?>

Etiyopiano na Mananaliksik ay Nag-ipon ng Pambihirang mga Sulat-kamay na Islamiko

Etiyopiano na Mananaliksik ay Nag-ipon ng Pambihirang mga Sulat-kamay na Islamiko

Ang isang Etiyopiyanong mananaliksik ay nag-ipon ng ilang bihirang Islamiko at Arabikong mga sulat-kamay noon pang dakong ika-14 na siglo.

Ayon sa ABNA News Agency, Alinsunod sa al-ain.com, sinabi ni Hassan Mohammad Kav na ang Etiyopia ay may mayaman na pamana ng Arabikong mga sulat-kamay noon pang dakong ika-14 na siglo na kumakatawan sa malalim na kaugnayan ng bansang Aprikano sa mundo ng Arab.

Dahil ang Etiyopia ay nagpunong-abala sa mga kasamahan ng Banal na Propeta (SAWW) sa panahon ng Hijrah (paglilipat ni Propeta Mohammad (622 AD) mula Mekka hanggang Yathrib (Madina)) mayroon iyon na maraming mga kayamanang Islamiko na ilan sa mga iyon ay pinananatili sa Museo ng Bilal sa Addis Ababa, dagdag pa niya.

Sinabi ng mananaliksik na mayroong libu-libo na mga bihira at mahalagang Islamikong mga sulat-kamay sa iba't ibang bahagi ng bansa na karamihan sa kanila ay nakasulat sa Arabiko.

Ang Islamikong mga teksto, kasama ang mga talata ng Banal na Qur’an, pagpapakahulugan ng Qur’an, mga Hadith at relihiyosong mga kautusan na isinulat ng Muslim na Etiyopianong mga iskolar sa balat ng mga hayop ay hindi lamang sa Arabiko ngunit 11 lokal na mga wikang Etiyopiano.

Ang Islamikong gamot, Islamikong agham, astronomiya at panitikan ay ang pangunahing tema sa mga naiipon na mga sulat-kamay na nakakaakit ng maraming mga iskolar at mga mananaliksik mula sa iba't ibang mga bansa, ayon sa kanya.

Ang mga sulat-kamay ay isa ring katibayan ng malakas na kalakalan sa pagitan ng Etiyopia at Arabo na mga bansa lalo na ang Yaman at Ehipto, alinsunod sa mananaliksik.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*