?>

Ginanap ang Protesta sa Kapital ng Pransya Laban sa Batas Anti-Muslim

Ginanap ang Protesta sa Kapital ng Pransya Laban sa Batas Anti-Muslim

Nagtipon ang mga nagpoprotesta sa Paris noong Linggo upang ipakita na laban sa isang panukalang batas na itinuring na diskriminasyon tungo sa mga Muslim.

Ayon sa ABNA News Agency, Ang mga tao ay nagtipon sa Trocadero Iskuwer laban sa panukalang batas na tinaguriang Tanging Karapatan ng Republikanong mga Kalahagahan.

Si Hanane Loukili, isa sa mga nagpo-protesta, ay nagsabi sa Ahensiya Anadolu na siya ay isa sa mga biktima ng Islamophobia sa Pransya.

Sinabi niya na ang paaralan na pinatakbo niya ay sarado noong Nobyembre sa kadahilanang hindi nito natutugunan ang mga pamantayan sa seguridad.

Si Keltouma, sino nagbigay lamang ng kanyang unang pangalan, ay nagsabing ang nasaradong paaralan ay kasama at ang mga mag-aaral sa pasilidad ay inagawan ng kanilang pangunahing karapatan sa edukasyon.

Sinabi niya na ang paaralan ay ligtas na pook para sa mga batang babae sino nais magbihis ng konserbatibo.

Si Olivia Zemor, pinuno ng EuroPalestine, isang maka-Palestine na samahan, ay nagsabi na ang panukalang batas ay nagbibigay daan sa mas mapanganib na mga kalagayan dahil may potensyal itong mailagay ang publiko sa kontrol at pagsubaybay.

Napansin na ang panukalang batas sa Pransya ay katulad ng mga patakaran ng estado ng Israel sa Palestine, sinabi ni Zemor na ang Pransya ay dumaan sa isang hindi naranasan na krisis sa lipunan at pang-ekonomiya, at ang mga Muslim ay napili bilang dahilanin sa panahong iyon.

Noong nakaraang taon, ang panukalang batas ay ipinakilala sa pamamagitan ng Pangulo ng Pransya na si Emmanuel Macron upang labanan ang tinaguriang "Islamista separatismo".

Pinupuna ito sapagkat pinupuntarya nito ang pamayanang Muslim at nagpataw ng mga paghihigpit sa halos bawat aspeto ng kanilang mga buhay.

Nagbibigay ito para makialam sa mga moske at mga samahan na mananagutan para sa pangangasiwa ng mga moske, pati na rin ang pagkontrol sa pananalapi ng mga samahan at mga organisasyong hindi-pamahalaan na pagmamay-ari sa mga Muslim.

Pinaghihigpitan din nito ang mga pagpipilian sa edukasyon ng pamayanan ng Muslim sa pamamagitan ng pagpigil sa mga pamilya na magbigay ng edukasyon sa bahay sa mga bata.

Ipinagbabawal din ng panukalang batas ang mga pasyente na pumili ng mga manggagamot batay sa kasarian para sa relihiyoso o iba pang mga kadahilanan at pinipilit ang "sekularismong edukasyon" para sa lahat ng pampublikong mga opisyal.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Hinding hindi makikitungo sa usapang siglo