwalian at sa mga sakit sa lipunan, sa pamamagitan ng paggamit ng jihadi at pamamahala ng pagbabago, na may isang kabataan, na mahusay, at rebolusyonaryong koponan at masigasig at taos-pusong nagtatrabaho para sa promosyon ng Islamika ng Iran at ang pagsasakatuparan ng mga karapatan ng mga tao sa bansa.

Narito ako upang kailangan kong bigyang diin para ibigay ang aking responsibilidad mula sa Ahlul-Bayt (as) World Assembly, at mga misyon nito sa pagbuhay muli ng mga utos ng AhlulBayt (as), pagtaas ng pang-agham, kultura at espiritwal na antas ng mga Shiah sa buong mundo, at sumusubok upang matugunan ang kanilang mga iba't ibang mga alalahanin, sigurado kami sa iyong kamahalan, tulad ng iyong termino na responsibilidad sa "Astan Quds", ay magbibigay pansin sa Assembly na ito - at bilang isang resulta sa mga tagasunod ng AhlulBayt (as) na interesado sa Kataas-taasang Pinuno ng Islamikong Rebolusyon, at ang Islamikang Republika ng Iran - at ikaw ay pagpapalain ni Imam Reza (as). Tulad ng nakasaad sa hadith, "Nawa’y magkaroon ng awa ang Diyos sa mga tagapaglingkod na bubuhayin muli ang aming mga kautusan…".

Pagpalain ka sana ka pa ng Panginoong Diyos, na Makapangyarihan-sa-lahat, sa pag-angat ng tagumpay at kalusugan, at sana ay bigyan ka pa niya ng isa pang talaang puno ng tagumpay sa paglilingkod sa banal na sistemang ito at sa tapat at tapat na taong ito.

Sa wakas, binabati kita ulit sa iyong pag-kapanalo sa halalan bilang Pangulo ng Islamikong Bansa ng Iran, at sinisiguro ko sa iyo na ako at ang aking mga kasamahan sa Assembly ay gagawin ang aming makakaya upang samahan at tulungan ang iyong paglilingkod na pamahalaan sa pagkamit ng isang malakas na Irani sa pambansang at pang-internasyonal na antas sa bansa.

Nais ko lang magkaroon ka ng huling karangalan- mula kay Reza Ramazani..

Kalihim-Heneral ng AhlulBayt (as) World Assembly

Lunes, Hunyo 20, 2021

...................... ................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*