?>

Bumalik sa Purong Islam Pangunahing Mensahe ng Rebolusyong Islamiko: Nujaba Tagapagsalita

Bumalik sa Purong Islam Pangunahing Mensahe ng Rebolusyong Islamiko: Nujaba Tagapagsalita

Inilarawan ng tagapagsalita ng kilusang paglaban ng al-Nujaba ng Iraq na ang pagbabalik sa dalisay na Islam bilang isa sa pangunahing mga mensahe ng Rebolusyong Islamiko ng Iran.

Ayon sa ABNA News Agency, "Marahil ang isa sa pinakamahalagang mga mensahe ng Rebolusyong Islamiko ay maaaring ilarawan bilang pagbabalik sa orihinal na Muhammadan Islam. Sa pamamaraan ni Imam al-Hussein (AS) sino hindi nasa ilalim ng pasanin ang kahihiyan at hindi sumuko sa anumang mayabang at malupit na puwersa," sinabi ni Nasr al-Shammari sa isang pakikipanayam sa IQNA sa okasyon ng ika-42 na anibersaryo ng tagumpay ng rebolusyon.

"Ang rebolusyon na ito ay naglalarawan sa pagtayo ng paninindigan sa katotohanan bilang isang malaking halaga na walang mahuhulaan na mga resulta at ito ay lubos na maliwanag sa mga pag-atake doon sa Islamikong Republika at ang mga parusa na pinataw sa loob ng apat na mga dekada," dagdag niya. 

Ang buong nilalaman ng pag-uusap na ito ay ang mga sumusunod:

Q: Ang Islamikong Rebolusyon ng Iran ay nakaapekto sa talakayan ng pampulitika ng Shia sa lahat ng mga bansang Islamiko, isa sa pinakamahalaga dito ay ang Iraq, na may karamihan ng mamamayan ay Shia at hangganan ng Iran. Gayundin, ang panahon ng pagkatapon ni Imam Khomeini na naging sanhi ng malalim na pagbabago sa bansang ito sa gayon na paraan na ang Islamikong Seminaryo ng Najaf ay nabago. Nang maglaon, ang mga tao katulad ng mga martir na sina Sayyid Muhammad-Baqir al-Sadr at Sayyid Muhammad-Baqir al-Hakim ay may malaking papel sa Iraq sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila. Paano nakaapekto ang Islamikong Rebolusyon ng Iran sa takbo ng pampulitika ng Shia sa Iraq?

A: Bago ang Islamikong Rebolusyon sa Iran, walang malinaw na takbo sa pampulitika para sa mga Shia sa Iraq ngunit ang karamihan sa mga kabataan na Iraqi ay may kaugaliang sumunod sa mga kilusan at mga Partido ng Kanlurang liberal, komunista o kapitalista. Sa oras na iyon, ang Islamikong takbo ay madalas na nasa kulungan ng akusasyon at palaging pinuntarya at naaapi, habang ang Shia ay wala sa gobyerno sa lahat upang puntaryahin para sa hangaring ito.

Ang intelektuwal na pagbabago ng kilusang Shia ay naganap nang idineklara ni Martir al-Sadr ang kanyang suporta para sa Islamikong Rebolusyon ng Imam Khomeini at binigyang diin na siya at ang kanyang katayuan ng awtoridad sa pangrelihiyon ay natunaw sa Wilayat al-Faqih [Pangangalaga ng Taong Dalubhasa sa Batas]. Ito ay sanhi ng libu-libong mga batang mananampalataya na sundin ang mga layunin, mga salawikain at mga pagkikiling ng Islamikong Rebolusyon at maniwala sa mga simulain nito. Ang apoy na ito ay nanatiling naglagablab pa rin, kaya't walang aktibidad ng Islamiko o jihadi sa Iraq na walang mga pundasyon ng Islamikong Rebolusyon at ang dakilang pinuno nito at masasabing ang Islamikong Rebolusyon sa Iran ay nakaapekto hindi lamang sa mga kabataang Muslim at relihiyoso, ngunit apektado ang lahat ng aspeto ng buhay, maging ang mga partidong komunista at sekular.

Sa oras na iyon, walang pagpupulong na walang laman sa pag-uusap tungkol sa Islamikong Rebolusyon ng Iran at ang tagumpay nito laban sa gendarmerie ng Gulpong Persiano, maliban pagkatapos ng malaking pagsasabwatan ng mayabang na mga kapangyarihan upang sindihan ang apoy ng mapang-aping digmaan laban sa mga tao at ang mapang-api na mga batas ng partidong Ba'ath, na hinatulan ng kamatayan ang mga tao dahil lamang sa pagkakaroon ng larawan ni Imam Khomeini.

