?>

Gabi ng Qadr sa Dambana ng Hazrat Ali (AS)

Gabi ng Qadr sa Dambana ng Hazrat Ali (AS)

Ang banal at maliwanag na dambana ng Amir al-Mu'minin, Hazrat Ali (AS) sa Najaf Ashraf, kasabay ng ika-19 na gabi ng Qadr, ang banal na buwan ng Ramadan, nagpunong-abala sa mga libu-libong mga Shi’a at mga nagmamahal sa pamilya sa pagkadi-maaaring magkamali at dalisay na kung saan pinagkaugalian ang panunumbalik sa itong dakilang gabi na gaganapin sa paligid banal na dambana sa iyon na Imam Himmam.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*