?>

COVID-19 na mga Pasyente ay Hindi Dapat Mag-ayuno, ang Iba ay Maaaring Mag-ayuno Katulad ng Karaniwan: Ministro ng Awqaf ng Egyp

COVID-19 na mga Pasyente ay Hindi Dapat Mag-ayuno, ang Iba ay Maaaring Mag-ayuno Katulad ng Karaniwan: Ministro ng Awqaf ng Egyp

Sinabi ng Ministro ng Awqaf ng Egypt na si Mohamed Mukhtar Gomaa na nakipag-ugnayan siya sa Ministro ng Kalusugan na si Hala Zayed upang talakayin kung ang pag-aayuno sa Ramadan ay maaari na mas madali ang mga tao na mahaluan sa coronavirus.

Ayon sa ABNA News Agency, Batay sa tawag sa telepono, sinabi ni Gomaa na ang mga pasyente ng coronavirus ay hindi dapat mag-ayuno habang ang malulusog na mga tao ay maaaring mag-ayuno katulad ng karaniwan.

Ang pagkalat ng mikrobyo ay walang kinalaman sa pag-aayuno, sinabi niya. Ang mga may sakit lamang ng mikrobyo o iba pang mga kondisyon ay hindi dapat mag-ayuno, batay sa rekomendasyon ng kanilang manggagamot.

Ang pinakamahalagang pagkilos laban sa mikrobyo ay ang pagbigay ng pagitan sa bawat isa at pag-iwas katulad ng pagdidisimpekta, sinabi ni Gomaa, kasabay ng pagsunod sa mga alituntunin na pinalabas ng Ministri ng Kalusugan.

Ang Islamikong sharia na batas ay nag-uuri ng dalawang uri ng mga tao na hindi dapat mag-ayuno, ipinaliwanag niya; sinuman ang nagdurusa sa isang pansamantalang sakit at sinuman ang mga nagdurusa sa isang malalang sakit.

Ang Egyptiano na mga awtoridad na mas maaga sa buwang ito ay nagpakalat ng mga pangkat ng mga tao sa buong bansa na nagtangkang magsagawa ng mga pagdarasal sa Biyernes, sa direktang paglabag sa mga utos ng gobyerno na pagbawalan ang mga kongregasyon.

Binigyang diin ni Gomaa na ang anumang pagtatangkang kusang mabuksan ang mga moske na lumabag sa mga utos na suspindihin ang konggregasyon na mga pagdasal ay isang gawa ng pagsalakay laban sa batas ng Sharia.

"Aming nagpatibay at ang Dar al-Iftaa ay nagpatunay na ang paggawa nito ay isang kasalanan at isang pagsalakay laban sa batas, at haharapin natin ito nang tiyak," sinabi niya, Inulat ng Egypt Ngayon.

Ang Ministri ng Awqaf ng Egypt ay naglabas ng isang kautusan noong Marso 21 upang ihinto ang mga pagdarasal sa Biyernes at mga pagdasal sa konggregasyon, isinasara ang lahat ng mga moske at ang kanilang mga kalakip.

Ang Awtoridad ng Kataas-taasan ng mga Iskolar ng Al-Azhar, at Dar al-Iftā ng Egypt naunang pinahintulutan na ang pagsuspinde sa mga pagdaral sa Biyernes at mga pagdasal sa konggregasyon bilang bahagi ng mga hakbang laban sa mikrobyo.

.............
340


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*