Q: Sa mga teoretikal na mga pundasyon ng rebolusyonaryong talakayan nito, anong papel ang ginampanan ng Islamikong Rebolusyon ng Iran sa paghaharap sa mga grupong Takfiri-Wahhabi, katulad ng al-Qaeda at Daesh?

A: Bago pag-uusapan ang Rebolusyong Islamiko, ang Kataas-taasang Pinuno ng Islamikong Republika at ang kanyang pamahalaan, dapat nating tingnan nang hipotesis kapag wala ang Islamikong Rebolusyon at Islamikong Republika at tingnan kung ano ang maaaring mangyari sa rehiyon at mga sa bansang Islamiko sa pangkalahatan, sa kabila ng pagpapatuloy ng pagsalakay sa Wahhabi at Takfiri na ito, kung hindi lamang sa Islamikong Republika.

Napakalinaw na ang iba pang mga rehimeng Wahhabi ay nabuo sa karamihan ng mga bansa sa rehiyon, na nakikibahagi sa pagpatay, takfir (ekskomunikasyon), pagkabihag, at pagtatatag ng mga merkado ng alipin laban sa pangkalahatang bansang Muslim. Ang Israel at Estados Unidos, sa kabilang banda, ay nagtatamasa ng seguridad at kapayapaan sapagkat sila ang nagpupumilit sa likod ng mga grupong ito.

Samakatuwid, ang pagkakaroon ng rebolusyon na ito, ang espiritwal na biyaya ng nagtatag nito at pati na rin ang tapang at karunungan ng Kataas-taasang Pinuno nito ay mula sa biyaya ng Panginoon, at kung ang mapalad na kahusayan na ito ay wala, ang buong rehiyon ay hindi maaaring harapin ito na kilusang Takfiri. Walang mas malinaw na halimbawa ng pagharap sa grupong terorista ng Daesh at ang walang hangganan na tulong na ibinigay ng Islamikong Republika sa Iraq na mga sandata, mga tagapayo ng militar at iba pang mga pangangailangan, at ang suporta ng Iran ay may malaking epekto sa pagsuporta sa fatwa na inisyu ng awtoridad ng relihiyon laban sa Daesh at talunin ito sa isang maikling panahon, katulad ng ilang mga tao hinulaan ito.

Q: Sa iyong palagay, ano ang epekto ng takbo ng Rebolusyong Islamiko at ang kaisipang pampulitika ni Imam Khomeini sa Sentro ng Paglaban na Islamiko laban sa mayayabang na mga kapangyarihan at ang sumasakop na rehimen? Paano mo masusuri ang hinaharap ng paglabang Islamiko?

A: Bago ang Rebolusyong Islamiko, walang kilusan, pangkat o pamahalaan ang nagsalita tungkol sa paghaharap sa Israel at Estados Unidos maliban sa itong talakayan ay inakusahan ng pagiging mababaw at ilusyon. Sa oras na iyon, ang mga aktibidad ng Paglabang Islamiko ay limitado sa limitadong operasyon katulad ng indibidwal na pagpapatakbo ng kabayanihan o mga himagsikan sa mga bato, at pinag-uusapan ng rehimeng Zionista ang posibilidad na sakupin ang Lebanon kasama ang hukbo ng kasundaluhan nito!

Ang pagkakaroon ng Islamikong Republika, ang talakayan ng Paglabang Islamiko na nilikha ng yumaong Imam, at ang henerasyon ng Paglabang Islamiko na pinangalagaan sa talakayan na ito, ay nagawang talunin ang Israel at palayain ang Lebanon ilang sandali lamang matapos ang rebolusyon at ang pag-angkin ng hindi magagapi ang hukbo. Nangangahulugan ito na ang Paglabang Islamiko ay lumipat mula sa isang estado ng depensa tungo sa isang estado ng pananalakay at pagpigil, at pagkatapos ay umabot sa yugto ng pantay na pakikidigma ng militar. Katulad ng kung ano ang nangyari sa 33-Araw na Digmaan o kung ano ang nakamit ng Paglabang Islamiko na Iraqi sa pamamagitan ng pagkatalo sa mga mananakop na Amerikano at pagpapaalis sa kanila mula sa Iraq sa loob ng walong mga taon.

Pansamantala, ang Estados Unidos, ay mayroong pinakamalaking puwersa ng pananakop sa Iraq sa modernong panahon, sa panahon na ang malalaki at mayayamang mga bansa katulad ng Alemanya at Hapon ay hindi maisara ang mga base ng Amerikano sa kanilang lupa. Sa kasalukuyang panahon, ang Estados Unidos, at kahit na ang Israel, ay hindi natalo ng anumang kapangyarihan maliban sa kasalukuyang Paglabang Islamiko na itinatag ng paaralan ng Imam Khomeini.

Q: Sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang mensahe ng Rebolusyong Islamiko at ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga Muslim tungo sa mensaheng ito?

A: Marahil ang isa sa pinakamahalagang mga mensahe ng Rebolusyong Islamiko ay maaaring mailarawan bilang pagbabalik sa orihinal na Muhammadan Islam. Sa pamamaraan ni Imam al-Hussein (AS) sino hindi nasa ilalim ng pasanin ng kahihiyan at hindi sumuko sa anumang mayabang at malupit na puwersa. Inilalarawan ng rebolusyon na ito ang pagtayo sa katotohanan bilang malaking halaga na may hindi mahuhulaan na mga resulta at ito ay lubos na maliwanag sa mga pag-atake sa Islamikong Republika at mga parusa na naganap sa loob ng apat na mga dekada.

Matapos ang pagtitiis, banal na pagbubukas at ulan ng awa, nagsisimula ang katotohanan at ang Rebolusyong Islamiko ng Iran ay isang malinaw na halimbawa nito, upang sa araw na ito, sa kabila ng rebolusyon na ito, ang Islam ay naging pangunahing sentro sa mundo at nagwagi sa lahat mga kaguluhan.

Tungkol sa posisyon ng mga Muslim laban sa rebolusyon na ito, dapat kong sabihin na halos walang Islamikong bansa na hindi naapektuhan ng mapalad na rebolusyon na ito. Ang rebolusyon na ito ay nagpatingin sa mga Muslim muli sa kanilang sarili makalipas ang mga siglo at naunawaan na mayroon silang malaking kapangyarihan. Yaong na kahit na negatibong naapektuhan ngayon nalaman na mayroong isang uri ng paggising na Islamiko at inspirasyon ng rebolusyon na ito, na nakita ang Islam bilang kalutasan sa lahat ng mga problema sa mundong Islamiko.

Q: Ano ang pangunahing dahilan para sa mga paggigipit at mga parusa ng mga kapangyarihan sa Kanluranin, lalo na ang Estados Unidos, laban sa Islamikong Rebolusyon ng Iran at paano magagamit ang mga ideya ni Imam Khomeini upang tumayo laban sa kanilang mayabang na mga diktadura?

A: Totoo na ang mga kaaway ay nagbalak, ngunit ang Panginoon na Makapangyarihan sa lahat ay nagbalak din para sa kanila. Tingnan ang resulta, ang mga parusa at mga paghihigpit ay nagpalakas sa Rebolusyong Islamiko at nadagdagan ang kakayahang nito na harapin ang mga hamon ngunit naisip nila na ang rebolusyon na ito ay magiging malamig at mahina sa paglipas ng panahon at, katulad ng ibang mga rebolusyon, mawawala ang impluwensya nito sa iba at abala ang sarili nito sa panloob na mga gawain nito.

Samantala, ang pundasyon ng yumaong Imam at ang pagpapalakas nito sa pamamagitan ng Kataas-taasang Pinuno, ay naging mas maliwanag ang apoy ng rebolusyon at ginawang matatag, permanente at may ugat na pamamaraan. Nakamit ito sa pamamagitan ng pagsunod sa pamamaraang pinagtibay ni Imam Khomeini. Ang pamamaraang ito ay batay sa paniniwala sa pagtulong sa mga naaapi sa buong mundo at harapin ang kayabangan kahit saan sa mundo ng buong lakas at kalakasan. Idineklara ni Imam na ang pamamaraang ito ay sapilitan sa Rebolusyong Islamiko.

Q: Bilang konklusyon, kung nais mong magdagdag ng punto at mensahe sa pag-uusap na ito, gagamitin namin ang iyong mga pahayag.

A: Nagpapasalamat kami sa Panginoon na nakatira kami sa dakilang Rebolusyong Islamiko at kasama kami sa mga kabataan na binuksan ang aming mga mata na makita ang dakilang pinuno ng rebolusyon na ito, ang kanyang Muhammadan na pag-iisip, katapangan ng Alawi at kanyang paglaban na Husayni. Ang panahong ito ay panahon ng tagumpay ng Rebolusyong Islamiko at ang paglipat ng pamamaraang Muhammadan sa buong mundo, at ang mga kaaway ay bumababa sa lahat ng mga lugar, na ipinapakita na ang Rebolusyong Islamiko ay isang kilusan upang bigyan daan ang mapalad na paglitaw ng Imam ng Panahon [Imam al-Mahdi].

 Panayam ni Ashraf Basiri

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*